Dưới đây là link download của kho Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Hóa học [PHẦN 2], tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Khảo sát thành phần hóa học cây ô môi (Cassia grandis L.f) họ Đậu (Fabaceae) ở Đồng bằng sông Cửu Long
 2. Tìm hiểu thiết bị phản ứng đẩy lý tưởng - Continuously Operated Ideal Tank Reactor (còn gọi là thiết bị phản ứng kiểu ống – Plug Flow Tubular Reactor)
 3. Luận văn nghiên cứu bảo quản dầu mỡ bằng chất chống oxy hóa tự nhiên
 4. Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch naoh
 5. Thiết kế kho lạnh bảo quản bắp cải năng suất 50 tấn
 6. Thiết kế và tổng hợp một số sensor huỳnh quang để xác định hg(ii)
 7. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi uvaria l. họ na (annonaceae)
 8. Nghiên cứu thành phần hoá học cây giảo cổ lam
 9. Luận văn xác định magan trong nước
 10. Nghiên cứu sử dụng nanoclay để cải thiện tính năng cao su mặt lốp công trình
 11. Xây dựng phương pháp định tính, định lượng flavonoid trong nụ và lá vối
 12. Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách và làm giàu kim loại nặng trong một số đối tượng môi trường
 13. Luận văn nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm enzym thủy phân trong sản xuất nước ép carrot
 14. Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng của gốc etinyl với phân tử etanol trong pha khí bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ
 15. Đặc trưng phát quang của vật liệu a al2o3 pha tạp
 16. Nghiên cứu chuyển hóa rong biển, phế thải nông nghiệp chứa carbohydrate thành ethanol sử dụng xúc tác sinh học
 17. Nghiên cứu xác định lượng vết crom bằng phương pháp von ampe hòa tan hấp phụ
 18. Tìm hiểu về cấu trúc, tính chất, chức năng và ứng dụng của alginate 
 19. Vận dụng phương pháp webquest trong dạy học chương nhóm oxi (hóa học lớp 10 nâng cao)
 20. Nghiên cứu sự tạo phức của cu2+ với eriocrom đen t bằng phƣơng pháp trắc quang
 21. Nghiên cứu sự tạo phức của zn (ii) với murexit bằng phương pháp trắc quang
 22. Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại fe 2+ trên bentonit bình thuận
 23. nghiên cứu, thăm dò phương pháp xử lý kim loại nặng bằng chất hấp phụ sinh học có nguồn gốc từ chất thải thủy sản (chitosan)
 24. Chế tạo và đặc trưng của vật liệu tổ hợp polyaxitlactic nanohydroxyapatit định hướng ứng dụng trong cấy ghép xương
 25. Nghiên cứu sử dụng tamin chế tạo dung dịch biến tính gỉ bảo vệ, tái bảo vệ chống ăn mòn cho sắt, thép
 26. Nghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nguyên
 27. Tổng hợp và nghiên cứu tính tương thích sinh học khả năng tạo mô xương của vật liệu composit poly (d, l) lactic axithydroxyapatit
 28. Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án (project based learning) vào dạy học chương “các định luật bảo toàn” (lớp 10 nâng cao)
 29. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của nấm Isaria japonica và Phellinus pini ở vùng Bắc Trung Bộ
 30. Nghiên cứu sự tạo phức của cu2+ với eriocrom đen t bằng phương pháp trắc quang
 31. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần amin aminoaxit protein trong chương trình hóa học 12 nâng cao theo hướng dạy học tích cực
 32. Nghiên cứu quy trình tách, chiết bột nưa tinh chế chứa glucomannan
 33. Nghiên cứu biến tính Diatomit Phú Yên ứng dụng trong hấp phụ và xúc tác
 34. Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và hạt cây chùm ngây
 35. Thiết kế phần mở đầu và củng cố bài giảng môn hóa học lớp 10 trung học phổ thông theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học
