Dưới đây là link download của kho Luận án, Luận văn ngành Công nghệ thông tin, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
 1. Nghiên cứu chuẩn kết nối không dây zigbee_ieee 802.15.4
 2. Nghiên cứu phương pháp phân tích phần mềm mã độc 
 3. Khóa luận phát hiện, phân loại và theo dõi đối tượng chuyển động trong hệ thống giám sát thông minh
 4. Mô phỏng hiệu ứng lửa và ứng dụng trong giáo dục
 5. Nghiên cứu, đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến cho mạng cảm biến không dây với hỗ trợ 6lowpan
 6. Xây dựng website giới thiệu và đặt phòng khách sạn trực tuyến 
 7. Nghiên cứu thiết chế tạo hệ thống phát hiện ngã ở người cao tuổi ứng dụng cảm biến gia tốc và truyền tin không dây 
 8. Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng
 9. Cải tiến quá trình học của một số mạng nơ ron ghi nhớ
 10. Áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu dự báo thuê bao rời mạng trong mạng di động
 11. Phân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thám
 12. Anten thông tin áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mang
 13. Phương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiện
 14. Nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan.
 15. Mô hình hóa và kiểm chứng các chương trình phần mềm hướng khía cạnh
 16. Đánh giá định lượng khả năng chống lại mất mát gói tin của thuật toán mã hóa ilbc trong các hệ thống thông tin thoại
 17. Kiểm chứng giao diện phần mềm bằng phƣơng pháp mô hình hóa event – b
 18. Luận văn công nghệ thông tin các lừa đảo trên mạng máy tính và cách phòng tránh
 19. Khai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy anh việt
 20. Kiểm chứng giao diện phần mềm bằng phƣơng pháp mô hình hóa event – b 
 21. Nghiên cứu một số mô hình đảm bảo an ninh cơ sở dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng
 22. Phát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghệ thông tin
 23. Khai phá dữ liệu theo tiếp cận tập thô và cây quyết định - ứng dụng trong phân lớp năng khiếu học sinh
 24. Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả
 25. Nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển tại các nút mạng
 26. Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả [full]
 27. Nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển tại các nút mạng [tt]
 28. Mô hình đánh giá độ tin cậy hệ thống phần mềm
 29. Nghiên cứu các kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng ip
 30. Ứng dụng mạng đối tượng tính toán xây dựng package giải toán tự động trong maple
 31. Phương pháp sinh mô hình tự động cho phần mềm dựa trên thành phần. luận văn ths. công nghệ phần mềm
 32. Thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu
 33. Phát hiện quan hệ ngữ nghĩa nguyên nhân-kết quả từ các văn bản
 34. Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình khai phá dữ liệu
 35. Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ giám sát & điều khiển sử dụng opc ua
 36. Nghiên cứu phát triển một số giải pháp nén ảnh tiên tiến cho màn hình tinh thể lỏng
 37. Nghiên cứu việc xây dựng, chuẩn hóa và khai thác kho ngữ liệu từ nguồn internet cho xử lý tiếng việt
 38. Nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet
 39. Nghiên cứu cải tiến phương pháp quản lý hàng đợi cho truyền video trên mạng ip
 40. Nghiên cứu ngữ nghĩa trong hệ lập trình gen định hướng bởi văn phạm nối cây và ứng dụng trong xấp xỉ hàm q
 41. Nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển tại các nút mạng
 42. Các thuật toán gần đúng giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất 
 43. Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả
 44. Khảo sát ảnh hưởng của sự chuyển động các nút mạng đến hiệu suất của một số giao thức định tuyến trong manet
 45. Nghiên cứu bảo mật web service
 46. Khung cộng tác đa dụng trong môi trường tính toán lưới
 47. Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử qua mạng tại công ty đầu tư và phát triển công nghệ thông tin (vtc intecom)
 48. Khai phá dữ liệu dựa trên bảng quyết định nhờ lý thuyết tập thô
 49. Nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển tại các nút mạng
