Tổng hợp Giáo án liên môn tích hợp môn Lịch Sử, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9-10-11-12 môn Lịch Sử, tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

THCS (Lớp 6-7-8-9)
 1. Tích hợp liên môn lịch sử 7 giới thiệu quê hương tiên phong 
 2. Giáo án tích hợp liên môn lịch sử 7 bài 15 sự phát triển kinh tế và văn hóa thời trần
 3. Giáo án tích hợp liên môn lịch sử 9 bài 14 việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
 4. Giáo án tích hợp liên môn lịch sử 9 bài 9 nhật bản 
 5. Giáo an tích hợp liên mônlịch sử 6 bài 13 đời sống vật chất và tinh thần của cư dân văn lang
 6. Giáo án tích hợp liên môn lịch sử 6 dạy bài 10 những chuyển biến trong đời sống kinh tế
 7. Tích hợp liên môn lịch sử lớp 6 bài 12 – tiết 13 nước văn lang
 8. Dạy học theo chủ đề tích hợp lịch sử 6 bài 6. v ăn h óa c ổ đ ại 
 9.  Dạy học theo chủ đề tích hợp ngoài giờ lên lớp lớp 6 bài truyền thống tây sơn – 60 năm một chặng đường
 10. Tích hợp liên môn lịch sử lớp 6 bài 12 – tiết 13 nước văn lang
 11. Tích hợp môn địa lý, môn ngữ văn, môn giáo dục công dân và môn mĩ thuật vào dạy môn lịch sử lớp 7. tiết 21 lịch sử địa phương “ thăng long thời nhà lý (từ thế kỉ xi đến thế kỉ xiii)”
 12. Giáo án tích hợp liên môn lịch sử lớp 7 bài 11 tiết 16 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống (1075 1077). ii giai đoạn thứ hai (1076 1077)
 13. Giáo án tích hợp liên môn lịch sử lớp 7 bài 11 tiết 16 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống (1075 -1077). ii giai đoạn thứ hai (1076- 1077)
 14. Tích hợp môn giáo dục công dân, ngữ văn, địa lí, âm nhạc, mĩ thuật vào dạy môn lịch sử lớp 7. bài 28 sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ xviii nửa đầu thế kỉ xix. tiết 65. i. văn học, nghệ thuật 
 15. Giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp qua một giờ học lịch sử lớp 9 chiến thắng điện biên
 16. Tích hợp kiến thức liên môn để nâng cao hiệu quả của giờ dạy lịch sử địa phương lớp 9( vận dụng vào bài lịch sử từ liêm từ 1945 đến nay)
 17. Dạy học theo chủ đề tích hợp” trong bài “những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kĩ thuật” – lịch sử 9.
 18. Giáo án tích hợp liên môn lịch sử 9 bài 14 việt nma sau chiến tranh thế giới thứ nhất 
 19. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (lịch sử 9) để học tốt bài “những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
 20. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (lịch sử 9) bài 5 các nước đông nam á – lịch sử lớp 9 như thế nào để hiệu quả 
 21. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (lịch sử 8) tìm hiểu lịch sử địa phương
 22. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (lịch sử 6) bài giới thiệu về quê hương thường tín
 23. Tích hợp liên môn sinh học 9 chủ đề giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ hệ sinh thái trong di tích lịch sử của địa phương đền thờ nguyên phi ỷ lan 
 24. Tích hợp liên môn lịch sử 7 giới thiệu quê hương tiên phong
 25. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề (lịch sử 8) chủ đề biển đảo trong tim tôi
 26. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề (lịch sử 9) “giới thiệu về di tích lịch sử gò đống đa 
 27. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thuyết minh về di tích lịch sử danh lam thắng cảnh hồ gươm
 28. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống tổ chức các trò chơi lịch sử trong sinh hoạt tập thể ở trường thcs kiêu kỵ để giúp học sinh hiểu và thêm yêu lịch sử việt nam
 29. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn lịch sử 8
 30. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề (lịch sử 8) chủ đề biển đảo trong tim tôi
 31. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thuyết minh về di tích lịch sử danh lam thắng cảnh hồ gươm
 32. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn lịch sử 8 
 33. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống tổ chức các trò chơi lịch sử trong sinh hoạt tập thể ở trường thcs kiêu kỵ để giúp học sinh hiểu và thêm yêu lịch sử việt nam 
 34. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (lịch sử 9) để học tốt bài “những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm”
 35. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (lịch sử 8) tìm hiểu lịch sử địa phương
 36. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (lịch sử 6) bài giới thiệu về quê hương thường tín
 37. Giáo án sử 8 soạn theo chủ đề phong trào chống pháp cuối thế kỉ xix

 38. Giáo án tích hợp kiến lịch sử 9 bài 19 nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ 1858 đến trước năm 1873)


  THPT (Lớp 10-11-12)  1. Liên môn lịch sử 10 bài 25 tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều nguyễn (nửa đầu thế kỉ xix)
  2. Giáo án tích hợp liên môn lịch sử 12 bài 17 – nước việt nam dân chủ cộng hòa từ ngày 2 – 9 – 1945 đến trƣớc ngày 19 – 12 – 1946
  3. Giáo án tích hợp liên môn lịch sử 10 bài 25 tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều nguyễn (nửa đầu thế kỉ xix)
  4. Liên môn lịch sử 10 bài 25 tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều nguyễn (nửa đầu thế kỉ xix)
  5. Kiến thức liên môn lịch sử 9 giới thiệu vài nét về lịch sử, văn hóa quận hoàng mai nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận
  6. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (lịch sử 11) bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc việt nam
  7. Tích hợp liên môn lịch sử 10 bài 25 tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều nguyễn (nửa đầu thế kỉ xix) 
  8. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (lịch sử 11) bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc việt nam 
  9. Tích hợp liên môn lịch sử 10 bài 25 tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều nguyễn (nửa đầu thế kỉ xix)
  10. Giáo án tích hợp liên môn bài 7 (lịch sử lớp 10) sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ 
  11. Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn lịch sử lớp 10 tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây – hi lạp và rôma (tiếp theo
  12. Tích hợp liên môn lịch sử 12 bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc (1953 1954) (lịch sử 12 – ban cơ bản) 
  13. Giáo án giảng dạy tích hợp liên môn lịch sử 12 bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc (1953 1954) (lịch sử 12 – ban cơ bản)
  14. Giáo án tích hợp lịch sử 12 bài 13 phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 đến năm 1930 
  15. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học tình huống tìm hiểu và phát huy giá trị di tích lịch sử địa phương đình sàn tảo dương
  16. Giáo án liên môn lịch sử 12 chủ đề hướng dẫn học sinh cách khai thác lồng ghép những dẫn chứng lịch sử vào vấn đề chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của việt nam
  17. Giáo án tích hợp lịch sử 12 bài 10 cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ xx 
  Previous Post Next Post