Dưới đây là link download của kho Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế - kinh tế phát triển [PHẦN 7]. Tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Hoàn thiện quản lý thu quỹ bhxh trên địa bàn huyện mỹ đức tỉnh hà tây 
 2. Luận văn giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận hải châu, thành phố đà nẵng
 3. Mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế ở tây nguyên
 4. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến sự thoát nghèo và tái nghèo của các hộ dân tại huyện krông nô tỉnh đăk nông 
 5. Quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh dak lak 
 6. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở việt nam 
 7. Tác động của tự do hóa thương mại tới ô nhiễm môi trường từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở việt nam
 8. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch tại hải phòng
 9. đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than việt nam
 10. Hoàn thiện công tác quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tại sở khoa học và công nghệ quảng bình
 11. Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bình 
 12. Tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tới năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã nghiên cứu tại thành phố cần thơ
 13. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sở xây dựng tỉnh quảng bình 
 14. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại văn phòng cục thuế tỉnh quảng trị
 15. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình
 16. Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh quảng bình
 17. Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở việt nam
 18. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quảng trị 
 19. Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh quảng trị
 20. Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh sê kong lào
 21. Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị
 22. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh quảng trị 
 23. Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh quảng trị
 24. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước lệ thủy tỉnh quảng bình
 25. Hoàn thiện công tác cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín – chi nhánh quảng trị
 26. Giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế của các doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh quảng trị 
 27. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước quảng ninh quảng bình
 28. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại phòng giao dịch thuộc kho bạc nhà nước tỉnh quảng bình
 29. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước quảng trạch, tỉnh quảng bình
 30. Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh quảng trị
 31. Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh quảng bình
 32. Hoàn thiện công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước lệ thủy, tỉnh quảng bình 
 33. Hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
 34. Hoàn thiện công tác quản lý các công trình thủy lợi tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi quảng trị
 35. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình
 36. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại phòng tài chính – kế hoạch huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình
 37. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình
 38. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại kbnn quảng bình 
 39. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại sở tài chính tỉnh quảng bình
 40. Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng tài chính – kế hoạch huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình
 41. Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị
 42. Hoàn thiện công tác quản lý chợ trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
 43. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (wb7) tỉnh quảng trị
 44. Hoàn thiện công tác huy động vốn tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng trị
 45. Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty may hòa thọ đông hà
 46. Hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện hải lăng, tỉnh quảng trị
 47. Hoàn thiện công tác cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước tại chi nhánh ngân hàng phát triển quảng bình
 48. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
 49. Giải pháp nâng cao mức độ tự chủ tài chính của trường đại học quảng bình
 50. Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh quảng trị 
 51. Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh quảng bình
 52. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci) tỉnh quảng bình
 53. Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ ftth của vnpt quảng trị
 54. Giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh quảng trị
 55. Giải pháp tạo việc làm cho lao động các xã, phường ven biển thành phố đồng hới
 56. Giải pháp phát triển doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh quảng trị
 57. đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị
 58. đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế tại cục thuế tỉnh quảng bình
 59. Giải pháp cải thiện chỉ số chi phí không chính thức nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh quảng trị
 60. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế
 61. đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh quảng bình
 62. đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
 63. đánh giá sự nhận biết của khách hàng đối với sản phẩm phân bón đầu trâu lót – thúc của công ty cổ phần bình điền quảng trị 
 64. đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thừa thiên huế
 65. đánh giá khả năng tự chủ tài chính của trường đại học y dược, đại học huế
 66. Hoàn thiện công tác quản lý ô tô công trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
 67. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tỉnh quảng trị
 68. Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại cục thống kê tỉnh quảng bình
 69. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng tại sở xây dựng tỉnh quảng trị 
 70. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tâm linh ở thị xã quảng trị
 71.  Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh quảng bình
 72. Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế
 73.  Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh h
 74.  Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh quảng bình
 75. Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh quảng bình
 76. Hoàn thiện chính sách marketing – mix đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng tại trung tâm thương mại trường tiền plaza
 77. Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh quảng trị
 78. Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước tại ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh quảng bình