 36. Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua việc dạy học môn hóa học ở trường thpt
 37. Xây dựng hệ thống bài tập để rèn luyện kỹ năng quan sát trong dạy học hóa học nhằm phát triển tư duy cho học sinh thpt
 38. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương sự điện li hóa học lớp 11 nâng cao
 39. Nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh yếu kém thông qua dạy học phần hóa học vô cơ lớp 11 trung học
 40. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp có nội dung hóa học góp phần giáo dục toàn diện học sinh ở trường trung học phổ thông
 41. Nghiên cứu một số phương pháp tổng hơp ̣ pregnan và một số dẫn xuất của chúng từ 9α hydroxy androstendion
 42. Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập phần phản ứng hóa hữu cơ chương trình trung học phổ thông chuyên
 43. Sử dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học hóa học lớp 10 nâng cao phần phi kim
 44. Một số biện pháp giúp học sinh trung bình, yếu học tốt môn hóa học lớp 11 chương trình cơ bản
 45. Sử dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học hóa học lớp 10 nâng cao phần phi kim
 46. Một số biện pháp giúp học sinh trung bình, yếu học tốt môn hóa học lớp 11 chương trình cơ bản
 47. Thực trạng dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cở sở
 48. Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học hóa học phần phi kim lớp 10 nâng cao
 49. Thiết kế một số chủ đề tích hợp trong dạy học phần “dẫn xuất hiđrocacbon” lớp 11 nâng cao nhằm phát triển năng lực học sinh
 50. Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học hóa học phần hóa phi kim lớp 11 nâng cao thpt
 51. Tìm hiểu thực trạng giáo dục môi trường ở trường thpt, ý thức bảo vệ môi trường của học sinh thpt và định hướng xây dựng một số chủ đề tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học hóa học ở trường thpt
 52. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây bình bát (annona reticulata l.) ở việt nam
 53. Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của lá cây bình bát nước annona glabra l.
 54. Vận dụng phương pháp webquest trong dạy học chương nhóm oxi (hóa học lớp 10 nâng cao)
 55. Xây dựng hệ thống những bài thực nghiệm phần hóa đại cương vô cơ huấn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế
 56. Nghiên cứu xác định hàm lượng nitrat và nitrit trong rau bằng phương pháp trắc quang
 57. Phương pháp sắc kí khí và ứng dụng
 58. Xây dựng quy trình xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích hóa học trong lĩnh vực hóa môi trường và áp dụng tính toán đối với phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử xác định hàm lượng đồng trong mẫu nước
 59. Nghiên cứu một số phương pháp làm giàu hóa học quặng apatit lào cai loại 2 và ứng dụng
 60. Thiết kế mâm chóp chưng cất hỗn hợp benzen toluen có năng suất 200l/h tính theo sản phẩm đỉnh
 61. Nghiên cứu chiết tách hợp chất tannin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại
 62. Tích hợp giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua bài tập hóa học trung học phổ thông phần hoá vô cơ
 63. Nghiên cứu xác định hàm lượng selen và mangan trong một số loài nấm linh chi lấy từ vườn quốc gia pù mát nghệ an bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ( aas)
 64. Nghiên cứu sự tạo phức giữa (ii) với 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (pan) bằng phương pháp chiết trắc quang, ứng dụng phân tích định lượng chì
