Dưới đây là link download của kho Luận án, Luận văn ngành Công nghệ thông tin (phần 3), tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Luận văn cntt nghiên cứu các phương pháp mật mã đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong trường học thông minh luận
 2. Luận văn cntt nghiên cứu công nghệ tìm kiếm (mã nguồn mở) lucene áp dụng giải quyết bài toán tìm kiếm trong hệ thống văn bản 
 3. Luận văn cntt nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây
 4. Luận văn cntt nghiên cứu hiệu ứng truyền năng lượng giữa các hạt nano quang và ứng dụng chế tạo sensor sinh học
 5. Luận văn cntt nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ sharepoint
 6.  Luận văn cntt một số giải pháp về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại việt nam.
 7. Luận văn cntt nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng
 8. Luận văn cntt nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong thỏa thuận và ký kết hợp đồng của thƣơng mại điện tử 
 9. Luận văn cntt nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khoá từ trang web và ứng dụng
 10. Luận văn cntt nghiên cứu kĩ thuật so sánh truy vấn để gợi ý tìm kiếm thông tin cho thanh thiếu niên và thử nghiệm
 11. Luận văn cntt nghiên cứu phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử từ mã nguồn và ứng dụng xây dựng hệ thống chấm bài tập lập trình 
 12. Luận văn cntt nghiên cứu bài toán an toàn thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
 13. Luận văn cntt nghiên cứu một số vấn đề về cơ sở dữ liệu và ứng dụng trong bài toán quản lý dân cư
 14. Luận văn cntt đánh giá mức độ phổ biến của quảng cáo và quảng cáo độc hại trên website
 15. Luận văn cntt đánh giá về an toàn giao thức định tuyến trong mạng manet
 16. Luận văn cntt dự đoán tương tác protein protein sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu
 17.  Luận văn cntt điều khiển thông lượng người dùng đồng đều trong hệ thống massive mimo
 18. Luận văn cntt gán nhãn ảnh tự động sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin
 19. Luận văn cntt khảo sát chế tạo màng mỏng zno bằng phương pháp sol gel định hướng ứng dụng trong bộ nhớ sắt điện
 20.  Luận văn cntt giảm thiểu tối đa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra trên mạng xã hội trực tuyến
 21. Luận văn cntt khai phá dữ liệu vết duyệt web cho tư vấn cá nhân hóa
 22. Luận văn cntt mạ không điện cực mang nickel cấu trúc nano tại các vị trí chọn lọc ứng dụng cho các linh kiện vi cơ điện tử
 23.  Luận văn cntt mô hình 3d và tối ưu hóa mô hình trong thực tại ảo
 24. Luận văn cntt mô hình ngôn ngữ sử dụng mapreduce
 25. Luận văn cntt giải pháp trực quan hóa dữ liệu đô thị 3d theo chuẩn citygml trên nền web 
 26. Luận văn cntt lập trình game trên điện thoại di động bằng nền tảng cocos2d iphone 
 27. Luận văn cntt mô phỏng, tính toán lý thuyết, tối ưu cấu hình theo nguyên tắc khép kín mạch từ và dãy tích hợp cảm biến từ điện cấu trúc micronano
 28. Luận văn cntt một số mô hình học máy trong phân loại câu hỏi
 29. Luận văn cntt ứng dụng mô hình maximum entropy trong phân lớp quan điểm cho dữ liệu văn bản
 30. Luận văn cntt xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập hỗn hợp 
 31. Luận văn cntt ứng dụng webgis trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm
 32. Luận văn cntt xây dựng mô hình đối thoại cho tiếng việt trên miền mở dựa vào phương pháp học chuỗi liên tiếp
 33. Luận văn cntt xây dựng quy trình bảo đảm an toàn thông tin theo chuẩn iso27001 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
 34. Luận văn cntt xây dựng phương pháp thu thập và phân tích số liệu lỗi cấu hình mạng máy tính