 50. Phân tích động lực học kết cấu tấm mỏng chịu tải trọng di động
 51. Phương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiện
 52. Nghiên cứu nâng cao chất lượng xử lý tín hiệu trong các hệ thống thông tin đa người dùng
 53. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song
 54. Nghiên cứu xây dựng phương pháp lượng giá mức độ an ninh máy tính và mạng máy tính
 55. Nghiên cứu vấn đề giám sát và điều khiển robot qua mạng máy tính
 56. Nghiên cứu phát triển một số giải pháp nén ảnh tiên tiến cho màn hình tinh thể lỏng
 57. Mô phỏng quá trình ghi nhớ của hệ thống nơron sinh học
 58. Nghiên cứu đánh giá phẩm chất hệ thống khóa dịch mã tuần hoàn sử dụng mã quasi cyclic
 59. Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện giả mạo trên dữ liệu đa phương tiện 
 60. Nghiên cứu cải tiến phương pháp quản lý hàng đợi cho truyền video trên mạng ip
 61. Mở rộng độ đo thông tin tương hỗ để tái tạo mạng trao đổi chất
 62. Các thuật toán gần đúng giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ
 63. Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả
 64. Mô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh
 65. Khai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy
 66. Khai phá dữ liệu cho dự báo di chuyển trong mạng không dây
 67. Các thuật toán gần đúng giải bài toán cây khung với chi phí định tuyến nhỏ nhất 
 68. Các phương pháp tối ưu trong phát triển phần mềm nhúng
 69. Bảo mật dữ liệu bằng kỹ thuật giấu tin trong audio
 70. Chuyên đề Cấu trúc heap và ứng dụng
 71. Phương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiện
 72. Phân tích động lực học kết cấu tấm mỏng chịu tải trọng di động
 73. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song
 74. Nghiên cứu nâng cao chất lượng xử lý tín hiệu trong các hệ thống thông tin đa người dùng
 75. Nghiên cứu xây dựng phương pháp lượng giá mức độ an ninh máy tính và mạng máy tính
 76. Nghiên cứu vấn đề giám sát và điều khiển robot qua mạng máy tính
 77. Nghiên cứu đánh giá phẩm chất hệ thống khóa dịch mã tuần hoàn sử dụng mã quasi cyclic
 78. Nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển tại các nút mạng
 79. Nghiên cứu phương pháp sàng trường số ứng dụng trong phân tích mã.
 80. Nghiên cứu các kỹ thuật xây dựng nhân vật ảo
 81. Mô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh
 82. Nghiên cứu ngữ nghĩa trong hệ lập trình gen định hướng bởi văn phạm nối cây và ứng dụng trong xấp xỉ hàm q
 83. Nghiên cứu phát triển một số giải pháp nén ảnh tiên tiến cho màn hình tinh thể lỏng
 84. Mô phỏng quá trình ghi nhớ của hệ thống nơron sinh học
 85. Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện giả mạo trên dữ liệu đa phương tiện 
 86. Nghiên cứu cải tiến phương pháp quản lý hàng đợi cho truyền video trên mạng ip
 87. Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả
 88. Khung cộng tác đa dụng trong môi trường tính toán lưới
 89. Khai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy
 90. Bảo mật dữ liệu bằng kỹ thuật giấu tin trong audio
 91. Khai phá dữ liệu cho dự báo di chuyển trong mạng không dây
 92. Các phương pháp tối ưu trong phát triển phần mềm nhúng
 93. Kĩ thuật ước lượng kênh truyền trong hệ thống ofdm của wimax 
 94. Nghiên cứu xây dựng mã sửa sai có ma trận kiểm tra mật độ thấp trong truyền dẫn số
 95. Kết hợp mã ldpc với tách sóng sic để nâng cao chất lượng hệ thống mimo-ofdm
 96. Luận văn thuật toán sinh cột giải bài toán định tuyến và gắn bước sóng tối ưu trong mạng wdm
 97. Nghiên cứu về công nghệ zigbee và ứng dụng kết nối thiết bị của zigbee
 98. Luận văn một phương pháp mới dự đoán lỗ hổng phần mềm
 99. Báo cáo đồ án thiết kế mạch điện tử mạch quản lý số xe trong bãi sử dụng vi điều khiển at89s52
 100. Xây dựng chương trình quản lý thư viện trường đại học sao đỏ 
 101. Luận văn smote inffc giải quyết nhiễu và các phần tử ở đường biên trong phân lớp mất cân bằng bởi bộ lọc dựa trên sự hợp nhất các phân lớp
 102. Thuật toán bầy đàn pso, giải thuật di truyền và ứng dụng giải các bài toán tối ưu đa mục tiêu
 103. Thiết kế, xây dựng hệ thống học điện tử và trợ giúp tư vấn cho trường thpt hoàng hoa thám
