Dưới đây là link download của kho Luận án, Luận văn ngành Toán, sư phạm Toán, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
 1. Nghiên cứu phân phối xác suất ổn định và ứng dụng trong thống kê 
 2. Luận án một số mở rộng của lớp môđun giả nội xạ và vành liên quan
 3. Một số lớp mở rộng của môđun nội xạ, xạ ảnh và ứng dụng
 4. Luận văn rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định không đầy đủ theo tiếp cận tập thô dung sai 
 5. Tính chuẩn tắc của họ hàm phân hình một biến và bài toán duy nhất đối với đa thức vi phân
 6. Dưới vi phân fréchet và ứng dụng 
 7. Luận văn thạc sĩ một số mở rộng của lớp môđun giả nội xạ và vành liên quan
 8. Mối liên hệ đại số của các ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức. chuyên ngành hình học và tôpô 
 9. Tính ổn định của các phương pháp runge kutta ẩn
 10. Các tính chất chính quy của nghiệm bài toán tối ưu 
 11. Chu trình hamilton và chu trình dài nhất trong một số lớp đồ thị có tổng bậc lớn
 12. Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá
 13. Tính điều khiển được của một số lớp phương trình parabolic
 14. Dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều
 15. Quan hệ mờ trực cảm 
 16. Về bài toán steiner
 17. Các tính chất định tính của nghiệm suy rộng phương trình elliptic tuyến tính cấp hai
 18. Dáng điệu tại vô hạn của một lớp đa thức nhiều biến
 19. Bài toán ổn định lyapunov hệ phương trình vi phân 
 20. Bài toán điều khiển tối ưu và nguyên lý cực đại 
 21. Bài toán cauchy cho phương trình dạng tiến hóa 
 22. Về phương trình vi phân và lý thuyết điều khiển hệ thống
 23. Về cận sai số của hàm nửa liên tục dưới
 24. Tính ổn định hữu hạn của hệ phương trình vi phân suy biến có trễ 
 25. Nút bi a trong hình lập phương
 26. Từ bất đẳng thức biến phân đến bài toán cân bằng
 27. Tính compact và tính liên thông của tập nghiệm trong bài toán tối ưu pareto 
 28. Tính điều khiển được của hệ có ràng buộc trên điều khiển
 29. Nhóm đột biến (critical group) và đa thức tutte 
 30. Tính compact và tính liên thông của tập nghiệm hữu hiệu yếu trong bài toán cân bằng vectơ
 31. Phương pháp miền tin cậy cho các bài toán tối ưu phi tuyến
 32. Mở rộng khái niệm hàm lồi theo tiêu chí ổn định
 33. Phương pháp chiếu giải bài toán cân bằng giả đơn điệu 
 34. Luận văn thạc sĩ toán học đầy đủ hóa i adic và một số ứng dụng 
 35. Luận văn thạc sĩ tuán học định lý sard nửa đại số cho tập giá trị tới hạn suy rộng
 36. Một số lớp phương trình tích phân kỳ dị
 37. Một số phương pháp giải bài toán quy hoạch phi tuyến
 38. Một số vấn đề về hàm đơn điệu toán tử
 39. Một số phương pháp tối ưu không dùng đạo hàm
 40. Khai triển newton puiseux và một số ứng dụng
 41. Một số toán tử logic mờ trực cảm 
 42. Dưới vi phân hàm véctơ lồi và ứng dụng
 43. Hàm tiệm cận và một số ứng dụng của nó
 44. Sự liên tục của ánh xạ nghiệm không yếu của bất đẳng thức vecto ky fan suy rộng
 45. Tính đơn của đại số đường đi leavit 
 46. đối cực của tập lồi đa diện và áp dụng vào bài toán tối ưu vecto tuyến tính hai cấp
 47. Định Lý Dạng Riemann Roch Cho Đồ Thị Và Cách Tính Hạng Trên Một Số Đồ Thị Đặc Biệt
 48. Khung sóng nhỏ
 49. Diện riemann và định lý abel về phương trình đa thức
 50. Điều kiện đủ để đa thức là tổng bình phương và ứng dụng 
 51. Ứng dụng lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn vào một số bài toán đếm 
 52. Nghiên cứu mô hình thanh điệu trong nhận dạng tiếng việt từ vựng lớn phát âm liên tục
 53. Luận văn thạc sĩ toán học nghiệm không âm của phương trình vi phân hàm bậc nhất 
 54. Luận văn thạc sĩ toán học tương đương bảo giác giữa các miền n liên trong mặt phẳng phức
 55. Luận văn thạc sĩ toán học ứng dụng lí thuyết điểm bất động trong hình nón vào phương trình vi phân phi tuyến
 56. Luận văn ứng dụng của toán học phổ thông vào thực tiễn 
 57. Mở rộng phép suy luận xấp xỉ của đại số gia tử và ứng dụng trong bài toán điều khiển 
 58. Các phép chiếu xuyên tâm và các phép thấu xạ. thể hiện trong mô hình xạ ảnh của không gian affine 
 59. Bài toán biên thứ nhất không có điều kiện ban đầu đối với hệ schrödinger mạnh trong miền không trơn
