Dưới đây là link download của kho Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh cấp tiểu học (Skkn tiếng anh lớp 1-2-3-4-5), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn một số trò chơi trong dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học (2019)

 2. Skkn một số trò chơi trong dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học (2019)
 3.  Skkn một số trò chơi dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học 
 4. Skkn một số phương pháp dạy từ vựng tiếng anh ở tiểu học 
 5. Skkn một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng anh lớp 4 
 6. skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 3 
 7. Skkn một vài kinh nghiệm gây hứng thú trong giờ học tiếng anh qua các trò chơi lớp 5
 8. Skkn “một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học tiếng anh lớp 5”
 9. Skkn một số thủ thuật giúp học sinh ghi nhớ từ vựng môn tiếng anh ở bậc tiểu học
 10. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học từ vựng tiếng anh cho học sinh trường tiểu học
 11. Skkn một số kinh nghiệm tạo hứng thú học tập trong giờ học tiếng anh cho học sinh lớp 5 
 12. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh tiểu học 
 13. Skkn bước đầu xây dựng hứng thú học tập môn học tiếng anh đối với học sinh khối lớp 3 
 14. Skkn một số giải pháp tổ chức hiệu quả hoạt động cặp nhóm trong giờ học môn tiếng anh cho học sinh khối lớp 3
 15. Luận văn ngôn ngữ anh nghiên cứu về kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh cho học sinh lớp 4 tại trường tiểu học lê văn tám 
 16. Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng anh tiểu học tại ninh bình
 17. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy tiếng anh tiểu học hiệu quả hơn
 18. Skkn một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng anh lớp 4
 19. Skkn một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng anh (tiểu học) 
 20. Skkn một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nghe tiếng anh cho học sinh tiểu học 
 21. Skkn một số thủ thuật giúp học sinh hứng thú trong việc học từ vựng tiếng anh ở bậc tiểu học
 22. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4, 5
 23. Skkn một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nghe tiếng anh cho học sinh tiểu học
 24. Skkn một số trò chơi ngôn ngữ giúp học sinh tiểu học hứng thú học môn tiếng anh
 25. Skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở bậc tiểu học 
 26. Skkn một số phương pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh
 27. Skkn một số trò chơi ngôn ngữ giúp học sinh tiểu học hứng thú học môn tiếng anh 
 28. Skkn một số trò chơi giúp học sinh tiểu học học tốt tiếng anh 
 29. Skkn một số biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng anh cho học sinh tiểu học”
 30. Skkn lồng ghép giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh qua tiết dạy tiếng anh
 31. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4, 5 
 32. Skkn một số thủ thuật giúp học sinh hứng thú trong việc học từ vựng tiếng anh ở bậc tiểu học
 33. Skkn một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 và 5 ham thích học môn thể dục thông qua các trò chơi vận động
 34. Skkn kinh nghiệm sử dụng một số thủ thuật gây hứng thú cho học sinh lớp 4 khi học tiếng anh
 35. Skkn tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp môn tiếng anh cho học sinh tiểu học 
 36. Skkn phương pháp củng cố kiến thức tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi
 37. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy tiếng anh hiệu quả hơn 
 38. Skkn một số phương pháp dạy từ vựng tiếng anh ở tiểu học
 39. Skkn một số trò chơi dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học 
 40. Skkn phương pháp gây hứng thú học tiếng anh cho học sinh tiểu học qua các bài hát 
 41. Skkn biện pháp tăng cường dạy tiếng anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3
 42. Skkn ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học môn tiếng anh lớp 3
 43. Skkn xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 3 
 44. Skkn phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng anh ở lớp 3
 45. Skkn một vài kinh nghiệm tạo hứng thú học tiếng anh cho học sinh lớp 3 người dân tộc 
 46. Skkn một vài giải pháp giúp phát triển kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 5
 47. Skkn-Phương pháp gây hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học qua các bài hát ngắn
 48. Skkn-Thiết kế một số trò chơi trong Power Point cho Tiếng Anh tiểu học
 49. Skkn vận dụng trò chơi vào giảng dạy tiếng anh cho học sinh tiểu học
 50. Skkn một phương pháp tốt giúp học sinh học tiếng anh hiệu quả và hứng thú hơn
 51. Skkn một số thủ thuật dạy từ vựng trong tiếng anh tiểu học
 52. Một số giải pháp giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng tiếng anh
 53. Skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiếng anh cho học sinh tiểu học
 54. Skkn một số trò chơi giúp học sinh tiểu học học tốt môn tiếng anh
 55. Skkn một số thủ thuật giúp học sinh tiểu học học và ghi nhớ tốt từ vựng
 56. Skkn tạo hứng thú cho học sinh tiểu học trong môn tiếng anh
 57. Skkn nâng cao chất lượng dạy học tiếng anh tiểu học bằng phương pháp tpr (total physical response)
 58. Skkn phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng anh tiểu học
 59. Skkn một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở tiểu học
 60. Skkn một số biện pháp dạy nói tiếng anh hiệu quả ở bậc tiểu học
 61. Skkn vài kinh nghiệm thu hút sự chú ý trong giờ học tiếng anh đối với các em học sinh lớp 4 người êđê
 62. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4
 63. Skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4
 64. Skkn phương pháp trau dồi từ vựng trong giảng dạy tiếng anh lớp 4
 65. Skkn biện pháp tăng cường dạy tiếng anh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3
 66. Skkn tiếng anh tiểu học-Sử dụng đồ dùng trực quan để phát huy tính tích cực của học sinh tiểu học
 67. Skkn ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học môn tiếng anh lớp 3
 68. Skkn tạo hứng thú cho học sinh tiểu học trong môn tiếng anh
 69. Skkn một số thủ thuật giúp học sinh tiểu học học và ghi nhớ tốt từ vựng
 70. Skkn một số trò chơi giúp học sinh tiểu học học tốt môn tiếng anh
 71. Skkn một vài kinh nghiệm khai thác, sử dụng kênh hình sgk và đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh lớp 5
 72. skkn một vài biện pháp đánh giá kỹ năng nói tiếng anh của học sinh lớp 5 trường tiểu học nguyễn viết xuân
 73. Skkn thì quá khứ đơn và các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 5
 74. Skkn biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng anh lớp 5
 75. Skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4
 76. Skkn một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng anh lớp 4
 77. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4
 78. Skkn vài kinh nghiệm thu hút sự chú ý trong giờ học tiếng anh đối với các em học sinh lớp 4 người êđê
 79. Skkn phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng anh ở lớp ba
 80. Skkn xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 3
 81. Skkn ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học môn tiếng anh lớp 3
Previous Post Next Post