Dưới đây là link download của kho SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON 5-6 TUỔI, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 

Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học
 2. Skkn một số biện pháp hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi
 3. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học
 4. Giáo dục kỹ năng hợp tác trong trõ chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 6 tuổi ở trƣờng mầm non
 5. Tổ chức hoạt động vẽ nhằm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 6. Tổ chức hoạt động nặn nhằm phát triển tính tự tin cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 7.  Phát triển khả năng khái quát hoá cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng
 8. Phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động làm quen phương tiện giao thông
 9.  Hình thành kỹ năng bảo vệ môi trường biển cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh
 10. Biện pháp phát triển khả năng định hướng thời gian cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 11. Biện pháp kích thích hứng thú cho trẻ 5 6 tuổi trong trò chơi vận động ở trường mầm non
 12. Tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 13. Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5 - 6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non
 14. Skkn một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen chữ cái
 15. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục âm nhạc
 16. Skkn một số biện pháp lồng ghép giáo dục môi trường biển, hải đảo cho trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non sao mai
 17. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non sao mai
 18. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp lá 4 trường mầm non
 19. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng môn làm quen văn học cho trẻ 5 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non
 20. Skkn một số biện pháp, trò chơi phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo
 21.  
 22. Skkn một số kinh nghiệm xã hội hóa giáo dục trong việc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ i
 23. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi 24 36 tháng ở trường mầm non
 24. Luận văn sử dụng đồ dùng trực quan nâng cao khả năng ghi nhớ truyện kể cho trẻ 5 6 tuổI
 25. ực xã hội cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non hoa phượng
 26. Skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi lớp lá 4 trường mầm non hoạ mi
 27. Skkn một số biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ lớp lá 4, trường mầm non họa mi
 28.  
 29. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 tuổi phát triển khả năng sáng tạo khi vẽ trong hoạt động tạo hình
 30. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi phát huy tính tích cực khi tham gia hoạt động vui chơi ngoài trời trường mầm non hoa hồng
 31. Skkn một số biện pháp tuyên truyền chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1, trường mầm non hoa hồng
 32. Skkn một số giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 6 tuổi – trường mầm non hoa hồng
 33. Skkn một số giải pháp giúp trẻ 5 6 tuổi vùng dân tộc thiểu số học tốt môn giáo dục âm nhạc
 34. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn khám phá khoa học
 35. Skkn một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên dạy tốt môn làm quen với toán 5 6 tuổi
 36. Skkn một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường mầm non cư pang
 37. Skkn một số biện pháp tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số độ tuổi 5 6 tuổi tại lớp lá 4 trường mầm non ea na
 38. Skkn một số thủ thuật gây hứng thú cho trẻ em 5 – 6 tuổi nhằm nâng cao chất lượng môn học “làm quen với môi trường xung quanh
 39. Skkn lồng ghép giáo dục đạo đức hồ chí minh cho trẻ 5 6 tuổi
 40. Skkn một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích việt nam
 41. Skkn một số kinh nghiệm làm đồ dùng làm quen với toán cho trẻ lứa tuổi 5
 42. Skkn một số thủ thuật gây hứng thú cho trẻ em 5 – 6 tuổi nhằm nâng cao chất lượng môn học “làm quen với môi trường xung quanh
 43. SKKN Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện kể
 44. Skkn tạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ 5 tuổi hoạt động một cách tích cực
 45. Skkn một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường mn cư pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệng
 46. Skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số. tại trường mầm non bình minh xã đray sap huyện krông ana tỉnh đăk lăk
 47. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi khám phá có hiệu quả môi trường xung quanh
 48. Biện pháp phát triển khả năng định hướng thời gian cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 49. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy hát dân ca cho trẻ mầm non 5 tuổi
 50. Skkn một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động vận động cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 51. Skkn một số biện pháp và hình thức phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi
 52.  Skkn một số biện pháp tính tích cực nâng cao vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi tại trường mầm non sao mai
 53. Skkn một số biện pháp phát triển nhận thức thẩm mỹ cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua môn tạo hình
 54. Skkn một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số
 55. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học
 56. Skkn một số biện pháp phát triển kỹ năng toán cho trẻ 5 6 tuổi trường mầm non
 57. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5 6 tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện kể
 58. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi đối với học sinh dân tộc thiểu số
 59. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng trẻ 5 6 tuổi làm quen với văn học ở trường mầm non
 60. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5 – 6 tuổi
 61. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi
 62. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 tuổi
 63.  Skkn một số biện pháp huy động trẻ 5 tuổi ra lớp tại trường mầm non
 64. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
 65. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi lớp lá 1 trường mầm non krông ana học tốt môn khám phá khoa học.