 60. Luận văn thạc sĩ toán học ứng dụng lí thuyết điểm bất động trong hình nón vào phương trình vi phân phi tuyến
 61. Luận văn thạc sĩ toán học tương đương bảo giác giữa các miền n liên trong mặt phẳng phức
 62. Luận văn thạc sĩ toán học các vành địa phương, nửa địa phương và sự phân tích các môđun trên chúng
 63. Luận văn thạc sĩ toán học nghiệm không âm của phương trình vi phân hàm bậc nhất
 64. Luận án toán học-hệ nhân tử trong nhóm phạm trù phân bậc
 65. Về tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phươn
 66. Phân tích và đánh giá hiệu năng một số cơ chế điều khiển tránh tắc nghẽn tại nút lõi trong mạng chuyển mạch chùm quang
 67. Một số hệ phương trình cặp trong cơ học chất lỏng
 68. Luận án toán học-hệ nhân tử trong nhóm phạm trù phân bậc [tt]
 69. Về tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phương [tt]
 70. Một số nghiên cứu về hệ phương trình g-navier-stokes hai chiều [tt]
 71. Hiện thực hóa dạy học tích cực trong môn toán ở trường trung học cơ sở bằng giải pháp xây dựng và sử dụng thiết kế bài học theo hướng hoạt động hóa người học
 72. Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng
 73. Nghiên cứu một số kỹ thuật phân hạng trong tra cứu ảnh dựa vào nội dung
 74. Sự tồn tại nghiệm và các tính chất của nghiệm của một số phương trình tích phân hàm phi tuyến (tóm tắt)
 75. Nghiên cứu đặc trung tín hiệu và ràng buộc ngôn điệu để nâng cao chất lượng tổng hợp và nhận dạng tiếng việt 
 76. Về mã constacyclic nghiệm lặp trên vành chuỗi hữu hạn
 77. Luận văn giải pháp khắc phục một số khó khăn trong dạy học nội dung giới hạn và tính liên tục của hàm số ở lớp 11 thpt 
 78. Luận văn định lý giới hạn trung tâm cho các martingale
 79. Luận văn độ cao trong hình học diophantine
 80. Luận văn dạy học bài toán mở trong lập trình góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 11
 81. Luận văn chuyển động brown và phương trình đạo hàm riêng
 82. Luận văn cấu trúc của đường cong elliptic 
 83. Luận văn mô hình điều khiển markov rời rạc với thời gian hữu hạn và một ứng dụng trong lý thuyết đổi mới
 84. Luận văn một số phương pháp giải bài toán bất đẳng thức biến phân
 85. Luận văn luật mạnh số lớn của tổng có trọng số các biến ngẫu nhiên 
 86. Luận văn đại số đồng đều
 87. Luận văn đa thức chia đường tròn và một số ứng dụng
 88. Luận văn các bài toán về số phức trong mối quan hệ với hình học
 89. Luận văn vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học giải toán về khoảng cách trong không gian ở trường thpt
 90. Luận văn về iđêan nguyên tố liên kết của một lũy thừa iđêan 
 91. Luận văn vận dụng quan điểm hoạt động trong dạy học chương tổ hợp xác suất ở lớp 11 thpt 
 92. Luận văn vận dụng một số nguyên lý logic cơ bản trong toán học phổ thông 
 93. Luận văn phát triển năng lực giải toán ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số cho học sinh lớp 12
 94. Luận văn một số kết quả cổ điển về nghiệm của đa thức
 95. Luận văn một số dạng đa thức đặc biệt 
 96.  Luận văn mở rộng galois bậc vô hạn
 97. Về iđêan nguyên tố liên kết của một lũy thừa iđêan
 98. Về một số phương trình elliptic và hyperbolic phi tuyến suy biến
 99. Phát triển năng lực tư duy toán học cho học sinh khi dạy học giải bài tập chương tam giác ở lớp 7
 100. Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở chương i sách giáo khoa giải tích 12
 101. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề xác suất chương trình môn toán lớp 11
 102. Thiết kế các hoạt động dạy học khái niệm hình học thuộc chủ đề phép biến hình trong mặt phẳng ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực
 103. Thiết kế các tình huống dạy học quy tắc phương pháp thuộc chủ đề hàm số mũ và hàm số logarit cho học sinh lớp 12 
 104. Chuyển động brown
 105. Sử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh 
 106. Phát triển phương pháp phần tử hữu hạn đẳng hình học (development of isogeometric finite element methods) 
 107. Một số kết quả dạng farkas cho các hệ không lồi và áp dụng vào lý thuyết tối ưu 
 108. Luận án tính hữu hạn và sự thác triển của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức
 109. Luận án thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn trong dạy học hình học ở trƣờng trung học phổ thông
