Làm đẹp –sức khỏe


Kỹ năng sống – Tư duy

 1. Người thông minh học tập như thế nào
 2. Trí tuệ do thái, những phương pháp phát triển trí tuệ của người do thái
 3. Dạy trẻ thông minh sớm glenn doman
 4. Tăng cường trí thông minh của trẻ glenn doman
 5. Dạy trẻ thế giới xung quanh glenn doman 
 6. Dạy trẻ biết đọc sớm glenn doman 
 7. Nghề nào cho bạn nghề nào cho tôi 


Kiến thức tổng hợp

 1. Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng dành cho giáo viên
 2. Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh
 3. Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng 2017 
 4. Câu hỏi thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức đảng
 5. Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh sự cần thiết của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh
 6. Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh 
 7. Một số giải pháp nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước
 8. Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng dành cho giáo viên 
 9. Thực trạng trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên ở trường trung học cơ sở liêng trang
 10. Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã giai đoạn 2011 - 2016
 11.  Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lý văn bản quản lý nhà nước tại văn phòng ủy ban nhân dân huyện ý yên
 12. Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công
 13. Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước)
 14. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã tiến thịnh, huyện mê linh, thực trạng và giải pháp
 15.  

Previous Post Next Post