 35. Luận văn cntt áp dụng enterprise architecture xây dựng khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức doanh nghiệp tại việt nam
 36. Luận văn cntt áp dụng thuật toán tối ưu hóa đàn kiến để giải quyết bài toán vị trí cơ sở
 37. Luận văn cntt biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3d dựa vào kỹ thuật nội suy 
 38. Luận văn cntt cá nhân hóa ứng dụng và dịch vụ di động hướng ngữ cảnh người dùng 
 39. Luận văn cntt bảo vệ thông tin trong môi trường ảo hóa luận văn thạc sĩ hà nội
 40. Luận văn cntt các kế hoạch quản lý hàng đợi động blue cho truyền thông đa phƣơng tiện
 41. Luận văn cntt các kế hoạch quản lý hàng đợi động cho truyền thông đa phương tiện 
 42. Luận văn cntt các kỹ thuật phân tích và lấy tin tự động từ website
 43. Luận văn cntt các giải pháp cho mạng riêng ảo kiểu siteto site dùng giao thức mpls
 44.  Luận văn cntt tạo ảnh siêu âm mật độ sử dụng kết hợp tần số
 45. Luận văn cntt theo dõi đối tượng dựa trên giải thuật di truyền và tối ưu hoá bầy đàn 
 46. Luận văn cntt thiết kế thuật toán di truyền ứng dụng trong bài toán tối ưu thu gom chất thải rắn đô thị
 47. Luận văn cntt thiết kế mạng và phân tích hiệu suất của mạng cảm biến không dây cho giám sát sức khỏe
 48. Luận văn cntt theo dõi các nguồn dữ liệu nhạy cảm trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành android
 49. Luận văn cntt tích hợp nghiệp vụ dựa trên công nghệ esb middleware
 50. Luận văn cntt tìm hiểu một số giải thuật tìm kiếm cộng đồng trong mạng xã hội và áp dụng vào bài toán khai phá quy trình
 51. Luận văn cntt tính cận trên bộ nhớ log của chƣơng trình sử dụng giao dịch
 52.  Luận văn cntt tối ưu hóa truy vấn tìm đường ngắn nhất trên đồ thị động quy mô lớn
 53. Luận văn cntt trích xuất ý định người dùng mua hàng trên mạng xã hội sử dụng phương pháp suy luận các mô hình
 54. Luận văn cntt tự động phân tích các nội dung giống nhau trong hệ thống tổng hợp ý kiến góp ý trong hội nghị
 55. Luận văn cntt tự động sinh bộ kiểm thử dựa trên tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ srs 
 56.  Luận văn cntt truyền dẫn quang sợi kết hợp tốc độ 100 gbps
 57. Luận văn cntt ứng dụng mạng noron nhân tạo dự báo số học sinh tuyển sinh vào trung tâm gdnn gdtx quận đống đa 
 58. Luận văn cntt ứng dụng công nghệ webrtc cho giải pháp cộng tác và chia sẻ dữ liệu đa phương tiện tại trung tâm mvas tct viễn thông mobifone 
 59. Luận văn cntt nhận dạng hành vi người dùng từ dữ liệu của cảm biến của điện thoại thông minh
 60. Luận văn cntt nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu
 61. Luận văn cntt phân cụm thô của dữ liệu tuần tự 
 62. Luận văn cntt phân loại giới tính người dùng mạng xã hội dựa vào tin nhắn văn bản và word2vec
 63. Luận văn cntt nghiêu cứu kỹ thuật chuyển đổi dual stack 6vpe từ ipv4 sang ipv6 và mô phỏng cấu hình chuyển đổi trên môi trường mạng ip mpls 
 64. Luận văn cntt phân tích tự động các website để phát hiện các lỗ hổng tiêm nhiễm sql và xss
 65. Luận văn cntt phát hiện gián tiếp đột biến gen egfr trong ung thư biểu mô tuyến của phổi bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch 
 66. Luận văn cntt phân tích và xây dựng chức năng giám định tự động trong hệ thống giám định bảo hiểm xã hội 
 67.  Luận văn cntt phát hiện xâm nhập theo thời gian thực trong mạng internet của vạn vật
 68.  Luận văn cntt nghiên cứu thuật toán cây quyết định sử dụng phân tích ngưỡng kép cho ứng dụng phân loại hành vi của bò
 69. Luận văn cntt phát triển các kỹ thuật tìm bất biến (invariants) và biến (variants) cho việc sử dụng hoare logic để chứng minh tính đúng đắn của chu trình