 65. Nghiên cứu thành phần hóa học trong cao ethyl acetate từ vỏ của rễ cây bần chua (sonneratia caseolaris (l.) engl.)
 66. Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất trà túi lọc măng tây %2f ngô hồng vân; vũ ngọc bội gvhd
 67. Nghiên cứu xử lý khí lò đốt chất thải rắn nguy hại
 68. Đóng góp vào việc nghiên cứu thành phần hoá học của cây chó đẻ răng cưa (phyllanthus urinaria l.) ở nghệ an
 69. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài lá kim pinus dalatensis, pinus kesiya và podocarpus neriifolius ở việt nam
 70. Tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác phức kim loại trên chất mang mao quản trung bình cho phản ứng oxy hóa p xylene thành acid terephthalic
 71. Nghiên cứu phương pháp tinh sạch phycocyanin từ tảo spirulina và tạo sản phẩm bột phycocyanin
 72. Nghiên cứu phương pháp tinh sạch phycocyanin từ tảo spirulina và tạo sản phẩm bột phycocyanin
 73. Xây dựng và sử dụng bài tập tích hợp trong dạy học phần phi kim hóa học lớp 10 trung học phổ thông
 74. Xây dựng quy trình phân tích tổng flavonoid từ một số cao dược liệu bằng phương pháp uv vis
 75. Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác hiệu quả cho quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học từ rơm rạ
 76. Nghiên cứu sản xuất limo ni trích từ hạt neem azadirachtin indica dùng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả phân đạm và thương mại hóa sản phẩm
 77. Hàm lượng vết đồng và antimon trong mẫu đất xung quanh núi pháo bằng von ampe hòa tan
 78. Công nghệ sản xuất terpin hydrat dep sắt oxalat cao đông dược ctcp hóa dược vn
 79. Định lượng đồng thời b1, b6 và b12 trong thuốc neurobion, scanneuron bằng phương pháp HPLC
 80. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây bình bát (annona reticulata l.) ở việt nam
 81. Nghiên cứu thành phần hoá học của một số cây thuộc họ na (annonaceae) và khảo sát hoạt tính độc tế bào, hoạt tính chống sốt rét của một số chất phân lập được
 82. Phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương cacbon – silic hóa học 11 trung học phổ thông
 83. Phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương cacbon – silic hóa học 11 trung học phổ thông
 84. Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp kim loại trong đời sống bậc thpt
 85. Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng hóa lý của màng thụ động crom(iii) chứa nanosilica trên thép mạ kẽm
 86. Phân tích môi trường không khí khoa hóa bộ môn hóa phân tích
 87. Phương pháp điều chế và tác dụng của nano vàng trong môi trường chitosan
 88. Nghiên cứu hấp phụ amoni, mn(ii) của vật liệu graphite hoạt hóa bằng koh và thăm dò xử lý môi trường
 89. Nghiên cứu khả năng hấp phụ metylen xanh, metyl da cam của vật liệu hấp phụ chế tạo từ đài sen
 90. Xác định hàm lượng của canxi, sắt, kẽm trong đài hoa bụp giấm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử
 91. Xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong cây “khấu rẻ” bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
 92. Khả năng hấp phụ cr(vi), ni(ii) của than chế tạo từ thân cây sen và thử nghiệm xử lý môi trường
 93. Nghiên cứu điều chế nano sắt hóa trị 0 bằng phương pháp hóa học
 94. Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mới nano compozit trên cơ sở oxit kim loại và graphen làm chất hấp phụ xúc tác ứng dụng trong xử lý môi trường
 95. Nghiên cứu điều kiện xác định asen trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp điện hóa
 96. Tổng hợp và ứng dụng vật liệu từ tính trong xử lý asen và phẩm nhuộm
 97. Xây dựng phương pháp lấy mẫu và phân tích zn, cd, pd trong không khí bằng cực phổ xung vi phân ứng dụng phương pháp, khảo sát ô nhiễm tại một số cơ sở luyện kim màu và khu vực dân cư lân cận tại thái nguyên
 98. Nghiên cứu quy trình tổng hợp nano bạc
 99. Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc và ứng dụng
 100. Nghiên cứu quy trình xác định nhanh peroxide trong dầu ăn và thực phẩm chế biến
 101. Luận văn nghiên cứu phương pháp động học trắc quang xác định hàm lượng nitrit trong mẫu nước ngầm và thực phẩm
 102. Khảo sát thành phần hoá học cây cỏ the
 103. Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trong (synthesize and investigate the catalytic activity of three way catalysts based on mixed met
 104. Nghiên cứu tổng hợp một số spinen dạng zn1 xnixfe204 và nicr2 x fex04 từ một số nguồn nguyên liệu và thăm dò khả năng ứng dụng làm chất màu
 105. Nghiên cứu tổng hợp hệ xác tác hiệu quả cao trên cơ sở zeolit y, sử dụng cho quá trình cracking cặn dầu thu nhiên liệu
