Dưới đây là link download của kho Luận án, Luận văn ngành Ngữ Văn, ngành Văn Học [PHẦN 4], tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1.  Yếu tố tự truyện trong văn xuôi tô hoài sau năm 1986 
 2. Truyện ngắn mã a lềnh 
 3. Tiểu thuyết và hồi kí tô hoài sau 1945 dưới góc nhìn thể loại 
 4. Thơ tình của xuân quỳnh từ góc nhìn văn hóa 
 5. Văn học dân gian dân tộc sán dìu ở thái nguyên
 6. Luận văn văn học dân gian dân tộc sán dìu ở thái nguyên
 7. Truyện ngắn nam cao từ góc nhìn văn hóa nông thôn 
 8. Luận văn truyền thuyết và lễ hội dân gian ở đồng hỷ, thái nguyên
 9. Kết cấu truyện ngắn của o.henry. 
 10. Luận văn yếu tố tự sự trong thơ chữ hán việt nam thế kỷ xviii nửa đầu thế kỷ xix​
 11. Luận văn văn xuôi yên bái từ 1986 đến nay
 12. Luận văn vấn đề nữ sắc trong văn học việt nam trung đại thế kỷ xviii xix qua một số trường hợp tiêu biểu
 13. Luận văn tiểu thuyết vi hồng từ góc nhìn phê bình sinh thái
 14. Luận văn ứng xử đạo đức của nhân vật thúy kiều trong đoạn trường tân thanh của nguyễn du
 15. Luận văn truyện ngắn, tản văn nguyễn quang thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái
 16. Luận văn truyện ngắn y ban trong bối cảnh văn xuôi thời kì đổi mới 
 17. Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực 
 18. Phát triển năng lực cảm thụ văn học cho học sinh lớp 11 qua dạy học truyện việt nam hiện đại​ 
 19. Tiểu thuyết và hồi kí tô hoài sau 1945 dưới góc nhìn thể loại
 20. Văn xuôi về đề tài lịch sử viết cho thiếu nhi từ sau cách mạng tháng tám 1945 đến nay
 21. Thể tài du ký từ thượng kinh ký sự của lê hữu trác đến mười ngày ở huế của phạm quỳnh
 22. Dạy học kịch bản văn học bắc sơn ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại 
 23. Thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình huế 
 24. Truyện ngắn cao duy sơn từ góc nhìn phê bình sinh thái 
 25. Hình tượng người phụ nữ mới trong một số tác phẩm tiêu biểu của tự lực văn đoàn và văn học hàn quốc thời nhật thuộc 
 26. Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học 
 27. Sự vận động của thể loại truyền kỳ từ truyền kỳ mạn lục đến truyền kỳ tân phả
 28.  Phong slư của người tày ở hòa an cao bằng
 29. Nhân vật nữ trong kịch về đời sống đương đại của lưu quang vũ
 30. Những đêm trắng chuyển thể từ văn học sang điện ảnh dưới góc nhìn liên văn hóa​ 
 31. Tiểu thuyết về chiến tranh việt nam thời hậu chiến trong văn học việt nam và mỹ
 32. Nhân vật mang dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết việt nam​ 
 33. Nghiên cứu các bộ thi tuyển hán văn việt nam thế kỷ xv
 34. Vấn đề nữ sắc trong văn học việt nam trung đại thế kỷ xviii xix qua một số trường hợp tiêu biểu​ 
 35. Sáng tác của nữ tác giả trong văn học việt nam trung đại thế kỉ xviii xix
 36. So sánh mô típ sinh đẻ thần kỳ trong truyện cổ trung quốc và việt nam​ 
 37. So sánh truyện cổ tích thần kì việt nam và ấn độ​ 
 38. Khuynh hướng tiểu thuyết tâm lý việt nam từ 1925 đến 1945 
 39. Yếu tố tự sự trong thơ chữ hán việt nam thế kỷ xviii nửa đầu thế kỷ xix​
 40. đặc điểm truyện ngắn của vũ xuân tửu 
