Tổng hợp Giáo án liên môn tích hợp môn Sinh học, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9-10-11-12 môn  Sinh học, tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download:

THCS (Lớp 6-7-8-9)

 1. Tích hợp liên môn sinh học 9 chủ đề giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ hệ sinh thái trong di tích lịch sử của địa phương đền thờ nguyên phi ỷ lan
 2. Tích hợp liên môn sinh học 8 chủ đề “bảo vệ hệ hô hấp
 3. Tích hợp liên môn sinh học 9 chủ đề protein và sự sống 
 4. Tích hợp liên môn hóa 9 dự án “xăng e5 năng lượng sinh học – giải pháp tương lai”
 5. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 9 chủ đề thực hành cấp cứu cho nạn nhân bị gián đoạn hô hấp 
 6. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 8 tiết 31 chữa bài tập sinh học 8
 7. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 9 chu đề ô nhiễm môi trường với các bệnh di truyền ở người
 8. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 9 chủ đề protein và sự sống
 9. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 7 bài biện pháp đấu tranh sinh học
 10. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 8 chủ đề “bảo vệ hệ hô hấp
 11. Giáo án dạy học theo dự án sinh học 9 bài ô nhiễm môi trường
 12. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 9 bài bệnh và tật di truyền ở người 
 13. Dạy học theo chủ đề tích hợp sinh học 6 bài 21 quang hợp
 14. Giáo án tích hợp quá trình biến đổi thức ăn ở người & biện pháp để có hệ tiêu hóa khỏe mạnh 
 15. Dạy học theo chủ đề tích hợp sinh học 7 bài 24 đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
 16. Tích hợp giáo dục giới tính trong dạy học sinh học 8
 17. Tích hợp môn sinh học 8 bài 63 “cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai”
 18. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn sinh học lớp 8 chủ đề nâng cao tầm vóc người việt (100 trang)
 19. Tích hợp phòng chống ma túy, mại dâm và hiv, aids vào môn sinh học 8 
 20. Tích hợp giáo dục rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường thông qua bài giảng “hoạt động hô hấp” tiết 23 bài 21 sách giáo khoa sinh học 8 
 21. Dạy học theo chủ đề tích hợp sinh học 8 chủ đề vệ sinh hô hấp
 22. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 8 bài 25. tiết 26. tiêu hóa ở khoang miệng 
 23. Giáo án dạy học tích hợp sinh học 8 bảo vệ hệ hô hấp 
 24. Tích hợp liên môn trong dạy học sinh học 8 chủ đề vệ sinh hô hấp 
 25. Dạy học theo chủ đề tích hợp sinh học 8 chủ đề cấu tạo và tính chất của xương
 26. Dạy học tích hợp trong môn sinh học 8 tiết 23 bài 22 vệ sinh hô hấp
 27. Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp sinh học 8 bài 20. hô hấp và các cơ quan hô hấp
 28. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn hóa học, vật lí, lịch sử, thể dục vào môn sinh học 8 bài 25 tiêu hóa ở dạ dày
 29. Dạy học theo chủ đề tích hợp sinh học 9 chủ đề dr di truyền học
 30. Tích hợp kiến thức liên môn trong quá trình giảng dạy bài “ ô nhiễm môi trường” môn sinh học lớp 9 trường thcs. 
 31. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh thcs đề tài ảnh hưởng từ khai thác đá ở xã phú mãn và giải pháp hạn chế
 32. Tích hợp kiến thức liên môn trong quá trình giảng dạy bài “ ô nhiễm môi trường” môn sinh học lớp 9 trường thcs.
 33. Dạy học theo chủ đề tích hợp sinh học 9 chủ đề ô nhiễm môi trường 
 34. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 9 chủ đề “môi trường và các nhân tố sinh thái 
 35. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 9 chủ đề “môi trường và các nhân tố sinh thái
