Big Ad

Dưới đây là link download của kho Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị. Tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
  1. Sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở việt nam, thực trạng và giải pháp
  2. Sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở việt nam, thực trạng và giải pháp tt
  3. đòn bẩy kinh tế nhà nước đối với khu công nghiệp ở việt nam
  4. Phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở thành phố hà nội
  5. đảng bộ tỉnh quảng ninh lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 2005 đến năm 2015
  6. Vốn cho phát triển kinh tế xã hội ở các huyện ngoại thành hà nội
  7. Vốn cho phát triển kinh tế xã hội ở các huyện ngoại thành hà nội
  8. Tác động của nợ công đến an ninh kinh tế ở việt nam
  9. Quản lý đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục tt
  10. Quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với đầu tư công tại tỉnh nam định
  11. Vai trò của nhà nước trong tái cơ cấu nền kinh tế ở việt nam
  12. Phát triển công nghiệp công nghệ cao ở vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
  13. Gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào
  14. Vai trò nhà nước trong phát triển khu vực dịch vụ ở hải phòng tt
  15. Nghiên cứu giảm nghèo của các hộ nông dân ở huyện minh hóa, tỉnh quảng bình
  16. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện bố trạch, tỉnh quảng bình 
  17. Phát triển kinh tế nông thôn ở tỉnh thái bình tt
  18. Phát triển làng nghề truyền thống ở huyện triệu phong, tỉnh quảng trị
  19. Thị trường lao động thành phố hồ chí minh trong hội nhập quốc tế
  20. Vai trò của nhà nước trong tái cơ cấu nền kinh tế ở việt nam tt
  21. Tác động của người nhập cư đến phát triển kinh tế xã hội ở thành phố đà nẵng tt
  22. Tác động của người nhập cư đến phát triển kinh tế xã hội ở thành phố đà nẵng
  23. Phát triển làng nghề truyền thống ở huyện triệu phong, tỉnh quảng trị
  24. Chuyển dịch cơ cấu lao động ở huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
  25. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam
  26. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
  27. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu trường hợp ngành giầy da, dệt may, điện tử tại tỉnh bình dương
  28. Phát triển nông nghiệp nghệ an theo hướng hiện đại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
  29. Các nhân tố tác động đến an ninh nguồn nước khu vực dòng chính sông đà tt
  30. Xuất khẩu lao động ở tỉnh thừa thiên huế hiện nay
  31. Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố hà nội
  32. Nhân lực của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam trong hội nhập quốc tế
  33. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của tp hà nội
  34. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của tp hà nội
  35. Phát triển các nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
  36. Hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên ở việt nam
  37. Phát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tế
  38. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa ở việt nam
  39. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố hồ chí minh
  40. Liên kết du lịch hàng không giá rẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam
  41. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố hồ chí minh
  42. Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố hồ chí minh
  43. Giải quyết việc làm ở việt nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
  44. Sự biến đổi cơ cấu xã hội của nông dân vùng đồng bằng sông cửu long trong giai đoạn hiện nay
  45. Nhân lực để hiện đại hóa hải quan việt nam trong hội nhập quốc tế
  46. Nhân lực để hiện đại hóa hải quan việt nam trong hội nhập quốc tế
  47. Giải pháp phát triển du lịch tiền giang trong hội nhập kinh tế quốc tế
  48. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở việt nam hiện nay
  49. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và tác động của nó đến các nhóm lợi ích ở tỉnh bắc ninh
  50. Công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở việt nam
  51. Kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm phía bắc trong hội nhập quốc tế
  52. Kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm phía bắc trong hội nhập quốc tế
  53. Quản lý nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa ở nghệ an
  54. Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động ở việt nam
  55. Nông nghiệp tỉnh cà mau phát triển theo hướng bền vững
  56. Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố hà nội
  57. Quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh đồng tháp
  58. Quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh đồng tháp
  59. Cơ sở kinh tế xã hội của tình trạng học sinh trung học cơ sở bỏ học ở huyện kỳ sơn, tỉnh hòa bình
  60. Tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố hà nội
  61. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh thanh hóa
  62. Thị trường lao động ở tỉnh thái nguyên
  63. Phát triển kinh tế du lịch ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung trong điều kiện hội nhập quốc tế
  64. Việc làm cho người lao động nông thôn ở tỉnh hùa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
  65. Huy động vốn đầu tư cho phát triển giao thông đường bộ ở việt nam 
  66. Phát triển kinh tế biển, nghiên cứu trường hợp của tỉnh bình định
  67. Nguồn nhân lực để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở việt nam tt
  68. Chất lƣợng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế ở thành phố hà nội
  69. Tác động của thuế tài nguyên đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên qua khảo sát thực tế tại tỉnh ninh bình
  70. Nguồn nhân lực để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở việt nam
Previous Post Next Post