Skkn một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

Skkn một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1      Như chúng ta đều biết tất cả những kinh nghiệm của …

Luận án, Luận văn ngành Kỹ thuật

Tổng hợp links download  Luận án, Luận văn ngành Kỹ thuật: Luận án, Luận văn ngành Kỹ thuật  (phần 1):  Xem tại đây Luậ…

Biện pháp nâng cao năng lực kể chuyện cho học sinh lớp 5

📚 Tên tài liệu: Biện pháp nâng cao năng lực kể chuyện cho học sinh lớp 5 📚 Số trang: 99 📚 Định dạng: Word 📚 Nội d…

Skkn tiểu học phân biệt danh từ, động từ, tính từ cho học sinh khá, giỏi lớp 4 - 5

📚 Tên tài liệu: skkn tiểu học phân biệt danh từ, động từ, tính từ cho học sinh khá, giỏi lớp 4 - 5 📚 Số trang: 38 ?…

skkn tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục lớp 2

📚 Tên tài liệu:  Skkn tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục lớp 2    📚  Số trang: …

Tổng hợp một số phần mềm và công cụ dạy học trực tuyến

1- PHẦN MỀM  Hình nền slide PowerPoint:  https://slidesgo.com/  ;  https://www.canva.com/  Phần mềm iSpring suite 10:…

skkn môn công nghệ thpt dạy học dự án “sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

📚 Tên tài liệu:  skkn môn công nghệ thpt dạy học dự án “sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” theo định hướng…

Skkn một số phương pháp gây hứng thú học môn tiếng anh cho học sinh khối lớp 3

📚 Tên tài liệu:  Skkn một số phương pháp gây hứng thú học môn tiếng anh cho học sinh khối lớp 3  📚  Số trang:  16…

Skkn giúp trẻ phát triển kỹ năng tự bảo vệ bản thân tại lớp mẫu giáo 4 - 5 thông qua hoạt động hằng ngày

📚 Tên tài liệu:  skkn giúp trẻ phát triển kỹ năng tự bảo vệ bản thân tại lớp mẫu giáo 4 - 5 thông qua hoạt động hằng…

Skkn một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nghe tiếng anh cho học sinh tiểu học

📚 Tên tài liệu:  Skkn một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nghe tiếng anh cho học sinh tiểu học  📚  Số trang:  17 ?…

Load More That is All