 36. Tích hợp kiến thức liên môn trong quá trình giảng dạy bài “ ô nhiễm môi trường” môn sinh học lớp 9 trường thcs.
 37. Dạy học theo chủ đề tích hợp sinh học 9 bài vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người 
 38. Dạy học theo chủ đề tích hợpsinh học 9 bài sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 
 39. Tích hợp kiến thức các môn vật lí, hóa học, công nghệ, địa lí, lịch sử… vào giảng dạy chương iii “con người, dân số và môi trường” môn sinh học lớp 9
 40. Tích hợp kiến thức các môn vật lí, hóa học, công nghệ, địa lí, lịch sử… vào giảng dạy chương iii “con người, dân số và môi trường” môn sinh học lớp 9 
 41. Bài dự thi “ dạy học theo chủ đề tích hợp” quá trình biến đổi thức ăn ở người & biện pháp để có hệ tiêu hóa khỏe mạnh 
 42. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) làm thế nào để có rau sạch quê hương
 43. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) hiện tượng hút thuốc lá ở học sinh
 44. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) hãy chung tay bảo vệ khung cảnh sư phạm trường thcs kiêu kỵ
 45. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) giải thích hiện tượng béo phì ở trẻ em
 46. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) bảo vệ sức khoẻ trong mùa đông 
 47. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) bảo vệ môi trường thiên nhiên chính là bảo vệ sự sống của con người’
 48. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 7) thu gom, phân loại rác thải trong trường học
 49. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 6) xử lý rác thải bảo vệ môi trường
 50. Tích hợp liên môn sinh học 9 chủ đề một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở địa phương
 51. Tích hợp liên môn sinh học 9 chủ đề protein và sự sống 
 52. Tích hợp liên môn sinh học 8 chủ đề “bảo vệ hệ hô hấp 
 53. Giáo án dạy học theo chủ đề liên môn hóa sinh chủ đề protein
 54. Tích hợp liên môn sinh học 6 chủ đề bảo vệ sự đa dạng của thực vật
 55. Tích hợp liên môn hóa 9 dự án “xăng e5 năng lượng sinh học – giải pháp tương lai
 56. Tíc hợp liên môn sinh học 9 chủ đề giáo dục tích hợp bảo vệ môi trường sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 
 57. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới gây ảnh hưởng tới con người và thiên nhiên
 58. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) phòng bệnh cảm lạnh và bệnh đường hô hấp cho học sinh trung học cơ sở trong mùa đông ở hà nội 
 59. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) phân loại rác thải trong hộ gia đình để tái sử dụng hoặc tái chế rác thải nhằm bảo vệ môi trường
 60. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) ô nhiễm môi trường do hoạt động đốt rơm sau mùa gặt
 61. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (sinh học 9) tại sao phải bỏ rác đúng nơi quy định
 62. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề sinh học công nghệ 7 diệt ốc bươu vàng, tận dụng làm phân bón cho cây cau ta
 63. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề (sinh học + công nghệ 7) thu gom, phân loại rác thải trong trường học 
 64. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống (sinh học 8) việt nam sẽ không còn là quốc gia sở hữu “rừng vàng biển bạc” nếu con người tiếp tục phá hoại và không biết cách bảo tồn tài nguyên rừng
 65. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học thcs) vì tương lai của sự sống trên trái đất, hãy cùng chung tay bảo vệ tầng ozone
 66. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn (sinh học 9) ô nhiễm rác thải và bảo vệ môi trường
 67. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) biến rác thải thành sản phẩm bón cho cây trồng
 68. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) “rác thải tác hại cách xử lý rác thải”
 69. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9)an toàn thực phẩm để có sức khỏe tốt
 70. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) vấn nạn an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học và trong xã hội hiện đại
 71. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) vấn đề góp phần bảo vệ môi trường đối với học sinh thcs
 72. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) phát triển làng nghề dệt khăn gắn liền với bảo vệ môi trường 
 73. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) biện pháp cách trồng và chăm sóc cây bạch đàn cho một đợt phát động trồng cây xanh để bảo vệ môi trường
 74. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) tác hại của thuốc lá và các biện pháp để môi trường việt nam không khói thuốc 
 75. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) cấm săn bắt và bảo vệ động vật quý hiếm 
 76. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) làm thế nào để có một bữa ăn dinh dưỡng”
 77. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (sinh học 9) tại sao phải bỏ rác đúng nơi quy định
 78. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) làm thế nào để có một bữa ăn dinh dưỡng
 79. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) hãy bảo vệ tài nguyên nước nguồn tài nguyên quý giá của chúng ta
 80. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8)“trái đất đang nóng lên từng ngày, ngày càng có nhiều môi trường bị ô nhiễm. chúng ta sẽ phải làm gì”
 81. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề (sinh học + công nghệ 7) thu gom, phân loại rác thải trong trường học
 82. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống (sinh học 8) việt nam sẽ không còn là quốc gia sở hữu “rừng vàng biển bạc” nếu con người tiếp tục phá hoại và không biết cách bảo tồn tài nguyên rừng
 83. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học thcs) vì tương lai của sự sống trên trái đất, hãy cùng chung tay bảo vệ tầng ozone! 