 70. Luận văn cntt phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (data deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm hmailserver
 71. Luận văn cntt phƣơng pháp phân cụm dựa trên tập thô và giải thuật di truyền
 72. Luận văn cntt suy diễn trên mô hình bản thể học và ứng dụng
 73. Luận văn cntt tách dòng và biểu hiện gen mã hóa cytochrome p450 từ dna metagenome suối nước nóng bình châu
 74. Luận văn cntt các phương pháp dự đoán khả năng ức chế bệnh dựa trên các biểu diễn khác nhau của rna và ứng dụng
 75. Luận văn cntt các phƣơng pháp trừu tƣợng hóa mô hình quy trình kinh doanh và thực nghiệm
 76.  Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất kem tản nhiệt silicon chứa thành phần graphene nanoplatelets
 77. Luận văn cntt các phương pháp tấn công chữ ký số rsa,elgamal,dss 
 78. Luận văn cntt chống tấn công tiêm nhiễm sql sử dụng các khuôn mẫu hợp lệ theo bối cảnh 
 79. Luận văn cntt đảm bảo chất lượng dịch vụ cho giải pháp thoại trên giao thức internet
 80. Luận văn cntt đảm bảo chất lượng dịch vụ cho truyền thông đa phương tiện thời gian thực trên internet
 81. Luận văn cntt xác minh vị trí cho định tuyến địa lý an toàn trong các mạng cảm biến không dây
 82. Luận văn cntt đánh giá ảnh hưởng của kênh fading tới điều chế không gian 
 83. Rừng ngẫu nhiên cải tiến cho lựa chọn thuộc tính và phân loại dữ liệu gien 
 84. Tổng hợp dữ liệu nhằm tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây
 85. Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê anh – việt dựa vào đảo trật tự từ theo cây cú pháp phụ thuộc 
 86.  Các phương pháp nhanh xây dựng cây bootstrap tiến hóa 
 87. Hướng tiếp cận dựa trên phổ tần số cho bài toán nhận thức tiếng nói 
 88. Kỹ thuật điều khiển lưu lượng mạng trên hệ thống mạng ip sử dụng công nghệ mpls
 89. Kiểm thử dựa trên mô hình với cách tiếp cận mô hình hóa chuyên biệt miền
 90. Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp nội suy ảnh viễn thám cho bài toán phân loại lớp phủ đô thị tại việt nam 
 91. Nghiên cứu và triển khai hệ thống private cloud cho các ứng dụng đào tạo và thực hành dựa trên giải pháp mã nguồn mở openstack 
 92. Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp ước tính nồng độ bụi từ ảnh vệ tinh
 93. Các mô hình học sâu tiên tiến và ứng dụng trong phân tích chuỗi thời gian lâm sàng
 94. Chống tấn công sql injection sử dụng các khuôn mẫu tổng quát
 95. Giảm kích thước đặc trưng trong phát hiện tấn công web dựa vào bất thường
 96. Mô hình thay thế axit amin cho virut rota
 97. Nghiên cứu hai hệ mật mã hạng nhẹ giành chiến thắng trong cuộc thi caesar. 
 98. Kiến trúc nhiều tầng cho phát hiện và ngăn chặn trang web lừa đảo
 99. Nghiên cứu ngôn ngữ đặc tả yêu cầu theo hướng chuyên biệt miền
 100. Luận văn cntt nghiên cứu kỹ thuật dự báo thời tiết tại một khu vực có phạm vi nhỏ dựa trên cường độ tín hiệu gps qua các thiết bị thu thông minh
 101. Luận văn cntt nghiên cứu đặc trưng sắt điện của màng micro nano blt, pzt chế tạo bằng phương pháp dung dịch định hướng ứng dụng cho bộ nhớ sắt điện 
 102. Luận văn cntt nghiên cứu một số mô hình học ontology và ứng dụng trong miền dầu khí 
 103.  Nghiên cứu kỹ thuật phân loại dữ liệu lidar 
 104. Nghiên cứu phát triển hệ thống định vị trong nhà dựa trên cảm biến điện thoại thông minh
 105. Xây dựng thử nghiệm công cụ phát hiện và khai thác các lỗ hổng an ninh
 106. Nghiên cứu về các hệ mã khối trong mật mã nhẹ 
 107. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một số thiết bị dùng trong hệ thống thông tin liên lạc trunking bộ đàm dải tần uhf.