 110. Về tính ổn định của một số lớp phương trình vi phân phiếm hàm 
 111. Biến đổi iđêan và đối đồng điều địa phương suy rộng theo một cặp iđêan
 112. Một số bài toán điều khiển phương trình vi phân mờ
 113. Luận văn thiết kế và sử dụng hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình ở lớp 10 thpt
 114. Luận văn tính hyperbolic của phần bù một họ các siêu phẳng trong không gian xạ ảnh
 115. Luận văn phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở trường thpt 
 116. Luận văn phép biến đổi laplace mờ
 117. Luận văn phân lớp các nhóm hữu hạn với cấp nhỏ
 118. Luận văn mô hình trung bình độ lệch chuẩn tuyệt đối 
 119. Luận văn mô hình điều khiển markov rời rạc với thời gian vô hạn và ứng dụng giải bài toán điều chỉnh mực nước hồ thủy điện
 120. Luận văn phương trình lọc tổng quát và ước lượng tuyến tính của quá trình ngẫu nhiên
 121. Luận văn đo lường cấu trúc phụ thuộc giữa các tài sản tài chính và ứng dụng 
 122. Luận văn đối đạo hàm và ánh xạ tập nghiệm của hệ ràng buộc tuyến tính
 123. Luận văn đồ thị nhìn thấy và các vấn đề liên quan
 124. Luận văn độ đo gauss trên không gian hilbert 
 125. Luận văn dạy học chủ đề vectơ theo hướng liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10 thpt 
 126. Luận văn copula và sự tương quan trong rủi ro tín dụng
 127. Luận văn cấu trúc cực biên của tập lồi
 128. Luận văn bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 12 thpt thông qua dạy học nguyên hàm, tích phân
 129. Luận văn tính dưới chính quy metric đối với tập nghiệm phương trình tổng quát 
 130. Luận văn logic mờ và ứng dụng
 131. Nâng cao hiệu quả tra cứu ảnh dựa trên hiệu chỉnh độ đo tương tự và phản hồi liên quan 
 132. Thiết kế các tình huống dạy học khái niệm toán học thuộc chủ đề hàm số và phương trình cho học sinh lớp 10
 133. Thiết kế các tình huống dạy học định lí thuộc chủ đề quan hệ vuông góc cho học sinh lớp 11
 134. Phương pháp chiếu siêu phẳng cải biên giải bài toán cân bằng nash suy rộng
 135. Tốc độ hội tụ của một số phép lặp trong không gian banach
 136. Tính giải lồi và bài toán levi 
 137. Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ và ứng dụng máy tính vinacal 570es plus vào giải phương trình vô tỷ
 138. Đối ngẫu mạnh trong bài toán qui hoạch toàn phương không lồi 
 139. Về tập xác định duy nhất cho hàm phân hình và đạo hàm của chúng
 140. Về một số vấn đề định tính của hệ phương trình vi phân phân thứ chuyên ngành phương trình vi phân và tích phân
 141. Nghiên cứu giải pháp xây dựng hạ tầng cơ sở khóa công khai (pki) an toàn phục vụ xác thực và bảo mật cho các cơ quan đảng, nhà nước, an ninh, quốc phòng
 142. Bài toán biên đối với một số lớp phương trình truyền sóng trong miền không trơn 
 143. Phương trình hàm cauchy cộng tính và tính ổn định 
 144. Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa iđêan cạnh 
 145. Các hàm (., w) chỉnh hình và áp dụng 
 146. Về một lớp các md đại số tổng quát và lớp các md(5,kc) phân lá Phát triển phương pháp phủ tuyến tính để kiểm tra tính hurwitz chặt và ứng dụng vào thiết kế tham số tối ưu trong điều khiển hệ tuyến tính bất định
 147. Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề “tổ hợp – xác suất” đại số và giải tích 11 nâng cao
 148. Bồi dưỡng cho học sinh trung học cơ sở năng lực biến đổi thông tin toán học trong quá trình dạy học môn toán”
 149. Phương trình đa thức trên trường các hàm hữu tỷ và ứng dụng
 150. Một số quỹ tích của môđun hữu hạn sinh trên vành địa phương noether
 151. Tổ chức hoạt động học tập môn toán cho học sinh trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực phát hiện các quy luật toán học
 152. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 trung học phổ thông
 153. Về sự tồn tại điểm bất động của một số lớp ánh xạ trong không gian với cấu trúc đều và ứng dụng
 154. Xây dựng lớp học tư duy thông qua dạy học hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông
 155. Tập hút của một số lớp phương trình đạo hàm riêng với trễ vô hạn 
 156. Tính ổn định và đặt chỉnh tikhonov của bài toán cân bằng từ điển
 157. Tính liên tục holder của nghiệm và đặt chỉnh holder của bài toán cân bằng
