Tổng hợp Giáo án liên môn tích hợp môn Âm Nhạc, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9 môn Âm Nhạc, tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
  1. Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy môn âm nhạc 7 bài hát ca-chiu-sa
  2. Giáo án tích hợp môn âm nhạc lớp 7 học hát bài ca chiu sa,bài đọc thêm bản hành khúc cách mạng.
  3. Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy môn âm nhạc 7 “học hát bài ca chiu sa”
  4. Tích hợp kiến thức các bộ môn lịch sử, địa lý vào bài 2 tiết 6 môn âm nhạc lớp 8 phần âm nhạc thường thức nhạc sĩ hoàng vân và bài hát hò kéo pháo
  5. Tích hợp kiến thức các bộ môn lịch sử, địa lý vào bài 2 tiết 6 môn âm nhạc lớp 8 phần âm nhạc thường thức nhạc sĩ hoàng vân và bài hát hò kéo pháo 
  6. Tích hợp kiến thức liên môn âm nhạc 8 bài 9 học hát bài tuổi hồng
Previous Post Next Post