Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học cấp THPT (SKKN môn Hóa học lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn một số biện pháp tạo động lực cho học sinh học tập bộ môn hoá học ở trường trung học phổ thông
 2. Skkn sử dụng kiến thức liên môn, câu hỏi thực tiễn nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh qua bài “phân bón hóa học” lớp 11 chương trình chuẩn
 3. Skkn sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng độ bất bão hoà trong hoá học hữu cơ
 4. Skkn thiết kế và sử dụng bài tập thực tiễn để phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần hóa hữu cơ hóa học 11
 5. Skkn một số nội dung lý thuyết phổ biến của hidrocacbon
 6. Skkn hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học
 7. Skkn hệ thống câu hỏi gắn liền với thực tiễn môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm phần phi kim hóa học lớp 10
 8. Skkn cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử dựa vào sự thay đổi số oxi hóa
 9. Skkn dạy học chủ đề dung dịch bằng tiếng anh ở trường trung học phổ thông
 10. Skkn bài toán kim loại tác dụng với axit cho lượng sản phẩm khác nhau tùy theo cách đánh giá sản phẩm
 11. Skkn vận dụng tiếp cận phương pháp dạy học flipped learning trong dạy học chương nitơ photpho nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông
 12. Skkn vận dụng dạy học hợp tác vào giảng dạy hóa học 11 để phát triển năng lực tựhọc cho học sinh
 13. Skkn một số hình thức tổ chức hoạt động củng cố bài trong giảng dạy chương bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn môn hóa học 10 cơ bản
 14. Skkn một số phương pháp giải bài tập đồng phân trong hóa hữu cơ
 15. Skkn một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông
 16. Skkn ứng dụng tin học trong giảng dạy và nghiên cứu hóa học
 17. Skkn sử dụng hệ thống bài tập có nhiều cách giải nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh trong dạy học hóa học hữu cơ trường thpt
 18. Skkn phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch hóa học 12
 19. Skkn phương pháp giải bài tập dạng oxit axit phản ứng với dung dịch kiềm Skkn “ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh với chuyên đề cấu trúc phân tử liên kết hoá học”
 20. Skkn phát hiện và khắc phục quan niệm sai lệch của học sinh trong dạy học phần cơ học vật lý ở trường phổ thông
 21. Skkn xây dựng hệ thống bài tập kiểm tra, đánh giá bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan chương amin – amino axit protein
 22. Skkn xây dựng chuyên đề dạy học hiđrocacbon no – ankan
 23. Skkn cơ sở lý thuyết và phân loại bài tập về tinh thể ôn tập học sinh giỏi môn hóa học ở trường thpt
 24. Skkn kết hợp hoạt động nhóm và lập bản đồ tư duy của một số bài trong môn hóa lớp 12 cb
 25. Skkn một số biện pháp giúp học sinh yếu kém học tốt môn hóa học
 26. Skkn phương pháp dạy học theo góc và kỹ thuật hợp tác nhóm trong dạy học hóa học
 27. Skkn vận dụng quan điểm dạy học tích hợp trong chuyên đề nước một phần tất yếu của cuộc sống
 28. Skkn xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về thực hành hóa học phần phi kim cho học sinh thpt
 29. Skkn tạo hứng thú, tính tích cực trong bộ môn hóa học
 30. Skkn cơ sở lý thuyết và phân loại bài tập về tinh thể ôn tập học sinh giỏi môn hóa học ở trường thpt
 31. Skkn tạo hứng thú học tập cho học sinh qua các mẫu chuyện vui, thơ vui hóa học
 32. Skkn thiết lập sơ đồ giải toán hóa học
 33. Skkn thiết kế và sử dung thí nghiệm thực hành hóa học trong việc hình thành phát triển tư duy của học sinh
 34. Skkn thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hóa học 10
 35. Skkn tích hợp câu hỏi và bài tập gắn với đời sống thực tiễn trong các đề kiểm tra chương trình hóa học 12
 36. Skkn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn hóa học ở trường trung học phổ thông dầu giây
