Dưới đây là link download của kho Sáng kiến kinh nghiệm mầm non-mẫu giáo cấp quản lý [PHẦN 2], sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn một số biện pháp nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non (năm 2020) 
 2. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm (năm 2020) 
 3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm ở trường mầm non hoa mai thành phố điện biên – tỉnh điện
 4.  Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở các trường mầm non thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc 
 5. Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 6. Quản lý tổ chức ngày hội, ngày lễ cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã phú thọ, tỉnh phú thọ​ 
 7. Thực trạng tính tự lực của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở một số trường mầm non tại tp. hồ chí minh 
 8.  Skkn đổi mới việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động lễ hội và trải nghiệm 
 9. Skkn chỉ đạo tăng cường giáo dục phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em và ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trong các trường mầm non
 10.  Skkn một số kinh nghiệm thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non
 11. Skkn một vài biện pháp giúp giáo viên xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động ở trường mầm non 
 12. Skkn biện pháp tổ chức cho trẻ hoạt động ngoài trời đạt hiệu quả ở trường mẫu giáo 
 13. Skkn ứng dụng cntt để tính khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 
 14. Skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường mầm non 
 15. Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 16. Skkn sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ mầm non
 17. Skkn một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
 18. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức hoạt động tạo hình nhằm phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ mẫu giáo
 19. Skkn một số biện pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường mầm non 
 20. Skkn hiệu trưởng mầm non một số giải pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non 
 21.  Skkn phó hiệu trưởng mầm non một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng bếp bán trú tại trường mầm non 
 22. Skkn quản lý mầm non một số biện pháp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi ở trường mầm non
 23. Skkn sử dụng hiệu quả đồ dùng trong giảng dạy trẻ mầm non 
 24. Skkn quản lý mầm non một số biện pháp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi ở trường mầm non
 25. Skkn phó hiệu trưởng mầm non một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng bếp bán trú tại trường mầm non 
 26. Skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 
 27. Skkn một số biện pháp xây dựng thực đơn đủ dinh dưỡng cho trẻ mầm non
 28. Skkn hiệu phó mầm non một số biện pháp xây dựng thực đơn đủ dinh dưỡng cho trẻ mầm non
 29. Skkn một số kinh nghiệm thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non 
 30. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non
 31. Skkn chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch giáo dục vệ sinh môi trường trong trường mầm non
 32. Skkn một số biện pháp nâng cao tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non có diện tích nhỏ hẹp
 33. Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non trong quá trình hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh
 34. Skkn một vài biện pháp giúp giáo viên xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động ở trường mầm non 
 35. Skkn nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong trường mầm non 
 36. Biện pháp quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn quận hải châu thành phố đà nẵng
 37. Kỹ năng giao tiếp của trẻ 5 6 tuổi tỉnh tuyên quang qua trõ chơi đóng vai theo chủ đề
 38. Một số biện pháp phát triển kỹ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề 
 39. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non 
 40. Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 
 41. Sáng kiến kinh nghiệm kế toán ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tiền lương
 42. Skkn một số kinh nghiệm về thực hiện công tác thu và quản lý thu chi trong trường mầm non
 43. Skkn kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại trường mầm non
 44. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng bán trú ở trường mầm non hoa
 45. Skkn quản lý mầm non một số biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và tuyên truyền đến phụ huynh, cộng đồng để xây dựng cơ sở vật chất nhằm làm tôt công tác xã hội hóa
 46. Skkn một số biện pháp chế biến món ăn đảm bảo chất dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non
 47. Skkn một số biện pháp chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non 
 48. Skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non 
 49. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non” 
 50. Skkn sử dụng nguyên vật liệu gỗ mầu làm ra bộ chữ cái tiếng việt giúp trẻ được thực hành trải nghiệm trong các hoạt động giáo dục theo hướng “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 51. Skkn cải tạo cầu trượt thành bộ đồ chơi cát – nước – sỏi sử dụng cho trẻ mẫu giáo
 52. Skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức các hoạt động giao lưu, khám phá, trải nghiệm cho trẻ trong trường mầm non có diện tích nhỏ 
 53. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non
 54. Skkn một số biện pháp chỉ đạo, thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở lớp mẫu giáo ghép trường mầm non
 55. Skkn duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 
 56. Skkn một số biện pháp huy động trẻ dân tộc thiểu số trong độ tuổi mầm non ra lớp 
 57. Skkn một số biện pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong tập thể sư phạm nhà trường mầm non
 58. Skkn một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục tại trường mầm non 
 59. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ trong trường mầm non 
 60. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng làm đồ dùng đồ chơi thực hiện chuyên đề “ phát triển vận động” tại trường mầm non 
 61. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và tuyên truyền đến phụ huynh, cộng đồng để xây dựng cơ sở vật chất nhằm làm tôt công tác xã hội hóa giáo dục 
 62. Skkn một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non
 63. Skkn một số biện pháp huy động trẻ dân tộc thiểu số trong độ tuổi mầm non ra lớp 
 64. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng làm đồ dùng đồ chơi thực hiện chuyên đề “ phát triển vận động” tại trường mầm non 
 65.  Skkn một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm non
 66. Skkn một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm 
 67. ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm non
 68. Skkn sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ở trường mầm non 
 69. Skkn một số giải pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên và phụ huynh thực hiện công tác bán trú của trẻ tại trường mầm non
 70. Skkn tạo hứng thú cho trẻ mầm non khám phá khoa học qua các thí nghiệm
 71. Skkn sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ ở trường mầm non 
 72. Skkn nâng cao chất lượng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở trường mầm non 
 73. Skkn một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường mầm non 
 74.  Skkn kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương trường mầm non
 75. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ hàng ngày ở trường mầm non
