Dưới đây là link download Kho Sáng kiến kinh nghiệm Tin học tiểu học, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn áp dụng phương pháp hợp tác trong giờ thực hành môn tin học tiểu học (lớp 3, 4, 5) 
 2. Skkn một vài biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tin học phân môn vẽ hình tiểu học 
 3. Skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học tiểu học 
 4. Skkn áp dụng phương pháp hợp tác trong giờ thực hành môn tin học tiểu học 
 5. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ở tiểu học
 6. Skkn một số biện pháp để dạy tốt môn tin học ở tiểu học 
 7. Skkn tin học tiểu học 
 8. Skkn một số biện pháp để dạy tốt môn tin học cấp tiểu học
 9. Skkn hướng dẫn học sinh học tốt môn tin học tiểu học
 10. Skkn một số biện pháp giúp học sinh yêu thích học tin học 
 11. Skkn áp dụng phương pháp hợp tác trong giờ thực hành môn tin học tiểu học (lớp 3, 4, 5) 
 12.  Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón tay cho học sinh lớp 3
 13. Skkn phương pháp nâng cao chất lượng môn tin học ở trường tiểu học
 14. Skkn một số phương pháp dạy tốt môn tin học lớp 4
 15. Skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 3 
 16. Skkn áp dụng phương pháp hợp tác trong giờ thực hành môn tin học tiểu học 
 17. Skkn công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học
 18. Skkn cải tiến biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh trường tiểu học 
 19. Skkn một số biện pháp để dạy tốt môn tin học ở tiểu học 
 20. Skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở học sinh lớp 3
 21. Skkn áp dụng bài tập trắc nghiệm vào môn tin học dành cho học sinh lớp 3
 22. Skkn tin học lớp 3- áp dụng bài tập trắc nghiệm vào môn tin học dành cho học sinh lớp 3
 23. Skkn một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm đồ họa paint môn tin học lớp 3
 24. Skkn một số biện pháp hướng dẫn học sinh học tốt môn tin học khối lớp 4
 25. Skkn - Một số biện pháp dạy tốt Tin học ở bậc tiểu học 
 26. Skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập môn tin học tiểu học
 27. Skkn một số giải pháp bồi dưỡng học sinh lớp 5 giỏi tin học phân môn vẽ hình
 28. Skkn áp dụng phương pháp hợp tác trong giờ thực hành môn tin học tiểu học (lớp 3, 4, 5)

Previous Post Next Post