 37. Skkn thiết lập sơ đồ giải toán hóa học
 38. Skkn ứng dụng phần mềm macromedia flash 8 thiết kế một số mô hình động trong môn hoá học lớp 10
 39. Skkn thông qua việc giải thích các hiện tượng thực tế tạo niềm đam mê, yêu thích học bộ môn
 40. Skkn ứng dụng thực tế của một số chất hóa học trong sách giáo khoa môn hóa học ở trường phổ thông
 41. Skkn ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy hóa học 11
 42. Skkn vận dụng lực axit,lực oxy hóa, lực khử của dãy axit hnx ; hnxom để sử dụng dạy học hóa học ở bậc trung học phổ thông
 43. Skkn vận dụng phương pháp đường chéo để giải nhanh một số dạng toán hóa học
 44. Skkn xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về thực hành hóa học phần phi kim cho học sinh thpt
 45. Skkn tạo hứng thú học tập cho học sinh bằng việc kết hợp giải thích các hiện tượng hóa học trong bài giảng
 46. Skkn tăng cường hứng thú học tập môn hóa của học sinh thpt bằng thí nghiệm hóa học vui
 47. Skkn sự phóng xạ, tư liệu thực tế và bài tập
 48. Skkn sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy hóa học chương đại cương kim loại lớp 12 thpt
 49. Skkn sử dụng phần mềm microsoft powerpoint thiết kế bài giảng hỗ trợ việc dạy học một số tiết thực hành hóa học trung học phổ thông ban cơ bản
 50. Skkn sử dụng thí nghiệm hóa học trong dạy học nhằm phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông
 51. Skkn sử dụng phương pháp trực quan vào giảng dạy phần hiđrocacbon lớp 11
 52. Skkn sử dụng phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan môn hoá
 53. Skkn sử dụng phần mềm lecturemaker trong dạy học hóa học
 54. Skkn sử dụng phiếu học tập trong một số bài hóa học 10
 55. Skkn sử dụng công thức tính nhanh để giải một số bài tập hoá học
 56. Skkn sử dụng bài tập hóa học có nhiều cách giải để rèn luyện tƣ duy cho học sinh lớp 12 ở trƣờng trung học phổ thông
 57. Skkn rèn luyện năng lực độc lập của học sinh qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương nhóm halogen lớp 10 trung học phổ thông
 58. Skkn sử dụng bài tập có hình vẽ trong dạy học hóa học
 59. Skkn rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học 12
 60. Skkn phân loại và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm xác định kim loại
 61. Skkn phương pháp giải tối ưu cho bài tập hoá học
 62. Skkn rèn kĩ năng nhẩm nhanh đáp số bài toán hóa học dựa theo lời giải bài toán cổ
 63. Skkn phương pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn hoá học lớp 12
 64. Skkn phương pháp luận sáng tạo áp dụng vào dạy và học hoá vô cơ
 65. Skkn phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập trắc nghiệm nhanh chóng và hiệu quả môn hóa học khối thpt
 66. Skkn phương pháp giải toán về tìm nguyên tố và lập công thức phân tử hợp chất vô cơ
 67. Skkn phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch
 68. Skkn phương pháp giải toán phản ứng cộng của hiđrocacbon không no
 69. Skkn phương pháp giải toán hóa học có liên quan đến hiệu suất phản ứng
 70. Skkn phương pháp giải nhanh một số bài tập hữu cơ
 71. Skkn phương pháp giải nhanh bài toán hóa học phương pháp bảo toàn điện tích
 72. Skkn vận dụng lí thuyết chuẩn độ axit – bazơ trong giảng dạy hóa học ở trường chuyên và phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế
 73. Skkn phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm
 74. Skkn phương pháp giải bài tập nhận biết hóa chất cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông
 75. Skkn một số dạng bài tập tổng hợp chất hữu cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học
 76. Skkn phương pháp giải bài tập nhận biết chất hữu cơ bằng phương pháp hóa học dành cho học sinh phổ thông
 77. Skkn phương pháp dạy học dự án trong dạy và học hóa học ở trường phổ thông
 78. Skkn phát triển năng lực học sinh thông qua dạy học bài tập kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