 66. Skkn một số biện pháp hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi
 67. Skkn một số biện pháp hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi
 68. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi khám phá có hiệu quả môi trường xung quanh
 69. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt môn làm quen với văn học tại trường mầm non
 70. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi tiếp cận phương tiện công nghệ thông tin tại trường mầm non sao mai
 71. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn tạo hình
 72. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen văn học tại trường mầm non hoa phượng
 73. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 6 tuổi trường mầm non
 74. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn khám phá khoa học
 75. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi tiếp cận phương tiện công nghệ thông tin tại trường mầm non
 76. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học cho trẻ lớp lá trường mầm non hoa pơ lang
 77. skkn Kinh nghiệm tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
 78.  Skkn một số biện pháp cho trẻ 5 6 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc
 79. Skkn một số biện pháp giáo dục trẻ 5 6 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non
 80. Skkn một số kinh nghiệm làm đồ dùng làm quen với toán cho trẻ lứa tuổi 5 6
 81. Skkn một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ làm quen với toán trẻ 5 6 tuổi
 82. Skkn một số giúp trẻ học tốt hoạt động âm nhạc ở kinh nghiệm lớp mg lớn (5 6 tuổi)
 83.  Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non
 84. Skkn thiết kế đồ chơi cài cúc và lồng hộp nhằm phát triển yếu tố tư duy logic cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 85. Skkn một vài kinh nghiệm cung cấp vốn tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số 5 -6 tuổi
 86. Skkn một vài kinh nghiệm cung cấp vốn tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số ở trường mầm non
 87. Skkn một số phương pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với toán
 88. Skkn một số phương pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với toán
 89. Skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động âm nhạc nhằm phát triển toàn diện cho trẻ 5 – 6 tuổi
 90. Skkn một số biện pháp phát triển nhận thức thẩm mỹ cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua môn tạo hình
 91. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học
 92. Skkn một số biện pháp hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi
 93. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học
 94. Giáo dục kỹ năng hợp tác trong trõ chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5 6 tuổi ở trƣờng mầm non
 95. Tổ chức hoạt động vẽ nhằm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 96. Tổ chức hoạt động nặn nhằm phát triển tính tự tin cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 97.  
 98. Phát triển khả năng khái quát hoá cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng
 99. Phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động làm quen phương tiện giao thông
 100.  Hình thành kỹ năng bảo vệ môi trường biển cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh
 101. Biện pháp phát triển khả năng định hướng thời gian cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 102. Biện pháp kích thích hứng thú cho trẻ 5 6 tuổi trong trò chơi vận động ở trường mầm non
 103. Tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 104. Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5 - 6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non
 105. Luận văn sử dụng đồ dùng trực quan nâng cao khả năng ghi nhớ truyện kể cho trẻ 5 6 tuổI
 106. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi hứng thú trong hoạt động âm nhạc
 107. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển lĩnh vực thể chất
 108. Skkn một vài biện pháp chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường, biển đảo cho trẻ 5 tuổi
 109.  Skkn một số biện pháp rèn tính tự lập cho trẻ 5 6 tuổi
 110. Skkn một số biện phápgiáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non
 111. Sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi khi làm quen biểu tượng hình dạng
 112. Skkn một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi trực quan hấp dẫn cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với toán
 113. Skkn mội số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi khám phá môi trường xung quanh bằng vật thật thông qua những hoạt động thực tiễn
 114. Skkn một số thủ thuật gây hứng thú cho trẻ em 5 – 6 tuổi nhằm nâng cao chất lượng môn học : “ làm quen với môi trường xung quanh