 41. đặc điểm thơ phạm ngọc cảnh 
 42. Luận văn thể tài du ký từ thượng kinh ký sự của lê hữu trác đến mười ngày ở huế của phạm quỳnh​ 
 43. Luận văn phong tục qua sáng tác của tô hoài trước 1945 
 44. Luận văn đặc điểm ngôn ngữ thơ ma trường nguyên 
 45. Luận văn cảm thức văn hóa việt trong tùy bút đỗ chu 
 46. Luận văn hát hầu vua trong lễ cấp sắc của người dao lô gang ở hợp tiến, đồng hỷ, thái nguyên
 47. Luận văn độc thoại nội tâm của các nhân vật nữ chính trong một số truyện nôm bác học
 48.  Luận văn du ký về vùng đông bắc việt nam nửa đầu thế kỷ xx
 49. Luận văn chủ đề đô thị trong văn xuôi đỗ bích thúy
 50. Luận văn đặc điểm tiểu thuyết hồ thủy giang 
 51. Luận văn cảm thức đô thị trong tiểu thuyết số đỏ của vũ trọng phụng 
 52.  Luận văn cảm hứng biển đảo trong thơ việt nam từ 1986 đến nay
 53. Luận văn đặc điểm thơ phạm ngọc cảnh
 54. Luận văn cái nhìn nhân bản về hiện thực của nguyễn minh châu trong truyện ngắn sau năm 1975
 55.  Luận văn truyện ngắn triệu bôn sau 1975
 56. Luận văn tính dân tộc trong ngôn ngữ thơ tố hữu 
 57. Luận văn tính dự báo trong thơ trần tế xương 
 58. Luận văn so sánh truyện cổ tích thần kì việt nam và ấn độ​
 59. Luận văn thơ lò ngân sủn 
 60. Luận văn then tày ở võ nhai, thái nguyên 
 61. Luận văn thi pháp xây dựng nhân vật phản diện trong một số truyện nôm bình dân 
 62. Luận văn nhân vật phụ nữ trong truyện kỳ ảo việt nam đầu thế kỉ xx 
 63. Luận văn hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn của nguyễn ngọc tư và le clézio 
 64.  Luận văn sắc thái nữ quyền trong nhân vật nữ lệch của chèo cổ 
 65.  Luận văn truyện ngắn thái nguyên đầu thế kỉ xxi (2000 2015)
 66. Luận văn thơ tình của xuân quỳnh từ góc nhìn văn hóa
 67. Luận văn hiện thực và con người trong sáng tác của hữu thỉnh 
 68.  Luận văn cái tôi trữ tình trong thơ chế lan viên sau 1975
 69.  Luận văn đặc điểm thơ đường luật quách tấn
 70. Luận văn hệ thống biểu tượng trong then tày
 71. Luận văn thế giới nghệ thuật truyện ngắn hà lâm kỳ 
 72.  Luận văn nhân vật trữ tình trong cắm nôm dân ca dân gian tày huyện văn chấn, tỉnh yên bái 
 73. Luận văn những phức điệu xúc cảm của nguyễn trãi qua thơ nôm 
 74. Luận văn so sánh hình tượng anh hùng từ hải và lục vân tiên dưới góc nhìn văn hóa 
 75. Đặc điểm tiểu thuyết của phạm quang long (qua lạc giữa cõi người và cuộc cờ)
 76.  Cách chiếu vật nhân vật trong tác phẩm của vi hồng
 77. Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết của cao duy sơn 
 78. Sự giao thoa giữa chất thơ và chất văn xuôi trong truyện ngắn của cao duy sơn
 79. Thành ngữ có yếu tố mặt trong tiếng việt (có đối chiếu với tiếng thái)
 80. Luận văn truyện ngắn nữ việt nam 2000 – 2015 từ góc nhìn phê bình văn học nữ quyền
 81. Thơ đường luật trào phúng hồ chí minh 
 82. Biểu tượng về quyền lực trong thần thoại người việt 
 83. Tiếp nhận thơ văn nguyễn công trứ qua nguồn sử liệu và giai thoại 
 84. Luận văn quan niệm nghệ thuật của nguyễn minh châu qua di cảo 
 85. Luận văn thơ trẻ việt nam đương đại qua ba tác phẩm vi thùy linh, phan huyền thư và ly hoàng ly 
