Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THCS (Skkn môn Tin học lớp 6, 7, 8, 9), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý

 1. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy thực hành sử dụng các hàm để tính toán của excel tin học 7
 2. Skkn một số giải pháp cải tiến nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra miệng đối với môn tin học lớp 6
 3. Skkn nâng cao hiệu quả chèn hình ảnh trong microsoft office cho học sinh trung học cơ sở
 4. skkn một số biện pháp dạy học pát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh dân tộc thiểu số qua dạy học môn tin học 9 tại trường THCS chu văn an
 5. skkn kinh nghiệm “sử dụng ngôn ngữ lập trình pascal để giải toán” (tin học 8)
 6. skkn một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong tin học 9
 7. skkn phương pháp tìm kiếm thông tin trên internet và hướng dẫn tải video trên youtube (tin học 9)
 8. skkn tích hợp giáo dục học sinh vệ sinh an toàn thực phẩm qua “bài 7 thêm hình ảnh để minh họa trong môn tin học 6”
 9. skkn đổi mới phương pháp dạy học thực hành môn tin học
 10. skkn một số vấn đề góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tin học 8
 11. skkn áp dụng phương pháp dạy học trực quan để nâng cao chất lượng dạy học môn tin học lớp 6
 12. skkn nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7
 13. skkn nâng cao tính sáng tạo trong hoạt động nhóm của học sinh môn tin học 8
 14. skkn phương pháp giúp học sinh học tốt hơn với bảng tính điện tử (tin học 7)
 15. skkn sử dụng hình ảnh để học các từ khóa và một số lệnh trong pascal (tin học 8)
 16. skkn tạo và sử dụng các đoạn phim plash trong dạy học sinh cấp thcs
 17. skkn một số biện pháp dạy học phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh dân tộc thiểu số qua dạy học môn tin học 9 tại trường thcs chu văn an
 18. skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt các hàm ở tin học 7, trường trung học cơ sở phan bội châu
 19. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng thực hành trong lập trình pascal bộ môn tin học lớp 8
 20. skkn một số giải pháp cải tiến nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra miệng đối với môn tin học lớp 6
 21. skkn nâng cao tính sáng tạo trong hoạt động nhóm của học sinh môn tin học 8
 22. skkn nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7

Previous Post Next Post