Dưới đây là link download của kho TÀI LIỆU GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SINH HỌC THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Hãy thường xuyên ghé qua page để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


LỚP 6


Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học lớp 6-7-8 hay

Lớp 7

Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học lớp 6-7-8 hay 

Lớp 8

 1. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8 
 2. Tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 8 có đáp án và thang điểm hay nhất
 3. Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 8 có đáp án chi tiết 
 4. Tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 8 có đáp án và thang điểm hay nhất
 5. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8
 6. Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 8 có đáp án chi tiết
 7. Ôn tập và kiểm tra tiếng anh quyển 8-nguyễn thị chi 
 8. 30 đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học lớp 8-võ văn chiến
 9. Học tốt sinh học 8-trần văn minh
 10. Tuyển tập 40 đề ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 8 có đáp án chi tiết
 11. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8
 12. 30 đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học 8-võ văn chiến
 13. Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8
 14. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8 

Lớp 9 1. Tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn sinh học 9 có đáp án và thang điểm
 2. Bộ đề thi học sinh giỏi sinh học 9 có đáp án
 3. Tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn sinh học 9 hay nhất có đáp án và thang điểm
 4. Bộ 15 đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 có đáp án
 5. Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh học 9
 6. Tài liệu ôn thi hsg sinh học 9
 7. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học 9 
 8. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học 9 hay
 9. Báo cáo thí nghiệm, thực hành sinh học 9
 10. Giáo án bồi dưỡng HSG môn sinh 9
 11. Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kĩ năng sinh học 9
 12. Hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 9
 13. Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kĩ năng sinh học 9-huỳnh ngọc bích
 14. 567 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9-huỳnh quốc thành
 15. 14 đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 có đáp án
 16. 30 đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học lớp 9-võ văn chiến
 17. Học tốt sinh học 9-la thị thu cúc
 18. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 9 hay
 19. Báo cáo thí nghiệm, thực hành sinh học 9
 20. Giáo án bồi dưỡng hsg môn sinh 9
 21. 27 đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học lớp 9
Previous Post Next Post