• Family & Friends là bộ giáo trình tiếng Anh Tiểu học thiết kế đáp ứng khung chương trình tiếng Anh của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Việt Nam.
 • Giáo trình được thiết kế đặc biệt có tính liên thông với giáo trình Solutions được dùng ở bậc Phổ thông cấp 2 và cấp 3.
 • Giáo trình tập trung luyện 4 kỹ năng và cung cấp một nguồn tài liệu dồi dào cho các hoạt động trong lớp học thông qua tài liệu Photocopy Masters Book.
 • Cung cấp chương trình luyện phát âm độc đáo.
 • Cung cấp các bài kiểm tra mẫu theo các kỳ thi Cambridge Young Learners: Starters, Movers, Flyers.
 • Bài học đạo đức nhẹ nhàng giúp học sinh phát triển các kỹ năng trong cuộc sống.
Dưới đây là link download GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS  (7 levels), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


 1. Family and friends starter class book
 2. Family and friends starter workbook
 3. Family and friends starter photocopy masters
 4. Family and friends starter teachers book
 5. Family and friends 1 workbook
 6. Family and friends 1 class book 2nd edition 
 7. Family and friends 1 2nd workbook
 8. Family and friends 1 teachers book
 9. Family and friends 1 the sandcastle
 10. Family and friends 1 (testing book)
 11. Family and friends 1 (photocopy masters book)
 12. Family and friends 1 (teacher's book) 
 13. Family and friends 1 flashcards
 14. Family and friends 1 class book 1st edition
 15. Family and friends grade 1 special edition student book
 16. Family and friends grade 2 special edition student book 
 17. Family and friends grade 2 special edition workbook
 18. Family and friends 2 photocopy masters book
 19. Family and friends 2 workbook 
 20. Family and friends 2 flashcards 
 21. Family and friends 2 teacher's book
 22. Family and friends 2 testing and evaluation book 
 23. Family and friends 2 class book
 24. Family and friends 3 testing and evaluation book
 25. Family and friends 3 postcard 
 26. Family and friends 3 photocopy masters book 
 27. Family and friends 3 class book
 28. Family and friends 3 workbook
 29. Family and friends 3 teacher's book 
 30. Family and friends 4 workbook
 31. Family and friends 4 testing and evaluation book 
 32. Family and friends 4 special edition student book
 33. Family and friends 4 photocopy masters book
 34. Family and friends 4 changing places
 35. Family and friends 4 A little princess 
 36. Family and friends redear level 4 The lost world 
 37. Family and friends 4 teachers book
 38. Family and friends 5 teachers book
 39. Family and friends 5 testing and evaluation book 
 40. Family and friends 5 workbook 
 41. Family and friends grade 5 special edition workbook
 42. Family and friends 5 class book
 43. Family and friends 5 photocopy masters book
 44. Family and friends 6 photocopy masters book
 45. Family and friends 6 class book
 46. Family and friends 6 workbook 
 47. Family and friends 6 testing and evaluation book 
 48. Giáo án family and friends special edition grade 1
 49. Giáo án family and friends special edition grade 2
 50. Giáo án family and friends special edition grade 3 
 51. Giáo án family and friends special edition grade 4
 52. Giáo án Family and Friends Special Edition grade 5 full 35 weeks 
 53. Giáo án tiếng anh family and friends lớp 5 đầy đủ

  PHIÊN BẢN 2ND EDITION:

  1. Family and friends starter teachers book 
  2. Family and friends starter 2nd class book 
  3. Family and friends starter 2nd work book 
  4. Family and friends 1 2nd class book 
  5. Family and friends 1 2nd work book
  6. Family and friends 2 2nd class book 
  7. Family and friends 2 2nd work book 
  8. Family and friends 3 2nd class book 
  9. Family and friends 3 2nd work book 
  10. Family and friends 4 2nd class book
  11. Family and friends 4 2nd work book
  12. Family and friends 5 2nd work book
  13. Family and friends 5 2nd student book
  14. Family and friends 6 2nd student book
  15. Family and friends 6 2nd work book

  Previous Post Next Post