 86. Truyện truyền kỳ việt nam thời trung đại diện mạo và đặc trưng nghệ thuật
 87. Luận văn những đóng góp của nguyễn xuân khánh vào tiến trình đổi mới tiểu thuyết việt nam đương đại
 88. Luận văn yếu tố tự truyện trong văn xuôi tô hoài sau năm 1986
 89.  Luận văn biểu tượng về quyền lực trong thần thoại người việt
 90. Luận văn bút kí ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ ngọc tường từ góc nhìn văn hóa
 91. Luận văn cách chiếu vật nhân vật trong tác phẩm của vi hồng
 92. Luận văn cảm quan hiện thực và con người trong tiểu thuyết bỉ vỏ của nguyên hồng 
 93. Luận văn cảnh huống ngôn ngữ của người sán dìu ở thái nguyên 
 94. Luận văn cảm hứng và giọng điệu nghệ thuật trong thơ trần nhuận minh 
 95. Luận văn truyện ngắn nguyễn minh châu vũ mạnh tấn
 96. Nhóm tân dân trong đời sống văn học việt nam trước 1945 
 97. Phong cách thơ lưu quang vũ 
 98. Luận văn tình vợ chồng trong một số tác phẩm trữ tình thế kỷ xviii
 99. Luận văn tiểu thuyết lạng sơn sau 1975 về đề tài lịch sử
 100. Luận văn tiếp nhận truyện kiều dưới góc nhìn nhạc họa​ 
 101.  Luận văn tinh thần yêu nước trong ngọc đường thi văn tập của nguyễn xuân ôn
 102. Luận văn tiếp nhận thơ văn nguyễn công trứ qua nguồn sử liệu và giai thoại 
 103. Luận văn truyện ngắn nguyễn minh châu sau 1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái
 104. Luận văn truyện ngắn của nam cao và o'henry trong cái nhìn đối sánh
 105. Luận văn truyện kiều chú giải (tác giả lê văn hòe) nhìn từ góc độ thống kê 
 106. Luận văn truyền thuyết về vân mẫu và thánh tam giang ở yên phong, bắc ninh dưới góc nhìn văn hóa
 107.  Luận văn truyện cổ viết lại của nguyễn huy tưởng
 108. Luận văn truyện kể dân gian vùng văn hóa tâm linh tây yên tử
 109. Luận văn từ thức lấy vợ tiên trong truyện cổ tích, truyện truyền kỳ và truyện thơ nôm 
 110. Luận văn từ ngữ chỉ ẩm thực trong tiếng mường ở huyện phù yên sơn la
 111. Luận văn văn hóa nam bộ trong truyện cánh đồng bất tận của nguyễn ngọc tư 
 112.  Luận văn văn học dân gian và văn hóa dân gian vùng thiên bản vụ bản (nam định)
 113. Luận văn sự nghiệp nghiên cứu và phê bình văn học của đỗ đức hiểu
 114. Luận văn thơ nguyễn trọng tạo từ góc nhìn tư duy nghệ thuật 
 115. Luận văn song tinh bất dạ và bước khởi đầu của truyện nôm bác học
 116. Luận văn nhân vật phản diện trong tiểu thuyết hiện thực phê phán việt nam 1930 1945
 117. Luận văn phong cách thơ vân long
 118. Luận văn số phận con người trong tiểu thuyết của dương hướng 
 119. Luận văn thơ bà huyện thanh quan trong tiến trình thơ nôm đường luật việt nam
 120. Luận văn thơ chơi của tản đà từ góc nhìn tư duy nghệ thuật 
 121.  Luận văn nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học việt nam trung đại
 122.  Luận văn nhân vật ả đào từ cuộc sống đến thơ văn
 123.  Luận văn phong cách nghệ thuật thơ hoàng trung thông
 124. Luận văn thế giới nghệ thuật truyện ngắn sương nguyệt minh
 125. Luận văn tiểu thuyết của tạ duy anh 
 126. Luận văn thế giới nhân vật trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mới