 79. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết dạy học ôn luyện tập
 80. Skkn phản ứng giữa co2 với dung dịch kiềm
 81. Skkn phân loại và phương pháp giải bài tập axit cacboxylic
 82. Skkn phân tích, xây dựng câu hỏi trắc nghiệm dùng để kiểm tra – đánh giá kết quả dạy học hóa học lớp 12 nc học kì ii ở trường thpt
 83. Skkn phân loại và phương pháp giải bài tập ancol
 84. Skkn một số vấn đề về hợp chất tecpen & tecpenoit trong giảng dạy & bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thpt
 85. Skkn một số vấn đề về kiến thức và phương pháp trong việc bồi dưỡng chuyên đề “sự lai hóa”cho học sinh giỏi bậc trung học phổ thông
 86. Skkn nâng cao hiệu quả giảng dạy bằng hệ thống bài tập về nhà
 87. Skkn phân loại và phương pháp giải bài tập amin, amino axit và peptit
 88. Skkn xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn chương 6 kim loại kiềm kiềm thổ nhôm
 89. Skkn phân dạng và giải bài tập theo chuyên đề hidrocacbon
 90. Skkn phân dạng bài toán hóa học về hợp chất hữu cơ có chứa nitơ
 91. Skkn nâng cao hiệu quả dạy học bằng cách lồng ghép, tích hợp kiến thức thực tiễn, bảo vệ môi trường và hệ thống bài tập liên quan tới hình vẽ trong dạy học hóa học ở trường
 92. Skkn nâng cao chất lượng dạy và học môn hóa học thpt(gdtx) thông qua việc lồng ghép các câu hỏi có vấn đề liên quan đến môi trường
 93. Skkn một số dạng bài tập hóa học có sử dụng hình vẽ, đồ thị giúp học sinh trường thpt xuân mỹ làm tốt bài thi trung học phổ thông quốc gia
 94. Skkn một số biện pháp áp dụng trong giảng dạy chương phản ứng oxi hóa khử của bộ môn hóa học lớp 10
 95. Skkn một số câu hỏi ngoại khoá giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường
 96. Skkn một số biện pháp hướng dẫn học sinh tự học môn hóa học
 97. Skkn một số bài tập về điều chế kim lọai
 98. Skkn hóa học quanh ta
 99. Skkn mở đầu bài giảng môn hóa
 100. Skkn một số vấn đề về hoá học hạt nhân
 101. Skkn xây dựng hệ thống bài tập về halogen nhằm rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết
 102. Skkn xây dựng hệ thống bài tập hóa học rèn luyện, phát triển tư duy phân tích tổng hợp để phát hiện,phân loại và bồi dưỡng học sinh khá, giỏi
 103. Skkn một số phương pháp giải bài toán hóa học tính ph của dung dịch
 104. Skkn một số ứng dụng hóa học trong đời sống , lồng ghép trong bài học , tăng hứng thú cho học sinh
 105. Skkn một số phương pháp dạy tiết tự chọn về cách giải bài toán axit nitric
 106. Skkn một số nội dung quan trọng của hóa hữu cơ dùng bồi dưỡng học sinh giỏi.
 107. Skkn liên hệ thực tế vào bài dạy môn hóa học
 108. Skkn khai thác điều kiện phản ứng và hiện tượng phản ứng hóa học để tạo hứng thú học chương halogen
 109. Skkn giải nhanh nhờ áp dụng các định luật và công thức giải nhanh toán trắc nghiệm hóa học vô cơ
 110. Skkn hệ thống phương pháp viết đồng phân cấu tạo hóa học hữu cơ trong chương trình phổ thông
 111. Skkn hệ thống câu hỏi giáo khoa và bài tập để giúp học sinh củng cố kiến thức chương đại cương kim loại
 112. Skkn hạt vàng và các ứng dụng
 113. Skkn động hóa học và xúc tác bồi dưỡng học sinh giỏi
 114. Skkn dạy hóa học thpt gắn liền với các hiện tượng hóa học bằng phần mềm tin học nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh
 115. Skkn dạy bài tập hóa học cho học sinh tự học có sự hỗ trợ của giáo viên bộ môn
 116. Skkn dãy điện hóa của kim loại và các dạng bài tập liên quan trong chương trình hóa học khối 12
 117. Skkn phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12 phần kim loại
 118. Skkn cách viết công thức cấu tạo các đồng phân của ankanol
 119. Skkn bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12 – thpt hóa vô cơ
 120. Skkn một số vấn đề chọn lọc về amino axit
 121. Skkn biên soạn tư liệu hỗ trợ dạy học thực hành hóa học 11 nâng cao
 122. Skkn bài tập về hiđrocacbon dựa vào số nguyên tử cacbon trung bình