 76. Skkn một số biện pháp kết hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non 
 77. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống 
 78. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm non 
 79. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học ở trường mầm non 
 80.  Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện ở trường mầm non 
 81.  Skkn một số biện pháp xây dựng thực đơn đủ dinh dưỡng cho trẻ mầm non 
 82. Skkn một số biện pháp chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường mầm non
 83. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non
 84. Skkn chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch giáo dục vệ sinh môi trường trong trường mầm non
 85. Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 86. Skkn một số kinh nghiệm thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non
 87. Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 
 88. Skkn một số biện pháp thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 
 89.  Skkn một số biện pháp xây dựng thực đơn đủ dinh dưỡng cho trẻ mầm non
 90. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non
 91. Skkn biện pháp chăm sóc đảm bảo an toàn cho trẻ và phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong trường mầm non
 92. Skkn một số kỹ năng giao tiếp nhằm nâng cao hiệu quả công việc (kế toán mầm non)
 93. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở chi bộ trường mầm non 
 94. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường mầm non (skkn dành cho quản lý mầm non) 
 95. Skkn kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa giáo dục trong trường mầm non 
 96. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập cho trẻ trong trường mầm non
 97. Skkn một số biện pháp chăm sóc trẻ thừa cân, béo phì trong trường mầm non (skkn nhân viên nuôi dưỡng)
 98. Skkn một số biện pháp xây dựng nền nếp kỷ cương trong trường mầm non
 99. Skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
 100.  Skkn hiệu trưởng mầm non một số giải pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non 
 101. Skkn quản lý mầm non một số biện pháp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi ở trường mầm non 
 102. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 103. Skkn một số biện pháp xây dựng môi trường học toán cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non
 104. Skkn phó hiệu trưởng mầm non một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng bếp bán trú tại trường mầm non 
 105. Skkn Một số biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non
 106. Skkn một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục ở trường mầm non
 107. Skkn một số giải pháp chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ở trường mầm non
 108. Skkn kinh nghiệm thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non
 109. Skkn nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trường mầm non
 110. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt chuẩn quốc gia
 111. Skkn cách làm một số đồ chơi tự tạo nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy cho trẻ mẫu giáo
 112. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non
 113. Skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non
 114. Skkn một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường hoạt động và giáo dục bảo vệ môi trường ở trường mầm non
 115. Skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ trong trường mầm non 
 116. Skkn kinh nghiệm nâng cao tỉ lệ huy động trẻ mầm non đến trường ( độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo bé )
 117. Skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường và vệ sinh cá nhân cho trẻ ở trường mầm non.
 118. Skkn một số kinh nghiệm của công tác xã hội hóa giáo dục mầm non 
 119. Skkn một số hình thức và biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non 
 120. Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng làm đồ dùng học tập, đồ chơi tự tạo từ nguyên ,vật liệu sẵn có ở địa phương
 121. Skkn một số biện pháp tổ chức thực hiện chuyên đề bảo vệ môi trường trong trường mầm non 
 122. Skkn chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non 
 123. Skkn chỉ đạo đội ngũ giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non
 124. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập cho trẻ trong trường mầm non
 125. Skkn giải pháp xây dựng môi trường tâm lí xã hội trong trường mầm non 
 126. Skkn chăm sóc, giáo dục dinh dưỡng trẻ em tại các trường mầm non trên địa bàn tp đồng hới thực trạng và giải pháp 
 127. Skkn dạy trẻ mẫu giáo kĩ năng sống
 128. Skkn kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục và giáo dục môi trường trong trường mầm non 
 129.  Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở chi bộ trường mầm non 
 130. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ hàng ngày ở trường mầm non
 131. Skkn một số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng học sinh ở trường mầm non
 132. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm non
 133. Skkn một số kinh nghiệm xã hội hóa giáo dục trong việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất trường mầm non
 134. Quản lý đội ngũ giáo viên các trường mầm non tư thục trên địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội theo tiếp cận phát triển nguồn nhân lực
 135. Skkn “ một số biện pháp chỉ đạo quản lí nhóm, lớp cho giáo viên mầm non 
 136. Skkn phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non tại trường mầm non 
 137. Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻvào lớp 1 tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố hồ chí minh 
 138. đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non ở việt nam hiện nay (qua khảo sát thực tế một số tỉnh phía bắc)
 139. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trường mầm non kim sơn 
 140. Skkn một số biện pháp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi 
 141. Skkn một số biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi 
 142. Skkn một số biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ở trường mầm non 
 143. Skkn xây dựng những cuốn sách biết nói cho thư viện trường mầm non
 144. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non
 145. Skkn một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ mầm non 
 146. Skkn một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường mầm non
 147.  Skkn một số biện pháp huy động trẻ ăn bán trú ở trường mầm non vùng khó khăn dân tộc thiểu số.
 148. Skkn một số biện pháp hướng dẫn giáo viên khối chồi dạy tốt môn hoạt động tạo hình tại trường mầm non 
 149. Skkn một vài kinh nghiệm quản lý chỉ đạo giáo viên lồng ghép một số hoạt động giáo dục rèn kĩ năng phòng chống đuối nước cho học sinh ở trường mầm non họa mi
 150. Skkn một số giải pháp chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trường mầm non
 151. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non hoa phượng 
 152. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non họa mi 
 153. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương, phục vụ cho công tác dạy và học tại trường mn bình minh
 154. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng môn khám phá khoa học trong môi trường giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” tại trường mầm non 
 155. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường mầm non bình minh 
 156. Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non hoa phượng
 157. Skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường mầm non sao mai 
 158. Skkn một số biện pháp xây dựng nền nếp kỷ cương trong trường mầm non
Previous Post Next Post