 158. Tổ chức dạy học môn hình học cao cấp cho sinh viên ngành sư phạm toán học ở trường đại học theo phương thức đào tạo tín chỉ 
 159. Về căn jacobson, js căn và các lớp căn của nửa vành
 160. Giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử 
 161. Nghiệm tuần hoàn và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình vi phân
 162. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 trung học phổ thông
 163. Một số bài toán trên bàn cờ
 164. Một số dạng toán đại số nâng ca
 165. Biểu diễn một số dạng đa thức và áp dụng
 166. Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiễu không đơn điệu
 167. Biến đổi fourier phân và tích chập
 168. Biến đổi fourier phân và ứng dụng trong cơ học lượng tử
 169. Bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu phụ thuộc tham số
 170. Bài toán tìm bao lồi
 171. Bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính
 172. Bài toán vận tải phân tuyến tính
 173. Bài toán biên cho phương trình elliptic tuyến tính cấp hai
 174. Áp dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình và hệ phương trình
 175. Bài toán ổn định các hệ tuyến tính lồi đa diện có trễ
 176. Bài toán vận tải có vận chuyển ngược
 177. Phương pháp lặp giải bài toán biên hai điểm cho phương trình và hệ phương trình vi phân cấp bốn
 178. định lí radon nikodym và ứng dụng 
 179. định lí krein – rutman và các mở rộng
 180. định lý minimax và một số ứng dụng trong nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên 
 181.  Dáng điệu tiệm cận của định thức các ma trận ngẫu nhiên
 182. Dạy học các phương trình và bất phương trình vô tỉ lớp 10
 183.  Hàm lợi ích và ứng dụng trong toán tài chính
 184. đồ thị hàm số trong mối liên hệ với biểu thức đại số của một hàm số ở trường phổ thông
 185. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong dạy học toán ở phổ thông
 186.  Iđêan nguyên tố liên kết của môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc
 187. Về h – không gian và đại số hopf
 188. định thức trên vành giao hoán và định thức dieudonne 
 189. Bài toán dạng cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm phi tuyến hai chiều
 190. Bài toán dạng cauchy cho hệ phương trình vi phân hàm tuyến tính hai chiều
 191. Biến đổi laplace và một số ứng dụng 
 192. Các nhóm đồng phôi tôpô và không gian tích của nửa – hình hộp
 193. Cấu trúc tập nghiệm của phương trình logistic tựa tuyến tính
 194. Một số phương pháp giải bài toán cân bằng và ứng dụng.
 195. Bài toán hit của peterson tại một số dạng bậc và ứng dụng
 196. Thác triển phân hình của một số lớp hàm phân hình yếu
 197. Vành hoàn thiện và nửa hoàn thiện và các đặc trưng đồng điều của chúng
 198. Truyền thụ tri thức phương pháp cho học sinh trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông
 199. Tổ chức dạy học môn hình học cao cấp cho sinh viên ngành sư phạm toán học ở trường đại học theo phương thức đào tạo tín chỉ 
 200. Tổ chức hoạt động học tập môn toán cho học sinh trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực phát hiện các quy luật toán học 
 201. đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 trung học phổ thông
 202. Một số dạng luật số lớn cho dãy và mảng các biến ngẫu nhiên trong không gian tổ hợp lồi 
 203. Hình thành cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục tiểu học kĩ năng thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán theo hướng tăng cường hoạt động tìm tòi, phát hiện kiến thứ
 204. Dáng điệu tiệm cận của các bao hàm th ức vi phân có trễ
 205. Dáng điệu tiệm cận của các bao hàm thức vi phân có trễ
 206. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề xác suất chương trình môn toán lớp 11
 207. Sử dụng các phương án giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng ở lớp 10 
 208. Bài toán khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ở trường trung học phổ thông việt nam
 209. Sử dụng các phương án giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng ở lớp 10
 210. Một số dạng luật số lớn cho dãy và mảng các biến ngẫu nhiên trong không gian tổ hợp lồi
 211. Tính ổn định của hệ động lực tuyến tính suy biến có trễ
Previous Post Next Post