📚 Tên tài liệu: Skkn tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục lớp 2   

📚 Số trang: 18

📚 Định dạng: Word

Đối với học sinh tiểu học, các em còn nhỏ, hệ xươngchưa phát triển đầy đủ, tổ chức sụn chiếm tỷ lệ cao, cột sống yếu, hệ hô hấp ở độ tuổinày có đường hô hấp còn hẹp, hệ tuần hoàn hoạt động còn kém (do Tim còn nhỏ). Sựtập trung chú ý chưa bền vững, để phân tán, tính hưng phấn cao, trí tướng tượng đãphát triển hơn song còn nghèo nàn, tản mạn, ít có tổ chức, tư duy logic chưa cao. Dođó làm thế nào để dạy phân môn thể dục trong trường tiểu học thực sự thu hút đượchọc sinh tập trung chú ý, tích cực tập luyện và tập luyện có hiệu quả, phù hợp với cácem là một vấn đề đòi hỏi cần phải có sự đầu tư, nghiên cứu.
📚 Link tải: Download
Previous Post Next Post