 123. Skkn biện pháp nâng cao tư duy trong việc giải bài tập hóa học phần kim loại tác dụng với hno3
 124. Skkn áp dụng định luật bảo toàn khối lượng bảo toàn electron nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học thpt
 125. Skkn xây dựng kiến thức liên môn hóa – sinh thông qua câu hỏi bài tập chương 2, 3 hóa học hữu cơ 12
 126. Skkn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học liên quan thực tiễn
 127. Skkn xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học 12 theo chuẩn kiến thức kỹ năng
 128. Skkn xây dựng tình huống học tập gắn với thực tiễn trong bài giảng hóa học 12
 129. Skkn xây dựng hệ thống câu hỏi hóa học lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
 130. Skkn xây dựng hệ thống bài tập hóa học rèn luyện năng lực tư duy cho học sinh lớp 11
 131. Skkn xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan bằng đồ thị và hình vẽ phần phi kim
 132. Skkn một vài kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu qủa trong công tác chỉ đạo bồi dưỡng học viên giỏi ở trung tâm gdtx định quán
 133. Skkn nâng cao chất lượng dạy và học môn hóa lớp 12b2 trường thpt lộc hưng bằng việc hệ thống một số dạng bài tập chương 6 –chương trình chuẩn
 134. Skkn dạy học hóa học theo trạm nhằm phát triển năng lực học sinh
 135. Skkn xây dựng hệ thống câu hỏi thực tiễn trong dạy học môn hóa học thpt
 136. Skkn sử dụng phương pháp xemina vào giảng dạy chương cacbohidrat – hóa học cơ bản 12 nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh trường thpt lý nhân tông
 137. Skkn tổ chức dạy học dự án nếu không có rượu cho học sinh thpt
 138. Skkn đổi mới phương pháp dạy học hóa học lớp 11 theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
 139. Skkn giải pháp sử dụng phương pháp hợp tác theo nhóm nhằm tích cực và nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hóa học thpt
 140. Skkn lựa chọn và xây dựng câu hỏi (nhiệm vụ học tập) và bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực cho học sinh thông qua chương halogen, lớp 10 chương trình cơ bản
 141. Skkn hóa học hướng dẫn học sinh ôn tập và giải nhanh bài tập phần hợp chất hữu cơ có chứa nito trong kì thi thpt quốc gia
 142. Skkn hệ thống hóa bài tập về hợp chất cacbohidrat
 143. Skkn thiết kế dụng cụ hỗ trợ việc thực hành thí nghiệm hóa học trên lớp
 144. Skkn tạo hứng thú học tập môn hóa học bằng cách liên hệ thực tế
 145. Skkn tạo hứng thú học tập môn hóa học bằng cách liên hệ thực tế
 146. Skkn hóa học 10 sử dụng phương pháp bảo toàn electron giúp học sinh giải tốt bài tập axit sunfuric đặc hóa 10 ban cơ bản
 147. Skkn nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính kháng oxy hóa của cây bí kỳ nam (hydnophytum formicarum jack) với mục đích hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan c và ung thư gan
 148. Skkn hóa học thpt phương pháp giải toán cộng hiđro và brom vào hiđrocacbon không no
 149. Skkn giúp học sinh học tốt hơn chủ đề kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm hóa 12 thông qua phiếu học tập chuẩn bị bài ở nhà
 150. Skknsử dụng phương pháp tự chọn lượng chất trong giải bài tập hoá học
 151. Skkn môn hóa học lý thuyết và bài tập về cân bằng ion trong dung dịch nước
 152. Skkn sử dụng phương pháp bảo toàn electron giúp học sinh giải tốt bài tập axit sunfuric đặc hóa 10 ban cơ bản
 153. Skkn “giúp học sinh học tốt hơn chủ đề kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm hóa 12 thông qua phiếu học tập chuẩn bị bài ở nhà”
 154. Skkn lý thuyết và bài tập về cân bằng ion trong dung dịch nước
 155. Skkn sử dụng phương pháp tự chọn lượng chất trong giải bài tập hoá học
 156. Skkn lý thuyết đồ thị và ứng dụng
 157. Skkn phương pháp giải toán cộng hiđro và brom vào hiđrocacbon không no
 158. Skkn vận dụng phương pháp dạy học theo dự án cho chuyên đề phân bón hoá học nhằm định hướng phát triến năng lực học sinh