 84. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) phát triển làng nghề dệt khăn gắn liền với bảo vệ môi trường
 85. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) vấn đề góp phần bảo vệ môi trường đối với học sinh thcs 
 86. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) “rác thải tác hại cách xử lý rác thải
 87. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 9) biến rác thải thành sản phẩm bón cho cây trồng 
 88. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới gây ảnh hưởng tới con người và thiên nhiên 
 89. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) phòng bệnh cảm lạnh và bệnh đường hô hấp cho học sinh trung học cơ sở trong mùa đông ở hà nội 
 90. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) ô nhiễm môi trường do hoạt động đốt rơm sau mùa gặt 
 91. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) bảo vệ sức khoẻ trong mùa đông
 92. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) bảo vệ môi trường thiên nhiên chính là bảo vệ sự sống của con người’’
 93. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) làm thế nào để có rau sạch quê hương 
 94. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 7) thu gom, phân loại rác thải trong trường học
 95. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) hãy chung tay bảo vệ khung cảnh sư phạm trường thcs kiêu kỵ
 96. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) giải thích hiện tượng béo phì ở trẻ em
 97. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 8) hiện tượng hút thuốc lá ở học sinh 
 98. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 6) xử lý rác thải bảo vệ môi trường” 
 99. Tích hợp liên môn sinh học 9 chủ đề một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở địa phương  THPT (Lớp 10-11-12)


  1. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 11) nuôi ba ba hoa diệt ốc bươu vàng”
  2. Giáo án dạy học tích hợp sinh học 12 bài 21 di truyền y học
  3. Giáo án tích hợp liên môn tích hợp sinh học 12 bài bảo vệ vôn gen loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
  4. Tích hợp liên môn sinh học 11 bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật 
  5. Tích hợp gd sức khỏe sinh sản và phòng chống hivaids cho học sinh trung học phổ thông qua môn sinh học lớp 10
  6. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 11) rác nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở khuôn viên trường, lớp học
  7. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (sinh học 11) rác nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở khuôn viên trường, lớp học
  8. Tích hợp gd sức khỏe sinh sản và phòng chống hivaids cho học sinh trung học phổ thông qua môn sinh học lớp 10
  9. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 12 bài 46 thực hành quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên tại huyện thanh trì – hà nội 
  10. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 10 bảo tồn nghề truyền thống cốm làng vòng (hà nội)
  11. Giáo án tích hợp liên môn sinh học 10 chủ đề ô nhiễm môi trường nước sông nhuệ đoạn chảy qua thành phố hà nội 
  12. Tích hợp liên môn trong dạy học nội dung sinh lý thực vật sinh học 11 trung học phổ thông 
  13. Giáo án liên môn tích hợp sinh học 11 hay
  14. Giáo án liên môn tích hợp sinh học 10 chuyên đề ứng dụng kiến thức về sinh trưởng, phát triển và sinh sản của vi sinh vật trong công nghiệp, y học và đời sống
  Previous Post Next Post