 106. Nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet
 107. Nghiên cứu một số chất tạo hương thuộc nhóm terpenoid thu nhận từ một số loại quả có múi ở miền bắc việt nam và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
 108. Nghiên cứu chuyển hóa dầu ăn thải thành nhiên liệu lỏng bằng phương pháp cracking xúc tác
 109. Nghiên cứu đặc tính nhiệt phân của gỗ keo và quá trình khí hóa tạo khí nhiên liệu
 110. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phân hoá phần phi kim hóa học 10 trung học phổ thông
 111. Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm và thử nghiệm xử lí môi trường
 112. Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm và thử nghiệm xử lí môi trường
 113. Thiết kế các chủ đề dạy học chương “oxi lưu huỳnh” sgk hóa học 10
 114. Nghiên cứu cấu trúc của ulvan có hoạt tính sinh học từ rong lục ulva lactuca và ulva reticulata
 115. Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trường hữu nghị t78 thông qua chương este – lipit và chương cacbohiđrat – hoá học 12
 116. Tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập hoá học hữu cơ lớp 11 giúp học sinh trung học phổ thông nâng cao kiến thức và kỹ năng giải toán hoá
 117. Tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức chương mắt và các dụng cụ quang học chương trình vật lí 11 nâng cao
 118. Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trường hữu nghị t78 thông qua chương este – lipit và chương cacbohiđrat – hoá học 12
 119. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hidrocacbon lớp 11 ở trường trung học phố thông
 120. Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của loài thông nàng (dacrycarpus imbricatus) và pơ mu (fokienia hodginsii)
 121. đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá chương halogen và chương oxi lưu huỳnh (hóa học 10) theo hướng tiếp cận pisa
 122. Nghiên cứu chế tạo xenlulo và một số sản phẩm có giá trị từ rơm rạ và thân ngô
 123. áp dụng mô hình dạy – tự học với sự hỗ trợ của website vào dạy học chương “động lực học chất điểm” lớp 10 thpt nâng cao
 124. Tìm hiểu thuyết mo hucken và áp dụng xây dựng giản đồ phân tử π cho một số hệ liên hợp
 125. Xây dựng hệ thống bài tập hoá học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phần hidrocacbon lớp 11 trung học phổ thông
 126. Nghiên cứu chế tạo vi cảm biến điện hóa trên cơ sở vật liệu lai polyme dẫn graphen, định hƣớng ứng dụng xác định ion chì (ii) và thuốc trừ sâu
 127. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thực vật vùng ven biển cần giờ, sóc trăng và vịnh hạ long
 128. Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học từ quả thể nấm đa niên lỗ đen (nigrofomes melanoporus (mont.) murrill) và nấm vân chi (trametes cubensis (mont.) sacc.) ở vùng bắc trung bộ
 129. Tổng hợp poly metyl metacrylat
 130. Nghiên cứu chiết tách, chuyên hóa hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của các triterpenoid từ cây rau má [contella asiatica (l.) urban], họ hoa tán (apiaceae)
 131. Luận văn nghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ
 132. Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học chương vi kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm sgk hóa học 12
 133. Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp kim loại trong đời sống bậc thpt
 134. Xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ thiết kế bằng phần mềm edraw max trong dạy học phần “phi kim” sgk hoá học 10 cơ bản
 135. Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học chương “cấu tạo phân tử và liên kết hóa học”
 136. Thiết kế giáo án dạy học thí nghiệm hóa học lớp 10, ban nâng cao theo hướng phát huy năng lực thực hành của học sinh
 137. Nghiên cứu tổng hợp xúc tác co b trên chất mang mao quản trung bình để chuyển hóa khí tổng hợp thành phân đoạn diesel ở điều kiện áp suất thường, nhiệt độ thấp
 138. Xây dựng hệ thống bài tập cơ sở lý thuyết hóa vô cơ phần bảng tuần hoàn, chiều hướng diễn biến của phản ứng hóa học và axit – bazơ
 139. Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học chương “cân bằng hóa học” và “cơ sở của động hóa học”, hóa học đại cương 2
 140. Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học các nguyên tố kim loại nhóm iia
 141. Xây dựng hệ thống bài tập phần “điện hóa học” giúp phát triển năng lực tự học của sinh viên
 142. Xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ thiết kế bằng phần mềm edraw max trong dạy học phần “phi kim” sgk hoá học 10 cơ bản
 143. Nghiên cứu chế tạo xenlulo và một số sản phẩm có giá trị từ rơm rạ và thân ngô
Previous Post Next Post