• Oxford English - Playtime là bộ gồm 3 level: Starter, level A và level B. Đây là bộ giáo trình gồm đầy đủ: Video, Ebooks, MP3 và bộ flashcard (picture flashcard). 
 • Playtime là chương trình rất hoàn hảo, dành cho các bé trong độ tuổi preschool vui chơi và học tiếng Anh hiệu quả. môi trường xung quanh hàng ngày giúp tếng Anh thấm dần và trở thành một phần thuộc về bé.

Dưới đây là link download Giáo trình tiếng anh trẻ em Playtime, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Playtime starter teachers book
 2. Playtime starter workbook 
 3. Playtime starter classbook
 4. Playtime starter storybook
 5. Playtime a teachers book
 6. Playtime b teachers book 
 7. Playtime b classbook
 8. Playtime b workbook 
 9. Playtime starter photocopy master
 10. Playtime a workbook
 11. Playtime b storybook 
 12. Playtime a class book
 13. Playtime a story book
Previous Post Next Post