 108. Nghiên cứu, xây dựng giải pháp thu thập chứng cứ hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin
 109. Phân loại lớp phủ đô thị với ảnh vệ tinh venus cho hà nội việt nam 
 110. Nghiên cứu về mạng neural convolutional, áp dụng vào bài toán nhận dạng đối tượng trong lĩnh vực thị giác máy tính
 111. Phân loại thực thể có tên trên wikipedia để phục vụ cho bài toán xây dựng hệ tri thức.
 112. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát vị trí và cảnh báo rung lắc của phao, phục vụ quan trắc môi trường biển 
 113. Thiết kế chế tạo kênh vi lưu tích hợp cảm biến dựa trên công nghệ tạo mẫu nhanh
 114. Tối ưu hóa triển khai các ứng dụng iot trong hệ thống cloud fog
 115. Tổ chức và tích hợp hệ thống phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác dự báo trong viễn thông
 116. ứng dụng công nghệ mới vào việc phân tích và lưu trữ dữ liệu
 117. Xây dựng mô hình dự đoán khách hàng tiềm năng cho các gói cước trong mạng di động
 118. Nghiên cứu đặc trưng sắt điện của màng micro nano blt, pzt chế tạo bằng phương pháp dung dịch định hướng ứng dụng cho bộ nhớ sắt điện
 119. Nghiên cứu phát triển một số giải thuật nâng cao chất lượng tạo ảnh siêu âm cắt lớp
 120. Nghiên cứu một số mô hình học ontology và ứng dụng trong miền dầu khí
 121. Nghiên cứu nâng cao hiệu năng hoạt động của mạng ngang hàng có cấu trúc
 122. Luận văn cntt nghiên cứu, ứng dụng bộ chương trình openfoam trong tính toán động lực học dòng chảy không có có chuyển pha
 123. Luận văn cntt nhận dạng thực thể định danh từ văn bản ngắn tiếng việt và đánh giá thực nghiệm
 124. Xây dựng khung quản trị dữ liệu trong việc quản lý dữ liệu của tổng công ty mạng lưới viettel
 125. Xây dựng hệ thống quản lý ảnhvideo online.
 126. Ứng dụng bi (business intelligence) trong bài toán thẩm định tài sản bảo đảm của ngân hàng 
 127. Luận văn cntt mô hình hóa mức rtl và thực thi mảng phần cứng có thể tái cấu hình cấu trúc thô cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện
 128. Luận văn cntt motion analysis from encoded video bitstream
 129. Luận văn cntt nghiên cứu họ hệ mật wg trong mật mã hạng nhẹ
 130. Luận văn cntt mở rộng công cụ activiti cho đặc tả và cài đặt chính sách an ninh
 131. Luận văn cntt nghiên cứu mô hình học từ điển thưa ứng dụng trong nhận dạng ảnh thóc giống
 132. Luận văn cntt nghiên cứu mô hình pcfgs và ngôn ngữ aiml trong xây dựng chatbot hỗ trợ học tiếng anh
 133.  Luận văn cntt nghiên cứu hệ thống trợ lý thông minh ảo
 134. Luận văn cntt nghiên cứu một số phương pháp sinh đầu vào kiểm thử tự động cho android