 104.  Điều khiển và giám sát bãi giữ xe tự động qua ethernet 
 105. Lập trình ứng dụng plc s7 - 1200
 106. Báo cáo plc s7 1200
 107. Quản trị hệ điều hành linux
 108. Nghiên cứu về công nghệ zigbee và ứng dụng kết nối thiết bị của zigbee
 109. Phát triển một số phương pháp khuyến nghị hỗ trợ tìm kiếm thông tin học thuật dựa trên tiếp cận phân tích mạng xã hội 
 110. Tích hợp ontology mờ trên cơ sở lý thuyết đồng thuận
 111. Xây dựng chương trình rsa mã hóa trên thẻ atm 
 112. Tìm hiểu công nghệ bluetooth
 113. Mô hình tối ưu giải bài toán bảo vệ mạng đa miền
 114. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng siêu thị 
 115. Các tính chất đại số của hệ mã rsa và khả năng mở rộng
 116.  Luận án ứng dụng phương pháp hồi quy bayes vào việc dự báo thời tiết
 117. Kiểm định công khai đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu lưu trữ ngoài 
 118. Khai thác mẫu phổ biến và luật từ cơ sở dữ liệu chuỗi
 119. Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng lập lịch chương trình hội nghị 
 120. Xây dựng ứng dụng game android đoán lá bài đã chọn
 121. Kết hợp các phương pháp phân cụm trong khai phá dữ liệu web
 122. Xây dựng hệ thống theo dõi hoạt động học tập và giảng dạy trong trường mầm non
 123. Xây dựng hệ thống quản lý dinh dưỡng trong trường bán trút
 124. Tìm hiểu phần mềm nguồn mở zencart và ứng dụng xây dựng website bán hàng
 125. Áp dụng các kỹ thuật trong big data vào lưu trữ dữ liệu
 126.  Xây dựng ứng dụng android truy xuất cơ sở dữ liệu
 127. Áp dụng kỹ thuật phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn trong đối sánh văn bản 
 128. Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giao tiếp trực tuyến hội nghị 
 129. Áp dụng một số thuật toán khai phá dữ liệu trong quản lý địa chỉ internet 
 130. Luận văn phát hiện đối tượng nổi bật trong video thời gian thực 
 131. Luận văn async smote một giải pháp cho phân lớp dữ liệu mất cân bằng
 132. Thiết kế xây dựng hệ thống cân định lượng sử dụng loadcell SIWAREX của SIEMENS
 133. Xây dựng website bán hàng trực tuyến
 134. Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ cho hệ thống quản lý sinh viên
 135. Tìm hiểu và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu postgresql 
 136. Giấu tin trong file âm thanh bằng các phép biến đổi rời rạc
 137. Luận văn đề tài quảng cáo trên mạng internet
 138. Điều khiển thiết bị gia đình bằng sms được thể hiện thông qua mô hình nhà thông minh 
 139. Ứng dụng logic mờ xây dựng mô hình trắc nghiệm thích nghi 
 140. Nhận dạng tự động tiếng nói phát âm liên tục cho các phương ngữ chính của tiếng Việt theo phương thức phát âm
 141. Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AOMDV trong mạng MANET 
 142. Đề tài tìm hiểu giải pháp mã nguồn mở openvpn trong linux 
 143. Hiệu suất hoạt động tcp trên mạng không dây ad hoc 
 144. Tìm hiểu và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu postgresql
 145. Xây dựng website bán hàng sử dụng asp.net mvc 5
 146. Tìm hiểu về hệ thống phòng chống xâm nhập (ips) và xây dựng mô hình mạng ngăn chặn một số kiểu tấn công thông thường
 147. Thiết kế, xây dựng hệ thống học điện tử và trợ giúp tư vấn cho trường thpt hoàng hoa thám 
 148. Xử lý và tối ưu hóa truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng phân tán
 149. Vpn và bảo mật trong mạng vpn 
 150. Phân tích thông minh tín hiệu video hỗ trợ cho hệ thống giám sát chăm sóc sức khỏe
 151. Một số phương pháp phục vụ xếp hạng trang web trong tìm kiếm xuyên ngữ chuyên ngành khoa học máy tính 
 152. Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống trợ giúp phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học
 153. Ứng dụng geoserver xây dựng hệ hống quản lý cây thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên bà nà núi chúa
 154. Nghiên cứu và ứng dụng gis để xây dựng mô hình 3d cho khuôn viên trường đại học ngoại ngữ
 155.  Nghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viên
 156. Nghiên cứu tình trạng buồn ngủ của người lái xe dựa trên nhận dạng cử chỉ khuôn mặt 
 157. Nghiên cứu tín hiệu ecg với giải pháp công nghệ asic sử dụng các linh kiện chủng loại fpga cho các ứng dụng truyền thông 
