Tổng hợp Giáo án liên môn tích hợp, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9-10-11-12 môn Hóa Học, tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

THCS (lớp 8-9)

 1. Tích hợp liên môn hóa học 8 chủ đề nước các vấn đề liên quan đến nước thông qua bài nước 
 2. Dạy học theo chủ đề tích hợp hóa học 8 chủ đề oxi – không khí
 3. Dạy học theo chủ đề tích hợp hóa học 8 chủ đề “ không khí – sự cháy” ( 2 tiết) 
 4. Giáo án dạy học liên môn hóa học 8 bài 36 nước
 5. Giáo án dạy học tích hợp liên môn chủ đề hoá học 8 bài 24 tính chất của oxi 
 6. Dạy học theo chủ đề tích hợp’ môn hoá học 8 chủ đề nước các vấn đề liên quan đến nước
 7. Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột nhằm nâng cao kết quả học tập bài 24 tính chất của oxi môn hóa học cho học sinh lớp 8a3 trường thcs 
 8. Tích hợp liên môn hóa học 9 bài “rượu êtylic”
 9. Vận dụng kiến thức toán học, vật lý, hóa học, gdcd, sinh học để tìm hiểu về rượu etylic
 10. Dạy học theo chủ đề tích hợp hóa học 9 chủ đề cacbon
 11. Dạy học theo chủ đề tích hợp hóa học 9 bài silic – công nghiệp silicat
 12. Tích hợp kiến thức các môn vật lý, toán học, sinh vật và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “rượu êtylic” môn hóa học 9 
 13. Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học hóa học 9-chủ đề hóa học với môi trường và đời sống
 14. Giáo án dạy học liên môn hóa học bài 3. tính chất hóa học của axit
 15. Dạy học theo chủ đề tích hợp hóa học 9 bài các oxit của cacbon
 16. Tích hợp kiến thức các môn vật lý, toán học, sinh vật và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “rượu êtylic” môn hóa học 9 
 17. Giáo án dạy học tích hợp liên môn hóa học 9 bài 19 sắt Tích hợp liên môn hóa 8 giải quyết về ô nhiễm môi trường
 18. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 8) vận dụng kiến thức liên môn nêu rõ tác hại của túi ni lông 
 19. Giáo án tích hợp liên môn hóa học 8 chủ đề nước 
 20. Giáo án liên môn tích hợp hóa học 8 bài nước 
 21. Dạy học tích hợp liên môn hóa học 8 bài 12 sự biến đổi chất 
 22. Giáo án tích hợp liên môn hóa 8 bài không khí sự cháy, sự sống
 23. Tích hợp liên môn hóa 8 bài không khí sự cháy, sự sống
 24. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 8) vận dụng kiến thức liên môn nêu rõ tác hại của túi ni lông 
 25. Liên môn tích hợp hóa 9 chủ đề vai trò của các hợp chất vô cơ đối với đời sống sinh vật và con người
 26. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 9) ôi nhiễm môi trường không khí ở nông thôn thực trạng và giải pháp
 27. Tích hợp liên môn hóa học 9 bài 18 nhôm 
 28. Tích hợp liên môn hóa học 9 bài 18 nhôm
 29. Vận dụng kiến thức liên môn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh (hóa học 9)
 30. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (hóa học 9) hãy bảo vệ tài nguyên nước nguồn tài nguyên quý giá của chúng ta
 31. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề môn hóa học 9 chủ đề hãy sử dụng tiết kiệm và bảo vệ môi trường nước nguồn tài nguyên quý giá của con người”
 32. Vận dụng kiến thức liên môn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh (hóa học 9)
 33. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 9) tô nhiễm môi trường không khí ở nông thôn thực trạng và giải pháp 
 34. Tích hợp liên môn hóa học 9 bài 18 nhôm
 35. Giáo án tích hợp liên môn hóa học 9 bài 18 nhôm
 36. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (hóa học 9) -hãy bảo vệ tài nguyên nước nguồn tài nguyên quý giá của chúng ta
 37. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề môn hóa học 9 chủ đề hãy sử dụng tiết kiệm và bảo vệ môi trường nước nguồn tài nguyên quý giá của con người
 38. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vân đề (hóa học thcs) biến đổi khí hậu những nỗ lực và thách thức 
 39. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống (hóa học thcs) ô nhiễm môi trường không khí và bảo vệ môi trường