 135. Luận văn cntt nghiên cứu thiết kế, mô phỏng và thử nghiệm cảm biến góc nghiêng hai chiều cấu trúc hai pha lỏng –khí
 136. Luận văn cntt nghiên cứu phân loại u trong siêu âm sóng biến dạng sử dụng lọc tối ưu và thuật toán cây quyết định
 137. Luận văn cntt nghiên cứu sinh mã kiểm thử tự động dựa trên kịch bản kiểm thử hướng hành vi 
 138.  Luận văn cntt nghiên cứu triển khai mạng fttx tại thành phố bắc ninh trên nền gpon
 139. Luận văn cntt nghiên cứu phát triển một số giải thuật nâng cao chất lượng tạo ảnh siêu âm cắt lớp 
 140. Luận văn cntt nghiên cứu và đánh giá các phương pháp nội suy ảnh viễn thám cho bài toán phân loại lớp phủ đô thị tại việt nam 
 141. Luận văn cntt nghiên cứu nâng cao hiệu năng hoạt động của mạng ngang hàng có cấu trúc 
 142. Luận văn cntt nghiên cứu tính khả dụng của các hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên dịch vụ web
 143. Luận văn cntt nghiên cứu và đánh giá các phương pháp tổng hợp dữ liệu cho bài toán phân loại lớp phủ đô thị tại việt nam
 144. Luận văn cntt nghiên cứu và ứng dụng thuật toán mật mã bảo vệ thiết kế fpga 
 145. Luận văn cntt nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu trên bộ dữ liệu sinh viên đại học phục vụ công tác cố vấn học tập 
 146. Luận văn cntt nghiên cứu về tóm tắt văn bản tự động và ứng dụng
 147. Luận văn cntt nghiên cứu và đánh giá độ dày quang học sol khí từ ảnh vệ tinh dựa trên các trạm quan trắc 
 148. Luận văn nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu graphene đa lớp và thử nghiệm ứng dụng 
 149.  Luận văn mạng di động ảo mvno và mô hình triển khai phù hợp tại việt nam
 150. Luận văn một mô hình tìm kiếm vai trò trong mạng xã hội twitter 
 151. Luận văn kỹ thuật mã trước đường xuống trong hệ thống mimo kích thước lớn
 152. Luận văn mô hình cơ sở dữ liệu phân tán và áp dụng vào bài toán quản lý đào tạo
 153. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật boostmetric nhằm tăng hiệu quả phân lớp dữ liệu lớn 
 154. Luận văn ứng dụng cảm biến 3d kinect trong nhận diện ngôn ngữ cử chỉ tiếng việt hỗ trợ việc giao tiếp với người khuyết tật khiếm thính
 155.  Luận văn tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
 156. Luận văn tìm hiểu phương pháp xây dựng và khai thác kho dữ liệu điểm dựa trên kỹ thuật olap 
 157. Luận văn thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh hà giang
 158. Luận văn phân tích các nhân tố cơ bản tạo nên tính ưu việt của tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất thế hệ thứ hai (dvb t2) so với dvb t 
