📚 Tên tài liệu: skkn tiểu học phân biệt danh từ, động từ, tính từ cho học sinh khá, giỏi lớp 4 - 5
📚 Số trang: 38
📚 Định dạng: Word
📚 Nội dung chính:
Trong quá trình dạy học và qua một vài năm được tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi thấy việc phân biệt và tìm danh từ, động từ, tính từ là một nội dung khá khó đối với học sinh. Tôi thấy học sinh của mình khi học đến kiến thức từ loại Tiếng Việt nâng cao thì nhiều em còn lúng túng (do không phân định đúng ranh giới của từ nên xác định từ loại sai; có em không hiểu thuật ngữ "từ loại" nên không hiểu đúng yêu cầu của bài tập; khi xác định từ loại học sinh còn gặp khó khăn trong những trường hợp mà nghĩa của từ hoặc dấu hiệu hình thức không rõ ràng). 
Dạy để học sinh xác định được từ loại đơn giản với kiến thức cơ bản thì không khó, nhưng dạy như thế nào để học sinh khá, giỏi nhận biết, hiểu sâu và vận dụng linh hoạt trong diễn đạt thì không phải là dễ dàng. Bên cạnh đó,thời lượng được phân phối trong sách giáo khoa lại quá ít thì việc bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về từ loại cho học sinh là rất khó khăn. Chính vì thế, tôi đi vàonghiên cứu và mạnh dạn trình bày sáng kiến: “Phân biệt danh từ, động từ, tính từcho học sinh khá, giỏi lớp 4-5”.
📚 Link tải: Download
Previous Post Next Post