Dưới đây là link download của kho Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Chính Sách Công- quản lý công, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Phản biện chính sách công ở việt nam từ thực tiễn các tỉnh miền trung, tây nguyên tt
 2. Phản biện chính sách công ở việt nam từ thực tiễn các tỉnh miền trung, tây nguyên
 3. Thực hiện chính sách chăm sóc, phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng ở thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam
 4. Chất lượng thẩm phán tòa án nhân dân nước cộng hòa dân chủ nd lào.
 5. Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở việt nam
 6. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở việt nam
 7. Quản lý nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thái ở huyện con cuông nghệ an
 8. Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam việt nam
 9. Phát triển văn hóa hành chính nhà nước việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 10. Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở việt nam
 11. Phát triển văn hóa hành chính nhà nước việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 12. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 13. Phát triển văn hóa hành chính nhà nước việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 14. Thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện quế sơn, tỉnh quảng nam
 15. Thực hiện chính sách khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố đà nẵng
 16. Thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn huyện phú ninh, tỉnh quảng nam
 17. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam
 18. Thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam
 19. Thực hiện chính sách phát triển giảng viên từ thực tiễn các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh quảng nam
 20. Thực hiện chính sách phát triển cán bộ nữ trên địa bàn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam hiện nay
 21. Thực hiện chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
 22. Thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện quế sơn, tỉnh quảng nam
 23. Thực hiện chính sách quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam hiện nay
 24. Thực hiện chính sách quản lý ngân sách nhà nước ở huyện thăng bình, tỉnh quảng nam hiện nay
 25. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện nông sơn, tỉnh quảng nam
 26. Thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 27. Thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 28. Thực hiện chính sách xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 29. đánh giá chính sách đào tạo nghề cho người lao động của huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 30. Chính sách bình đẳng giới tại huyện phú ninh, tỉnh quảng nam
 31. đánh giá chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam
 32. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số huyện nam giang, tỉnh quảng nam
 33. Thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngã
 34. Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 35. Thực hiện chính sách phát triển rừng bền vững trên địa bàn huyện hiệp đức, tỉnh quảng nam hiện nay
 36. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức tại các cơ quan chuyên môn tỉnh Hưng Yên
 37. Thực hiện chính sách phát triển giáo dục tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 38. Thực hiện chính sách phát triển văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 39. Chính sách phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh lạng sơn giai đoạn 2018 - 2022
 40. Thực hiện chính sách giảm nghèo tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
 41. Thực hiện chính sách phát triển thanh niên ở tỉnh Lạng Sơn
 42. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 43. Thực hiện chính sách sử dụng đất nông nghiệp từ thực tiễn huyện phú ninh, tỉnh quảng nam
 44. Thực hiện chính sách hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam
 45. Thực hiện chính sách phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện nông sơn, tỉnh quảng nam
 46. Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 47. Thực hiện chính sách quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ diện ban thường vụ huyện ủy quản lý ở huyện quế sơn, tỉnh quảng nam hiện nay
 48. Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở huyện hoài nhơn, tỉnh bình định hiện nay
 49. Chính sách phát triển phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn huyện nông sơn, tỉnh quảng nam
 50. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 51. Thực hiện chính sách phát triển đô thị bền vững từ thực tiễn huyện núi thành, tỉnh quảng nam
 52. Thực hiện chính sách phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện đức phổ, tỉnh quảng ngãi hiện nay
 53. Thực hiện chính sách nhà ở từ thực tiễn thành phố đà nẵng
 54. Thực hiện chính sách hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam
 55. Thực hiện chính sách dân số và phát triển từ thực tiễn huyện phú ninh, tỉnh quảng nam
 56. Thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh phú yên hiện nay
 57. Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi hiện nay
 58. Thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận thanh khê, thành phố đà nẵng
 59. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện nông sơn, tỉnh quảng nam
 60. Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện núi thành, tỉnh quảng nam hiện nay
 61. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn
 62. Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ từ thực tiễn tỉnh lạng sơn
 63. Thực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn
 64. Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào các cơ quan hành chính cấp tỉnh của lạng sơn
 65. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo từ thực tiễn huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn
 66. Thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn
 67. Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
 68. Thực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại thành phố Lạng Sơn
 69. Thực hiện chính sách phát triển giáo viên dạy nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Lạng Sơn
 70. Thực hiện chính sách phát triển giáo dục tại thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
 71. Thực hiện chính sách bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh lạng sơn
 72. Thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp từ thực tiễn quận hoàng mai, thành phố hà nội
 73. Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế tại tỉnh vĩnh phúc
 74. Thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn thành phố hà giang, tỉnh hà giang
 75. Thực hiện chính sách thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh lạng sơn
 76. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tại ngân hàng nhà nước việt nam
 77. Thực hiện chính sách luân chuyển và sử dụng cán bộ từ thực tiễn thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn
 78. Thực hiện chính sách hợp tác quốc tế về giáo dục đại học từ thực tiễn hợp tác việt nam hàn quốc
 79. Thực hiện chính sách quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại cục cảnh sát giao thông, bộ công an
 80. Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi – qua nghiên cứu trường hợp phường phú diễn, quận bắc từ liêm, thành phố hà nội
 81. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị từ thực tiễn tỉnh lạng sơn
 82. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của ủy ban nhân dân huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn
 83. Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ban tiếp công dân thành phố hà nội
 84. Thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện đình lập, tỉnh lạng sơn
 85. Hệ thống hóa văn bản ngành giáo dục, đào tạo
 86. Chính sách đối với người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay
 87. Chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông cửu long
 88. Quản lý nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng duyên hải bắc bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 89. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện hóc môn, thành phố hồ chí minh
 90. Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non tư thực trên địa bàn thành phố hồ chí minh
 91. Thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại uỷ ban nhân dân huyện ia grai, tỉnh gia lai
 92. Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên từ thực tiễn trường chính trị tỉnh đắk lắk
 93. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện ia grai, tỉnh gia lai
 94. Thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao từ thực hiện tiễn huyện củ chi, thành phố hồ chí minh
 95. Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn xã vĩnh lộc a, huyện bình chánh, thành phố hồ chí minh
 96. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành ở việt nam
 97. Quản lý chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực ở trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
 98. Thực hiện chính sách phát huy vai trò người cao tuổi từ thực tiễn phường long thạnh mỹ, quận 9, thành phố hồ chí minh
 99. Thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức khi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thị xã la gi, tỉnh bình thuận
 100. Chính sách phân bổ ngân sách nhà nước ở việt nam
 101. Thực hiện chính sách phát triển nhân lực tại cục thuế tỉnh đắk lắk
 102. Thực hiện chính sách phát triển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk
 103. Quản lý nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng duyên hải bắc bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 104. Quản lý nhà nước về di tích quốc gia đặc biệt vùng đồng bằng sông hồng
 105. Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng.
