Let’s Go của nhà xuất bản Đại học Oxford là bộ sách tiếng Anh rất phổ biến, được nhiều nước trên thế giới đưa vào giảng dạy. Đây cũng là bộ sách được Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam thẩm định và cho phép đưa vào để sử dụng giảng trong các trường tiểu học trong cả nước như một môn học tự chọn. 
Bộ sách Let’s Go hiện đang sử dụng trong nước là Let’s Go ấn bản dành cho Việt Nam, được biên soạn lại dựa trên yêu cầu của khung chương trình của Bộ giáo dục.
Dưới đây là link download Bộ Giáo trình Let’s Go, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Let's go starter work book
 2. Let's go starter student book
 3. Let’s go 1 tests and quizzes
 4. Let's go 1 student book
 5. Let's go 1 work book
 6.  Let's go 2 student book
 7. Let's go 2 work book
 8. Let's go 3 work book
 9. Let's go 3 student book
 10. Let's go 4 student book
 11. Let's go 4 work book
 12. Let's go 5 student book
 13. Let's go 5 work book
 14. Let's go 6 student book
 15. Let's go 6 work book
 16. What is it lets go lets begin reader 1 (link tải audio ở trang 2)
 17. The purple train lets go lets begin reader 2 (link tải audio ở trang 2)
 18. Yes it is, no it isn lets go lets begin reader 3 (link tải audio ở trang 2)
 19. Number circus lets go lets begin reader 4 (link tải audio ở trang 2)
 20. Here you are lets go lets begin reader 5 (link tải audio ở trang 2)
 21. The secret lets go lets begin reader 6 (link tải audio ở trang 2)
 22. Surpriselets go lets begin reader 7 (link tải audio ở trang 2)
 23. I can can, you lets go lets begin reader 8 (link tải audio ở trang 2) 
 24. Ricky in school lets go 1 reader 1 (link tải audio ở trang cuối)
 25.  Draw a picture lets go 1 reader 2 (link tải audio ở trang cuối) 
 26. One, two, three lets go 1 reader 3 (link tải audio ở trang cuối)
 27. My family lets go 1 reader 4 (link tải audio ở trang cuối)
 28. Happy birthday, roberta lets go 1 reader 5 (link tải audio ở trang cuối)
 29. John can lets go 1 reader 6 (link tải audio ở trang cuối)
 30. Oh, no lets go 1 reader 7 (link tải audio ở trang cuối)
 31. On saturday lets go 1 reader 8 (link tải audio ở trang cuối) 
 32. Let's go Phonics 1 childre
 33. You are what you eat let's go 2 
 34. What's the matter let's go 2
 35. What are you doing let's go 2
 36. Where are you let's go 2
 37. Two friends let's go 2 
 38.  I don't know let's go 2
 39. Let's go magic school let's go 2
 40. Grandma's house let's go 2
 41. A home away from home lets go 6 reader 5 
 42. Painting paris let's go 6 reader 6
 43. The case of the missing snowman let's go 6 reader 1
 44. Toms sports lets go 3 reader8 
 45. Going to visit grandfather let's go 3 reader 3 
 46. What is amy wearing let's go 3 reader 4 
 47. Whats your job let's go 3 reader 7 
 48. Do they want some peanuts let's go 3 reader 1 
 49. Wheres sita let's go 3 reader 2 
 50. Busy busy busy let's go 3 reader 6 
 51. How do they let's go 3 reader 5 
 52. Grandmas house let's go 2 reader 2 
 53. Whats the matter let's go 2 reader 5 
 54. Magic school let's go 2 reader 1 
 55. What are you doing let's go 2 reader 7 
 56. You are what you eat let's go 2 reader 4 
 57. I dont know let's go 2 reader 3 
 58. Two friends let's go 2 reader 8 
 59. Where are you let's go 2 reader 6 
 60. Lets go 6 reader 5 a home away from home 
 61. Lets go 6 reader 1 the case of the missing snow man 
 62. Lets go 6 reader 4 meet me at the movies 
 63. Lets go 5 reader 2 zoo who 
 64. Lets go 5 reader 8 adventure in australia 
 65. Lets go 6 reader 8 madame marie tells the future 
 66. Lets go 6 reader 6 painting paris 
 67. Lets go 6 reader 2 jane and the acrobats 
 68. Lets go 6 reader 3 sneaker shopping 
 69. Lets go 6 reader 7 the perfect dance 
 70. The perfect dance let's go 6 reader 7 level 6
PHIÊN BẢN LET'S GO 4th EDITION

 1. Let's go phonics 1
 2. Let's go phonics 2
 3. Let's go phonics 3
 4. Let's go 1 work book 4th edition 
 5. Let's go 1 student book 4th edition
 6. Let's go 2 student book 4th edition 
 7. Let's go 3 student book 4th edition
 8. Let's go 4 work book 4th edition
 9. Let's go 4 student book 4th edition
 10. Let's go 5 student book 4th edition
 11. Let's go 6 student book 4th edition
Hỗ trợ tải Audio, phần mềm sau khi tải tài liệu trên page, nhắn tin tại đây.

Previous Post Next Post