 127. Luận văn phong cách thơ nguyễn đức mậu 
 128.  Luận văn tiếp cận sáng tác của nguyễn ngọc tư và đỗ bích thúy từ phương diện giá trị văn học văn hóa
 129.  Luận văn thi pháp tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh 
 130. Luận văn thơ nguyễn khoa điềm dưới góc nhìn văn hóa
 131. Luận văn tiếng cười trong thơ tú mỡ 
 132. Luận văn thơ phùng quán từ góc nhìn tư duy nghệ thuật 
 133. Luận văn so sánh cách tả ngoại hình nhân vật trong truyện kiều của nguyễn du và truyện ngắn của nam cao
 134. Luận văn thơ bùi giáng nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật 
 135. Luận văn thế giới nhân vật trong sáng tác của tạ duy anh
 136. Luận văn sự vận động của truyện ngắn việt nam từ 1986 đến nay nhìn từ góc độ hình thức thể loại 
 137. Luận văn sáng tác văn học của gia định tam gia xã thời nguyễn 
 138.  Luận văn tiểu thuyết lịch sử nguyễn triệu luật nhìn từ góc độ văn hóa và thi pháp
 139. Luận văn sự vận động phát triển hệ thống chủ đề đề tài trong văn chương thiền phái trúc lâm
 140. Luận văn tiểu thuyết nguyễn bắc sơn dưới góc nhìn thể loại
 141. Luận văn những cảm hứng chính trong thơ thanh thảo 
 142. Luận văn thơ trần dần, từ quan niệm nghệ thuật tới hành trình sáng tạo 
 143. Luận văn thơ viễn phương nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật 
 144. Luận văn những cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết của nguyễn bình phương
 145. Luận văn thơ dương thuấn dưới góc nhìn văn hóa
 146. Luận văn tiểu thuyết lịch sử việt nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại
 147. Luận văn sự ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ tố hữu
 148. Luận văn tiểu thuyết về nông thôn sau 1975 (khảo sát qua tác phẩm của nguyễn khắc trường và đào thắng)
 149. Lỗi sử dụng tiếng việt do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất của sinh viên trung quốc ở đại học 
 150. Cảnh huống ngôn ngữ của người sán dìu ở thái nguyên 
 151. Chính sách và việc thực hiện chính sách về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số trong truyền thông
 152. Tiếng thái trên đài phát thanh và truyền hình ở huyện phù yên sơn la 
 153.  Kiểu truyện người kỳ tài trong truyện cổ tích thần kỳ việt nam 
 154. Sự chuyển hóa tư tưởng phật giáo từ tôn giáo đến sáng tác của nguyễn du
 155. Phương thức thể hiện nhân vật kì ảo trong truyện chí quái việt nam
 156. Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật truyện phan trần 
 157. Góc nhìn trực diện về cải cách ruộng đất qua nước mắt một thời của nguyễn khoa đăng
 158. Luận văn nguyễn phi khanh và sự chuyển tiếp về mặt loại hình tác giả trong văn học việt nam
 159. Luận văn phạm quỳnh với di sản văn học truyền thống việt nam (khảo sát qua tạp chí nam phong)
 160. Luận văn tạp chí sông hương và cửa việt trong giai đoạn đầu của văn học đổi mới khảo sát giai đoạn 1986 1996 
 161. Tiểu thuyết lê lựu thời kỳ đổi mới 
 162. Thơ bà huyện thanh quan trong tiến trình thơ nôm đường luật việt nam
 163. Thế giới nhân vật trong truyện ngắn nguyên hồng trước cách mạng tháng tám 1945