 159. Skkn phân dạng và hướng dẫn chi tiết các bài tập về lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh
 160. Skkn rèn kĩ năng tự học của học sinh thông qua đề kiểm tra mẫu
 161. Skkn tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxyte cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường loại no3
 162. skkn Chế tạo và sử dụng thiết bị thí nghiệm theo hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo của học sinh trong dạy học các kiến thức về sự từ hoá các chất ở lớp 11 trung học phổ thông
 163. Skkn xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập phần chiết dành cho học sinh giỏi thi quốc gia và quốc tế
 164. Skkn giúp học sinh lớp 12a nâng cao kết quả học tập chương đại cương kim loại bằng việc sử dụng bài tập có hình vẽ và nội dung liên quan đến thực tiễn
 165. Skkn chuyên đề axit cacboxylic theo định hướng phát triển năng lực của học sinh
 166. Skkn phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học 167. Skkn giúp học sinh giải nhanh bài tập peptit prôtein
 168. Skkn giáo dục học sinh về tác hại của rác thải túi nilon đến môi trường trong bài vật liệu polime, sách giáo khoa hóa học 12
 169. Skkn hướng dẫn học sinh thiết lập và vận dụng công thức tính nhanh bài tập hóa học dạng kim loại phản ứng với dung dịch axit
 170. Skkn một số bài tập hóa học vô cơ bồi dưỡng học sinh giỏi
 171. Skkn chuyên đề không khí và cuộc sống
 172. Skkn sử dụng hiện tượng thực tiễn trong dạy học hóa học 10 nhằm nâng cao hiệu quả
 173. Skkn vận dụng linh hoạt ứng dụng khoa học kĩ thuật vào bài giảng hoá 10 học kì i
 174. Skkn xây dựng một số giáo án sử dụng phương pháp dạy học tích cực
 175. Skkn tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập có liên quan đến ứng dụng, thực hành và hình vẽ để phát triển tư duy cho học sinh khối 12 trung học phổ thông
 176. Skkn ứng dụng phần mềm active inspire thiết kế một số bài giảng hóa học lớp 10
 177. Skkn dạy học hợp tác nhóm nhỏ chương nitơ – photpho ban cơ bản ở trường thpt vĩnh cửu
 178. Skkn kết hợp sử dụng proshow producer và microsoft powerpoint để nâng cao tiện ích và hiệu quả trong dạy học hóa học
 179. Skkn một số vấn đề về năng lượng của electron trong bồi dưỡng học sinh giỏi
 180. Skkn phương pháp giải nhanh bài tập thủy phân peptit protein
 181. Skkn phương pháp giải bài tập peptit và protenin
 182. Skkn phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập về sự điện li
 183. Skkn sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp nâng cao kĩ năng lập công thức và cân bằng phương trình hóa học
 184. Skkn rèn luyện và phát triển tư duy học sinh thông qua giải bài tập petit hoá học 12 thpt
 185. Skkn sử dụng phần mềm excel để thiết kế một số dạng bài tập hóa học
 186. Skkn một số kinh nghiệm về kỹ thuật xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn hóa học theo hướng chuẩn hóa
 187. Skkn kết hợp sử dụng proshow producer và microsoft powerpoint để nâng cao tiện ích và hiệu quả trong dạy học hóa học
 188. Skkn xây dựng một số giáo án sử dụng phương pháp dạy học tích cực
 189. Skkn đổi mới phương pháp dạy học hóa học lớp 11 theo định hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh
 190. Skkn kết hợp thí nghiệm vui cùng với hiện tượng thực tế giúp tăng hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh lớp 11
 191. Skkn sử dụng phương pháp hợp tác theo nhóm nhằm tích cực và nâng cao hiệu quả giảng dạy môn hóa học thpt
 192. Skkn ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy hóa học thpt
 193. Skkn sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong môn hóa học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh
 194. Skkn sử dụng trò chơi ô chữ ở một số bài luyện tập chương thuộc chương trình hóa học lớp 10 nâng cao
 195. Skkn giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trong giảng dạy môn hoá học
Previous Post Next Post