📚 Tên tài liệu: skkn giúp trẻ phát triển kỹ năng tự bảo vệ bản thân tại lớp mẫu giáo 4 - 5 thông qua hoạt động hằng ngày 

📚 Số trang: 33

📚 Định dạng: word

📚 Nội dung chính: Thực tế hiện nay tình trạng trẻ thụ động, không biết ứng phó trong những hoàn cảnh nguy cấp, không biết cách bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm, tìm kiếm sự giúp đỡ…để lại những hậu quả thật thương tâm và đáng tiếcngày càng nhiều trong xã hội. Thực tế này khiến cho xã hội, các nhà tâm lý, đặc biệt là bậc học mầm non phải suy nghĩ.Sau khi quan sát, tìm hiểu trẻ tại nhóm lớp mà tôi phụ trách, tôi thấy trẻ trong lớp tuy đã tự tránh xa những đồ chơi, đồ vật nguy hiểm, trẻ biết được hànhvi nào là nên, không nên, đúng hay sai nhưng khả năng xử lý các tình huống khigặp nguy hiểm thì chưa cao, còn phải cần đến sự nhắc nhở giúp đỡ của người lớn … 
Bên cạnh đó, giáo viên chỉ chú ý các nội dung giáo dục hành vi tự bảo vệcho trẻ mà chưa quan tâm đến việc hình thành các kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ đúng mức, hoặc thực hiện còn mang tính hình thức, qua loa và đôi lúc còn gượng ép, có phần áp đặt ý muốn chủ quan của mình, cũng như chưa chú trọng đến vấn đề lồng ghép dạy trẻ kỹ năng tự bảo trong các chủ đề… Nắm bắt được tâm sinh lý trẻ “Chơi mà học, học mà chơi” thông qua hoạt động mọi lúc mọi nơi giáo viên dễ dàng định hướng và giáo dục trẻ một cách nhẹ nhàng, thoải mái, giúp trẻ dễ dàng tiếp thu và vận dụng những hiểu biết của mình một cách phù hợp.
Link tải: Download
Previous Post Next Post