 106. Thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc xơ đăng, tỉnh quảng nam
 107. Thực hiện chính sách phát triển đô thị bền vững từ thực tiễn quận bình tân, thành phố hồ chí minh
 108. Thực hiện chính sách cải cách hành chính tại huyện sìn hồ, tỉnh lai châu
 109. Thực hiện chính sách đảm bảo an toàn thực phẩm từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng
 110. Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đức phổ, tỉnh quảng ngãi
 111. Chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bằng sông cửu long
 112. Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
 113. Thực hiện chính sách phát triển thể dục thể thao từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi
 114. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở từ thực tiễn quận sơn trà, thành phố đà nẵng
 115. Chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam hiện nay
 116. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở từ thực tiễn quận sơn trà, thành phố đà nẵng
 117. Đánh giá chính sách xây dựng nông thôn mới tại huyện hòa vang, thành phố đà nẵng
 118. Giải pháp chính sách đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
 119. Chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn quận thanh khê, thành phố đà nẵng.
 120. Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đức phổ, tỉnh quảng ngãi
 121. Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh quảng nam
 122. Thực hiện chính sách quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của tỉnh quảng nam
 123. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế biển từ thực tiễn huyện hoài nhơn, tỉnh bình định
 124. Thực hiện chính sách đào tạo đại học tại trường đh quảng nam
 125. Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng
 126. Thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ
 127. Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên từ thực tiễn tỉnh quảng nam
 128. Thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn huyện quế sơn, tỉnh quảng nam
 129. Thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân các khu công nghiệp tỉnh bình dương
 130. Thực hiện chính sách quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước từ thực tiễn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam
 131. Thực hiện chính sách phát triển thể dục thể thao từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi
 132. Thực hiện chính sách phát triển giảng viên dạy nghề từ thực tiễn các trường công lập tại thành phố đà nẵng
 133. Thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
 134. Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ dân diện di dời giải tỏa thu hồi đất trên địa bàn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
 135. Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở từ thực tiễn thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam
 136. Thực hiện chính sách người có công với cách mạng từ thực tiễn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
 137. Thực hiện chính sách pháp luật hôn nhân và gia đình tại huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi
 138. Thực hiện chính sách người có công với cách mạng từ thực tiễn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng
 139. Thực hiện chính sách nâng cao thể chất và kns cho thanh niên từ thực tiễn quận 6 thành phố hồ chí minh
 140. Thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ, công chức từ thực tiễn huyện sơn tây, tỉnh quảng ngãi
 141. Thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo từ thực tiễn huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
 142. Thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nội
 143. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn quận 6, thành phố hồ chí minh
 144. Thực hiện chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ thực tiễn huyện hóc môn, thành phố hồ chí minh
 145. Thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên từ thực tiễn quận ba đình, thành phố hà nội
 146. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã từ thực tiễn tại thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam
 147. Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại huyện hoài đức, thành phố hà nội
 148. Thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp
 149. Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng đồng bằng sông cửu long tt
 150. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn quận thanh xuân thành phố hà nội
 151. Thực hiện chính sách thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh tây ninh
 152. Thực hiện chính sách việc làm trên địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi.
 153. Thực hiện chính sách ứng dụng công nghệ thông tin từ thực tiễn thành phố đà nẵng
 154. Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng đồng bằng sông cửu long
 155. Luận án hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương
 156. Luận án quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn thành phố hà nội
 157. Luận án quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông cửu long
 158. Hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương tt
 159. Hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương
 160. Tổ chức, hoạt động của văn phòng trung ương (vptw) đảng nhân dân cách mạng (ndcm) lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo
 161. Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên từ thực tiễn tỉnh quảng nam
 162. Thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh phú thọ
 163. Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội từ thực tiễn quận hải châu, thành phố đà nẵng
 164. Thực hiện chính sách đào tạo đại học tại trường đh quảng nam
 165. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn thành phố hà nội
 166. Chính sách phòng, chống tham nhũng ở việt nam hiện nay
 167. Đánh giá chính sách bảo vệ môi trường đô thị ở việt nam hiện nay
 168. Thực hiện chính sách phát triển làng nghề truyền thống từ thực tiễn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
 169. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn huyện thanh trì, thành phố hà nội
 170. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi
 171. Thực hiện chính sách cải cách hành chính từ thực tiễn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
Previous Post Next Post