 79. Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh tỉnh quảng bình
 80. Hoàn thiện công tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước quảng trạch, tỉnh quảng bình
 81. Hoàn thiện công tác thanh tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh quảng trị
 82. Hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh quảng trị
 83. Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế
 84. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại vnpt quảng trị
 85. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình
 86. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại kho bạc nhà nước thừa thiên huế
 87. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây lắp thành an 96, binh đoàn 11, bộ quốc phòng
 88. Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay tại ngân hàng tmcp bưu điện liên việt
 89. Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện triệu phong, tỉnh quảng trị
 90. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
 91. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng phát triển việt nam – chi nhánh quảng bình 
 92. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại thị xã ba đồn, tỉnh quảng bình
 93. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công trình 793 – thành phố đông hà tỉnh quảng trị 
 94. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện triệu phong, tỉnh quảng trị 
 95. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị 
 96. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức văn hóa xã hội cấp xã trên địa bàn huyện triệu phong, tỉnh quảng trị
 97. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình
 98. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại văn phòng cục thuế tỉnh quảng trị 
 99. Nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại nhà hàng full house khách sạn century huế
 100. Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế huyện gio linh, tỉnh quảng trị 
 101. Hoàn thiện công tác quản lý thuế nội địa đối với các doanh nghiệp dân doanh tại chi cục thuế thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
 102. Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh quảng trị
 103. Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại nhà máy tinh bột sắn hướng hóa
 104.  Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện triệu phong, tỉnh quảng trị
 105.  Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại sở tài chính tỉnh quảng bình
 106. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh quảng bình
 107. Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khối doanh nghiệp tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng bình
 108. Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng trị 
 109. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng vĩnh hưng
 110. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại bệnh viện hữu nghị việt nam – cu ba đồng hới tỉnh quảng bình
 111. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính của kho bạc nhà nước tỉnh quảng bình
 112. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty bảo việt quảng bình 
 113. Hoàn thiện công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng trị
 114. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quảng bình
 115. Phát triển các dịch vụ cảng biển tại cảng cửa việt tỉnh quảng trị
 116. Phát triển các hình thức hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa tại sở công thương tỉnh quảng bình
 117.  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ truyền hình kỹ thuật số mobitv của mobifone tại thành phố huế
 118. Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần sacombank chi nhánh quảng bình
 119. Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
 120. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bình
 121. Nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch huế
 122. Phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện thị xã ba đồn, tỉnh quảng bình
 123. Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty xăng dầu thừa thiên huế
 124. Nghiên cứu động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh thừa thiên huế 
 125. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sự dụng dịch vụ di động mạng vinaphone trên địa bàn huyện đakrông, tỉnh quảng trị
 126. Nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân sử dụng dịch vụ điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị
 127. Nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh quảng bình
 128. Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ viễn thông của vnpt quảng trị
 129. Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ fiber vnn tại viễn thông quảng bình
 130. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các trang trại chăn nuôi ở huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình
 131. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện cam lộ, tỉnh quảng trị
 132. Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng sản xuất tại huyện cam lộ, tỉnh quảng trị
 133. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện gio linh, tỉnh quảng trị 
 134. Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại trường cao đẳng giao thông huế
 135. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ubnd huyện minh hóa, tỉnh quảng bình
 136. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
 137. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại ubnd huyện bố trạch, tỉnh quảng bình 
 138. Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu điện tỉnh quảng trị
 139. Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường tại thị xã ba đồn, tỉnh quảng bình
 140. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại trung tâm mắt tỉnh quảng trị
 141. Nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trị
 142. Nâng cao chất lượng cho vay thuộc chương trình tín dụng học sinh sinh viên tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng trị
 143. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của sở khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị
 144. Nâng cao chất lượng dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
 145. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình
 146. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước huyện tuyên hoá, tỉnh quảng bình
 147. Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh quảng bình
 148. Nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thành phố đông hà, tỉnh quảng trị
 149. Năng lực cạnh tranh điểm đến của du lịch thừa thiên huế 
 150. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện minh hóa bắc quảng bình
 151. Mức độ tiếp cận tín dụng của hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện hải lăng, tỉnh quảng trị 
 152. Hoàn thiện quản lý tín dụng sách tại ngân hàng chính sách xã hội huyện cam lộ, tỉnh quảng trị
 153. Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước ba đồn, tỉnh quảng bình
 154. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