 158. Ứng dụng hình học tính toán để xác định một miền chứa điểm cho trước
 159. Khai phá dữ liệu chuỗi thời gian dựa vào rút trích đặc trƣng bằng phƣơng pháp điểm giữa và kỹ thuật xén.
 160. Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 (có đầy đủ links file đính kèm ở trang cuối)
 161. Nghiên cứu và ứng dụng kinect vào việc trình chiếu tài liệu 
 162. Nghiên cứu xây dựng bài toán tính năng của tàu bằng phần mềm napa
 163. Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng áp của động cơ d243 tại các chế độ làm việc bằng phần mềm avl boost 
 164. Xây dựng website quản lý mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh quảng nam 
 165. Tìm hiểu ngôn ngử c và viết một ứng dụng minh họa 
 166. Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương trong cty cổ phần mạng trực tuyến meta 
 167. Khóa luận phát hiện, phân loại và theo dõi đối tượng chuyển động trong hệ thống giám sát thông minh 
 168. Điều khiển robot hai bánh tự cân bằng sử dụng điều khiển trượt 
 169. Xử lý ảnh nhận dạng bản số xe dung matlap
 170. Kỹ thuật chuyển mạch gói x 25
 171. Luận văn phát hiện khuôn mặt dựa trên đặc trưng lồi lõm
 172. Luận văn nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng khuông mặt người dựa trên fsvm và adaboost 
 173. Snake game trên kit de1
 174. Xây dựng snake game trên nền tảng phần cứng de1 từ altera 
 175. Nghiên cứu phát triển cấu trúc ebg ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới
 176. Mô hình kết hợp logic mờ và giải thuật di truyền cho bài toán quán lý hàng đợi tích cực trên mạng tcp ip
 177. Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic
 178. Bảo mật bitstream fpga
 179. Xây dựng chương trình chuyển đổi từ tập tin văn bản sang sơ đồ tư duy dạng hình ảnh
 180. Các phương pháp tiết kiệm năng lượng sử dụng công nghệ mạng điều khiển bằng phần mềm trong môi trường điện toán đám mây
 181. Các phương pháp tiết kiệm năng lượng sử dụng công nghệ mạng điều khiển bằng phần mềm trong môi trường điện toán đám mây (tt)
 182. Các phương pháp gần đúng dựa trên tối ưu bày đàn và tiến hóa vi phân giải bài toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây
 183. Nghiên cứu xác định tải trọng động thẳng đứng của đoàn xe lên mặt đường
 184. Phân tích văn bản cho tổng hợp tiếng nói tiếng việt 
 185.  Tìm hiểu svm trong nhận dạng chữ viết tay
 186. Nghiên cứu phương pháp học máy cho nhận dạng hoạt động sử dụng cảm biến mang trên người 
 187. Nghiên cứu ứng dụng eigenfaces và ðặc trưng cục bộ lbp cho bài toán nhận dạng mặt người
 188. Xây dựng hệ thống nhận dạng mặt tự động sử dụng lpq (local phase quantization)
 189. ứng dụng mô hình markov ẩn trong nhận dạng chữ viết tay
 190. Nghiên cứu xây dựng bản đồ trực tuyến trên nền mã nguồn mở
 191. Phát hiện thông tin bạo lực trong video dựa trên đa đặc trưng mang tính ngữ nghĩa cao
 192. ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống trợ giúp phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học.
 193. Giải pháp tích hợp dịch vụ nghiệp vụ ngân hàng theo mô hình soa
 194. Nhận dạng cử chỉ động của bàn tay người sử dụng kết hợp thông tin hình ảnh và độ sâu ứng dụng trong tương tác người thiết bị
 195. Nghiên cứu một số phương pháp lập lịch trong mạng chuyển mạch chùm quang
 196.  Mô hình khai thác khái niệm và quan hệ trong văn bản lâm sàng
 197. Xây dựng giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên phần mềm mã nguồn mở
 198. Xây dựng giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên phần mềm mã nguồn mở
 199. quản lý và duy trì hệ điều hành microsoft windows server 2003
Previous Post Next Post