📚 Tên tài liệu: Biện pháp nâng cao năng lực kể chuyện cho học sinh lớp 5
📚 Số trang: 99
📚 Định dạng: Word
📚 Nội dung chính:
Trong môn Tiếng Việt, phân môn Kể chuyện nói chung và phân môn Kể chuyện lớp 5 nói riêng là một nội dung mà học sinh yêu thích. Nó có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện kĩ năng tiếng Việt, giáo dục hình thành nhân cách, đem lại cảm xúc thẩm mỹ, niềm vui thỏa mãn nhu cầu nghe kể của học sinh.
Ngoài ra, phân môn Kể chuyện còn góp phần phát triển tư duy, nâng cao năng lực cảm thụ văn học, làm giàu thêm vốn sống cho các em. Hơn nữa, những câu chuyện đó có tác dụng giáo dục đạo đức hết sức nhẹ nhàng về tình yêu gia đình, bạn bè, thầy cô, tình yêu quê hƣơng đất nước phù hợp đặc điểm tâm sinh lí các em. 
Do đó, để đáp ứng được mục tiêu của dạy học phân môn Kể chuyện và mônTiếng Việt nói riêng, giáo viên phải có được năng lực kể chuyện tốt. Bởi khi dạy học môn Tiếng Việt, đặc biệt là phân môn Kể chuyện, giáo viên là ngƣời kể mẫu, sau đó hứơng dẫn, chỉnh sửa lại cách kể chuyện cho học sinh. Thông qua cách kể mẫu của giáo viên, học sinh nắm được cách kể chuyện một cách hấp dẫn cùng với sự biểu hiện của các yếu tố phi ngôn ngữ, sâu xa hơn là hình thành và phát triển ở các em năng lực cảm thụ văn học.
Tuy nhiên, năng lực kể chuyện của học sinh lớp 5 vẫn chƣa đáp ứng được các mục tiêu do phân môn Kể chuyện đặt ra. Giáo viên còn lúng túng, chưa ý thức được đúng tầm quan trọng của phân môn, chưa phát huy hết khả năng trong việc tiếp cận các phương pháp, hình thức dạy học mới. Bên cạnh đó cònmột số vấn đề liên quan đến người học. Chính vì vậy, để đáp ứng được những mục tiêu của phân môn, phát huy được ở học sinh những năng lực cần thiết, nâng cao chất lượng giáo dục thì việc nâng cao năng lực kể chuyện cho học sinh lớp 5 là điều cấp thiết.
📚 Link tải: Download
Previous Post Next Post