 164. Luận văn phong cách thơ lưu trọng lư
 165. Luận văn sử ca nôm sự hình thành tính chất và giá trị thể loại 
 166. Luận văn tiếp nhận văn hóa dân gian trong tiểu thuyết nguyền bình phương
 167. Luận văn sự vận động của văn học viết tày từ truyện thơ nôm khuyết danh đến thơ hoàng đức hậu 
 168. Luận văn so sánh việc thể hiện xã hội trong kim vân kiều truyện thanh tâm tài nhân và truyện kiều nguyễn du 
 169. Thơ trần vạn giã từ góc nhìn tư duy nghệ thuật 
 170. Thế giới nhân vật trong truyện ngắn chu lai sau năm 1975 
 171. Biểu tượng cây cầu từ đời sống văn hóa đến ca dao trữ tình người việt 
 172. Truyện ngắn của nam cao và o'henry trong cái nhìn đối sánh
 173. Nhân vật nghịch dị trong truyện ngắn của nam cao và lỗ tấn từ góc nhìn so sánh
 174. Khu tưởng niệm vương triều nhà mạc trong sự phát triển du lịch hải phòng
 175. đặc điểm ngôn ngữ thơ nguyễn thị mai 
 176. Nhân vật trong lĩnh nam chích quái lục từ góc nhìn tự sự học
 177. Thơ trào phúng của trần tế xương nhìn từ sự tiếp xúc văn hóa đông tây​ 
 178. đặc điểm của tiểu thuyết viễn du trong sa mạc của j.m.g. le clézio​ 
 179. Sự đối cực không gian trong tiểu thuyết của patrick modiano
 180. Tiếp cận người yêu dấu của toni morrison từ lí thuyết phê bình sinh thái
 181. Biểu tượng trong thơ nguyễn duy 
 182. Truyện ngắn nguyễn minh châu vũ mạnh tấn 
 183.  Nhân vật phụ nữ trong truyện ngắn giai đoạn 1930 1945 qua sáng tác của thạch lam, hồ dzếnh 
 184. Mơ hồ sinh thái trong cuộc đời của pi (yann martel)​ 
 185. Lịch sử nghiên cứu về tuệ trung thượng sĩ​
 186. Thế giới nghệ thuật trong tập thơ mưa nguồn của bùi giáng
 187. Ngôn ngữ nghệ thuật thơ nguyễn duy 
 188. Tính chất đạo lý trong thơ nguyễn bỉnh khiêm 
 189. Dấu ấn văn hóa trong mùi của kí ức và trong ngôi nhà của mẹ của nguyễn quang thiều
 190. Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết miền tây của tô hoài
 191. Nghiên cứu phê bình văn học dân tộc thiểu số của tác giả lâm tiến 
 192. Nhìn lại bi kịch trong cuộc đời hoạn lộ của một số trí thức nho học thế kỉ xviii 
 193. Luận văn đặc điểm bút ký kiều vượng
 194. Diễn ngôn phương tây – phương đông của phạm quỳnh và nhất linh 
 195. Phát triển năng lực từ ngữ tiếng việt cho học viên hàn quốc theo hướng vận dụng ngôn ngữ học tri nhận 
 196. Truyền truyền kỳ việt nam thời trung đại diện mạo và đặc trưng nghệ thuật 
 197. Luận văn tinh thần yêu nước trong ngọc đường thi văn tập của nguyễn xuân ôn
 198. Xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề trong dạy học các đoạn trích truyện kiều ở lớp 9, trung học cơ sở 
 199. Câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực 
 200. Luận văn ngôn ngữ phê bình văn học trong nhà văn hiện đại của vũ ngọc phan
 201. Luận văn mùa thu trong thơ xuân diệu, lưu trọng lư và quách tấn 
 202. Luận văn đặc sắc nghệ thuật thơ bùi chí vinh 
 203. Một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ lê đạt 
 204. Lỗi chính tả tiếng việt của học sinh trƣờng ptdt nội trú thcs và thpt huyện sốp cộp, tỉnh sơn la 

Previous Post Next Post