• Jolly Phonics là chương trình dạy Đọc và Viết cho trẻ em tuổi mẫu giáo và tiểu học dựa trên phương pháp tổng hợp các kỹ năng và giác quan của trẻ trên nền tảng ngữ âm với 5 nguyên tắc cơ bản: Học sinh học các âm của chữ cái, học cách hình thành chữ cái, học tổ hợp âm, phân biệt âm trong từ và học các từ bất quy tắc. Với 5 kỹ năng này được hình thành, học sinh có thể tự đọc được trong thời gian ngắn nhất và có phát âm chuẩn nhất.
 • Đây là chương trình vui nhộn, lấy trẻ làm trung tâm. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh trẻ học Jolly Phonics có thể đọc sớm hơn từ 12-14 tháng so với tuổi và học đọc và viết nhanh hơn các chương trình đọc và viết truyền thống ít nhất là một năm.
 • Chương trình phù hợp cho cả học sinh bản ngữ và học sinh học Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Jolly phonics đã được dạy thành công ở hơn 100 nước trên thế giới.
Dưới đây là link download Giáo trình tiếng anh trẻ em Jolly phonics từ thấp đến cao (7 levels), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Jolly phonics pupil book 1 
 2. Jolly phonics workbook 1 
 3. Jolly phonics activity book 1
 4. Jolly phonics pupil book 2
 5. Jolly phonics activity book 2
 6. Jolly phonics workbook 2
 7. Jolly phonics workbook 3
 8. Jolly phonics activity book 3
 9. Jolly phonics pupil book 3
 10. Jollyphonics workbook 4 
 11. Jolly phonics activity book 4
 12. Jolly phonics activity book 5
 13. Jolly phonics workbook 5 
 14. Jolly phonics activity book 6
 15. Jolly phonics workbook 6
 16. Jolly phonics activity book 7
 17. Jolly phonics workbook 7 
Previous Post Next Post