Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ THCS (Skkn môn Công nghệ lớp 6, 7, 8, 9), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

  1. Skkn sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học phần đất, phân bón môn công nghệ 7
  2. skkn nâng cao chất lượng bài thực hành công nghệ 9
  3. skkn đổi mới và vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học ở môn công nghệ 8
  4. skkn tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy môn công nghệ lớp 7 phần trồng trọt
  5. skkn một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong CTCN lớp 8 ở trường THCSTHPT hà trung
  6. skkn Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong một số chủ đề môn Công nghệ lớp 9
  7. skkn Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học phần Đất, Phân bón môn Công Nghệ 7
  8. skkn Nâng cao chất lượng lớp 7 thông qua video clip, hình ảnh bổ sung khi dạy phần trồng trọt
  9. skkn một số kinh nghiệm dạy thực hành trong môn công nghệ 9”, mô đun lắp đặt mạng điện trong gia nhà
Previous Post Next Post