 115. Skkn ứng dụng powerpoint cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với khám phá khoa học
 116. Skkn một số biên pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán.
 117. Skkn giáo dục phát triển vân động cho trẻ 5 6 tuổi
 118. Sáng kiến kinh nghiệm biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển lĩnh vực thể chất
 119. Skkn kinh nghiệm lồng ghép giáo dục biển đảo cho trẻ mầm non 5 tuổi
 120. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động làm quen chữ cái trong trường mầm non mỹ hưng
 121. Skkn một số biện pháp gúp trẻ 5 6 tuổi lớp a2 trường mầm non mỹ hưng học tốt hoạt động tạo hình
 122. Skkn một số biện pháp chỉ đạo gv khối 5 tuổi nâng cao chất lượng thực hiện chương trình gdmn năm thứ 2
 123.  Skkn một số biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ 5 6 tuổi
 124. Skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với các tác phẩm văn học
 125. skkn Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn làm quen với chữ cái
 126. skkn Một số biện pháp nâng cao chất lương cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi làm quen chữ cái
 127. skkn Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái 
 128.  Skkn một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
 129. Skkn “ một số biện pháp hình thành sự tự tin cho trẻ 5 6 tuổi thông qua các hoạt động trong trường mầm non”
 130. Skkn một vài biện pháp giúp trẻ 5 tuổi tham gia học tập hứng thú, tích cực
 131. Skkn một vài biện pháp giúp trẻ học tốt môn giáo dục âm nhạc
 132. Skkn một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ 5 -6 tuổi
 133.  Skkn 1 số biện pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi làm đò dùng đồ choi
 134. Skkn hoạt động tạo hình cho trẻ 5- 6 tuổi
 135.  Skkn hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi
 136. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5- 6 tuổi làm quen với văn học
 137.  Skkn sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn khoa học lớp 5 nhằm nâng cao kết quả học tập bộ môn cho học sinh
 138. Skkn kinh nghiệm lồng ghép giáo dục biển đảo cho trẻ mầm non 5 tuổi
 139. Skkn “một số ứng dụng phần mềm tin học trong tổ chức các hoạt động chung cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi”
 140. Skkn nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với toán
 141. Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5 6 tuổi trong việc hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng
 142.  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua hoạt động dạy trẻ kể lại truyện văn học
 143. Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo thông qua các bài thơ phát triển kĩ năng sống
 144. Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 145. Biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn nói đúng một số loại câu ghép chính phụ thông qua hoạt động dạy trẻ kể lại chuyện
 146. Skkn một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trƣờng mẫu giáo
 147. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua bộ môn văn học
 148. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua bộ môn văn học
 149. Skkn một số biện pháp đưa rối vào trường mầm non cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với tác phẩm văn học
 150. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi làm quen với văn học
 151. Skkn một số biện pháp hình thành biểu tượng động vật nuôi trong gia đình cho trẻ 5 tuổi
 152. Skkn một số biện pháp dạy trẻ hát mẫu giáo 5 6 tuổi múa hát dân ca
 153. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng mẫu giáo 5 6 làm quen với tạo hình
 154. Skkn một số phương pháp phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi
 155. Skkn phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5 6 tuổi
 156. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với tạo hình ở lớp mẫu giáo lớn
 157. Vận dụng phương pháp thí nghiệm để tổ chức cho 5 6 tuổi tìm hiểu môi trường xung quanh
 158. Vận dụng khái niệm trường nghĩa để phát triển vốn từ ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn
 159. Skkn một số biện pháp dạy tốt hoạt động tạo hình cho trẻ 5 6 tuổi
Previous Post Next Post