 155.  Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại ngân hàng phát triển việt nam – chi nhánh quảng bình
 156. Quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao tại sở kh &cn tỉnh quảng trị 
 157. Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam, chi nhánh quảng trị 
 158. Phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình
 159. Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình
 160. Quản lý công tác chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
 161. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh quảng trị
 162. Quản lý tài chính từ đất đai trên địa bàn huyện cam lộ, tỉnh quảng trị 
 163. Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp điện nam – điện ngọc, tỉnh quảng nam
 164. Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố hải phòng
 165. Phát triển doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh hà tĩnh 
 166. Tín dụng vi mô và mức sống của nông hộ ở việt nam
 167. Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong phát triển kinh tế biển ở việt nam
 168. Quản lý thu thuế ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào 
 169. Quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng ở thành phố hà nội
 170. Nghiên cứu giải pháp huy động và sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ 
 171. Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
 172. Phát triển thị trường điện lực tại việt nam
 173. Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp việt nam 
 174. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ ngân sách nhà nước tại tỉnh hà nam 
 175. Quản lý đào tạo nghề tại thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam
 176. Chính sách phát triển hợp tác xã kiểu mới tỉnh quảng nam
 177. Quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện an lão tỉnh bình định 
 178. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
 179. Chính sách huy động nguồn lực tài chính phát triển kinh tế xanh vùng trung du và miền núi phía bắc
 180. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 181. Nghiên cứu năng lực cạnh tranh ngành nông nghiệp việt nam tiếp cận đa cấp độ
 182. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
 183. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh bắc giang
 184. Chính sách phát triển thương mại nội địa hàng may mặc việt nam 
 185. Kinh tế ngầm trong mối quan hệ với fdi, chất lượng thể chế và bất bình đẳng thu nhập bằng chứng thực nghiệm từ các nước châu á
 186. Quản lý nhà nước về nông nghiệp huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam
 187. Quản lý đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước của huyện phước sơn, tỉnh quảng nam 
 188. Công tác quản lý chi ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh quảng nam
 189. Quản lý vốn đầu tư xây dụng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam 
 190. Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn việt nam chi nhánh cẩm lệ đà nẵng
 191. Quản lý rủi ro hoạt động tại chi nhánh thương mại – trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng nam
 192. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập của tỉnh quảng nam
 193. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tỉnh quảng nam
 194. Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện tiên phước, tỉnh quảng nam
 195. Quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam
 196. Quản lý nhà nước về việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số huyện bắc trà my tỉnh quảng nam 
 197. Phát triển đội ngũ quản lý kinh tế cấp xã trên địa bàn tỉnh quảng nam
 198. Quản lý nhà nước về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện quế sơn, tỉnh quảng nam
 199. Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
 200. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện hiệp đức, tỉnh quảng nam
 201. Quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện nam trà my, tỉnh quảng nam
 202. Quản lý vốn vay uỷ thác của hội liên hiệp phụ nữ tỉnh quảng nam
 203. Quản lý nhà nước các dự án đầu tư giao thông của huyện quế sơn, tỉnh quảng nam
 204. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố tam kỳ, quảng nam
 205. Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh hộ gia đình trên địa bàn huyện núi thành, tỉnh quảng nam 
 206. Quản lý nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh quảng nam 
 207. Việc làm cho thanh niên nông thôn hà nội, giai đoạn đến 2025 
 208. Tạo việc làm bền vững cho lao động thanh niên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
 209. Quản lý công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam
 210. Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại huyện quế sơn, tỉnh quảng nam
 211. Quản lý nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn huyện đông giang, tỉnh quảng nam
 212. Quản lý nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam
 213. Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh quảng nam
 214. Quản lý nhà nước về khẩu lao động trên địa bàn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 215. Quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam
 216. Quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện nam trà my, tỉnh quảng nam 
 217. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tiên phước, tỉnh quảng nam
 218. Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của huyện tiên phước, tỉnh quảng nam 
 219. Tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh quảng nam 
 220. Quản lý ngân sách nhà nước của huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam
 221. Quản lý chi ngân sách nhà nước của huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 222. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh quảng nam
 223. áp dụng phương pháp định giá đất so sánh trong xây dựng bảng giá đất tại phường hải châu 1, quận hải châu, thành phố đà nẵng
 224. Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện phú ninh, tỉnh quảng nam
 225. Quản lý chi ngân sách trong lĩnh vực thể thao thành tích cao tại tỉnh quảng nam, trường hợp trường năng khiếu nghiệp vụ thể dục thể thao quảng nam
 226. Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của huyện quế sơn tỉnh quảng nam 
 227. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện núi thành, tỉnh quảng nam
 228. Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 229. Quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện phước sơn, tỉnh quảng nam làm
 230. Quản lý nhà nước về thủy sản trên địa bàn huyện đức phổ, tỉnh quảng ngãi 
 231.  Công tác thanh tra quản lý ngân sách nhà nước tỉnh quảng nam
 232. Quản lý vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện an lão, tỉnh bình định
 233. đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên việt nam nghiên cứu trường hợp sinh viên khối ngành kỹ thuật 
 234. Nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ đến kinh tế vĩ mô việt nam 
Previous Post Next Post