THPT (lớp 10-11-12)

 1. Dạy học theo chủ đề tích hợp hóa học 10 bài luyện tập về phản ứng oxi hóa khử 
 2. Giáo án tích hợp liên môn vật lý địa lý hóa học 10“sự bay hơi_ sự ngưng tụ với vấn đề ô nhiễm nguồn nước”
 3. Giáo án tích hợp liên môn hóa học 11 bài oxi
 4. Tích hợp liên môn hóa học 11 bài oxi 
 5. Dạy học theo chủ đề tích hợp hóa học 11 bài công nghiệp silicat và cuộc sống”
 6. Dạy học theo chủ đề tích hợp hóa học 11 bài phân bón hóa học 
 7. Dạy học tíc hợp liên môn hóa học 11 bài phân bón hóa học
 8. Tích hợp liên môn văn học, sinh học, vật lý và công nghệ trong dạy học hóa học 11 bài 16 phân bón hóa học 
 9. Tích hợp liên môn hóa học 11 chủ đề cacbon và hợp chất của cacbon 
 10. Tích hợp kiến thức các môn vật lý, toán học, sinh vật và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “ancol” môn hóa học 11 
 11. Dạy học theo chủ đề tích hợp hóa học vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy hoá học vô cơ thpt 
 12. Dạy học theo chủ đề tích hợp tài nguyên môi trường biển việt nam và sự biến đổi khí hậu 
 13. Tích hợp kiến thức giáo dục học, sinh học, môi trường học trong dạy học bài hóa học và vấn đề môi trường hóa học 12 nâng cao 
 14. Giáo án tích hợp liên môn hóa học 12 bài 22 sự điện phân 
 15. Giáo án tích hợp liên môn hóa học 12 bài 40. ancol
 16. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn tình huống ứng dụng hiện tượng điện phân trong việc mạ điện
 17. Giáo án tích hợp liên môn hóa học 10 bài sự lai hóa các obitan nguyên tử
 18. Giáo án tích hợp liên môn hóa học 10 bài 26 phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
 19. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 10) tái chế rác thải từ thực phẩm hữu cơ để tạo ra các loại nhiên liệu 
 20. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 10) rác thải ở hà nội
 21. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 10) tái chế rác thải từ thực phẩm hữu cơ để tạo ra các loại nhiên liệu
 22. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 10) rác thải ở hà nội
 23. Tích hợp liên môn hóa học 11 bài 7 nitơ 
 24. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 11) nuôi ba ba hoa diệt ốc bươu vàng”
 25. Tích hợp liên môn hóa học 11 bài 7 nitơ
 26. Giáo án liên môn tích hợp hóa học 11 nâng cao bài 23 công nghiệp silicat 
 27. Bài dự thi dạy học tích hợp liên môn môn hóa học 11 bài ancol
 28. Vận dụng kiến thức toán học, vật lý, hóa học, gdcd, sinh học để tìm hiểu về rượu etylic
 29. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 12) hãy đề xuất phương án tối ưu để bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày của bạn và thuyết phục mọi người cùng tham gia
 30. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vân đề (hóa học thcs) biến đổi khí hậu những nỗ lực và thách thức
 31. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống (hóa học thcs) ô nhiễm môi trường không khí và bảo vệ môi trường
 32. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (hóa học 12) hãy đề xuất phương án tối ưu để bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày của bạn và thuyết phục mọi người cùng tham gia
Previous Post Next Post