 159. Luận văn nghiên cứu và thiết kế mạng cảm biến không dây phục vụ cảnh báo trượt lở đất 
 160. Nghiên cứu thiết kế chế tạo nguồn các dòng và bộ ổn định nhiệt độ cho laser bán dẫn công suất cao.
 161. Thích hợp các ontology trong owl và ứng dụng
 162. Xây dựng chương trình phát hiện và nhận dạng một số biển báo giao thông đường bộ nguy hiểm tại việt nam
 163. ứng dụng xử lí ảnh trong robot bám đối tượng
 164. ứng dụng web ngữ nghĩa trong lưu trữ và quản lí các tài liệu số
 165. Quang báo hiển thị bằng led ma trận
 166. đồ án mạch đo và khống chế nhiệt độ hiển thị lcd 
 167. Giao thức định tuyến ospf cho ipv6 
 168. Luận văn nghiên cứu tính chất dập tắt huỳnh quang của vật liệu tổ hợp nano sử dụng cho linh kiện quang điện
 169. Luận văn nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng hệ thống dvb t2
 170. Luận văn nghiên cứu hệ thống thông tin cấp giấy phép lái xe trực tuyến 
 171. Luận văn nghiên cứu giao thức oauth và ứng dụng trong xác thực 
 172. Luận văn xây dựng hệ thống hiển thị thông tin hình ảnh thông qua mạng internet
 173.  Phân tích và thiết kế hệ thông quản lý thuốc được viết bằng ngôn ngữ lập trình c# 
 174. Quản lý thư viện + csdl + giao diện chương trình 
 175. Báo cáo thực hành vi điều khiển
 176. Báo cáo vi xử lý core i7 990x.
 177. Giải pháp phát hiện và ngăn chặn truy cập trái phép vào mạng.
 178. Một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định
 179.  Lựa chọn thuộc tính trong khai phá dữ liệu
 180. Nghiên cứu áp dụng phần mềm moodle trong giảng dạy tiếng anh tại trường đại học công nghệ gtvt
 181. Một số vấn đề bảo mật ứng dụng web
 182. Luận văn ứng dụng smartphone cho điện tâm đồ không dây
 183.  Luận văn ứng dụng kỹ thuật olap trong khai phá dữ liệu sinh viên tại học viện ngân hàng
 184.  Tính toán động học và điều khiển robot scara
 185. Xây dựng chương trình phát hiện và nhận dạng một số biển báo giao thông đường bộ nguy hiểm tại việt nam
 186. Cơ chế chuyển đổi từ ipv4 sang ipv6 
 187. Cơ chế an toàn trên windows 
 188. Xây dựng phần mềm quản lý quán cà phê 
 189. đánh giá hiệu quả một số thuật toán trong phát hiện xâm nhập mạng.
 190. điều khiển động cơ dc với pid số trên dspic 33fj64gp802.
 191. Quản lý năng lượng trong mạng cảm biến không dây
 192. Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quản trị mạng và ứng dụng tại tập đoàn vnpt 
 193. Nghiên cứu bộ chỉ tiêu kpi mạng 4g và ứng dụng trong đánh giá chất lượng mạng 4g tại mobifone 
 194. Giải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại tổng công ty viễn thông mobifone
 195. Nghiên cứu triển khai công nghệ ads b trong giám sát hàng không dân dụng tại việt nam
 196. Triển khai mạng di động 4g vinaphone tại hà nội 
 197. Nghiên cứu kỹ thuật truyền ngược trong miền quang
 198. Nghiên cứu về đề xuất phương án quy hoạch lại băng tần 700mhz dành cho imt tại việt nam
 199. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng cố định tại vnpt bắc ninh 
 200. Nghiên cứu đề xuất phương án phân bổ băng tần 915 925 mhz hỗ trợ triển khai mạng kết nối internet vạn vật – iot tại việt nam
 201. Nghiên cứu công nghệ c v2x
 202. Thiết kế, quy hoạch mạng thông tin di động 4g vinaphone tại hưng yên
 203. định vị trong vô tuyến băng siêu rộng uwb
 204. Nghiên cứu về nhận thức trong mạng cảm biển không dây bằng phương pháp watermarking
 205. Nghiên cứu tác động của méo phi tuyến trong máy thu số trực tiếp băng rộng
 206. Nghiên cứu và phòng chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán vào các website
 207. Phát hiện và nhận dạng văn bản trong video
 208. Nghiên cứu xây dựng mô hình giải pháp mã nguồn mở cloudera phục vụ triển khai ứng dụng big data tại mobifone
 209. Nghiên cứu, thử nghiệm truyền tin bảo mật giữa các nút mạng iot
 210. Xây dựng hệ thống trích xuất và phân loại sự kiện từ twitter
 211. Nghiên cứu phương pháp phát hiện mã độc dựa trên các kỹ thuật học máy
 212. Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý và phân tích log
 213.  Xây dựng giải pháp thông minh giám sát nề nếp học sinh thpt sử dụng công nghệ iot 
 214. Xác định thông tin dịch bệnh dựa trên phân tích dữ liệu twitter 
 215. Nghiên cứu phát hiện lỗ hổng bảo mật web và thử nghiệm
 216. Phát hiện truy nhập bất thường vào máy chủ web
 217.  Nghiên cứu và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu đám mây riêng cho tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt 
 218. Phát hiện kế thừa văn bản trên dữ liệu twitter
 219. Nghiên cứu giải pháp tập trung và ứng dụng quản lý hệ thống mạng trường đại học hà nội
 220. Nhận dạng phương tiện giao thông sử dụng kỹ thuật học sâu
 221. Nghiên cứu thuật toán mã hóa video theo chuẩn hevc với kích thước nhóm khung hình thay đổi theo nội dung
 222. Nghiên cứu giải pháp cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây đa sự kiện
 223. Phát hiện người ngã sử dụng đặc trưng kết hợp từ nhiều nguồn cảm biến 
 224. áp dụng kĩ thuật khai phá dữ liệu cho phân lớp các ca kiểm thử phần mềm 

Previous Post Next Post