Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm Lớp 1 [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 2. Skkn một số giải pháp trong công tác rèn nề nếp và tổ chức lớp học (lớp 1) (năm 2021)
 3. Skkn một số giải pháp trong công tác rèn nề nếp và tổ chức lớp học (lớp 1) (năm 2021)
 4. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học
 5. skkn một vài giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở trường tiểu
 6. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học
 7. skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1
 8. skkn một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành lớp 1
 9. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1
 10. skkn rèn nề nếp cho học sinh lớp 1
 11. skkn công tác chủ nhiệm lớp 1
 12. skkn biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học (lớp 1)
 13. skkn một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1
 14. skkn rèn nề nếp cho học sinh lớp 1
 15. skkn công tác chủ nhiệm lớp với tiết sinh hoạt cuối tuần ở lớp 1
 16. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 1
 17. skkn xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò lớp 1
 18. skkn xây dựng, hình thành và giáo dục nhân cách cho trẻ thông qua giờ chơi, giờ hoạt động tập thể lớp 1
 19. skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1
 20. skkn rèn nề nếp cho học sinh lớp 1
 21. skkn một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh lớp 1
 22. SKKN một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1
 23. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học
 24. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học cẩm phong huyện cẩm thủy
 25. skkn một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 1
 26. skkn một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành lớp 1
 27. skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1
 28. skkn công tác chủ nhiệm lớp 1
 29. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 (2019)
 30. Skkn tổ chức trò chơi học tập trong dạy học môn toán lớp 1
 31. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1
 32. skkn một số giải pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 1 thông qua việc dạy giải bài toán có lời văn
 33. skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi học toán cho học sinh lớp 1
 34. Skkn một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt môn toán lớp 1
 35. Skkn rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 36. Skkn một số biện pháp nâng cao giải toán có lời văn cho học sinh lớp1
 37. skkn hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn
 38. skkn biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1 (2019)
 39. skkn rèn kỹ năng giải toán có lời văn ở học sinh lớp 1
 40. skkn một số biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện năng lực giải toán có lời văn lớp 1
 41. SKKN hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 42. skkn nâng cao hiệu quả dạy cộng, trừ trong phạm vi 10 cho học sinh lớp 1
 43. skkn dạy mảng kiến thức so sánh số cho HS lớp 1
 44. skkn dạy học toán theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh lớp 1
 45. skkn nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1
 46. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp 1
 47. skkn một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán trên internet
 48. skkn rèn kĩ năng học toán cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
 49. skkn sử dụng đồ dung trực quan trong dạy học toán cho học sinh lớp 1
 50. skkn sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học toán lớp 1 nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh
 51. skkn Tổ chức trò chơi học tập trong dạy học môn Toán lớp 1
 52. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 53. skkn một số giải pháp rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 1
 54. skkn tổ chức trò chơi học tập” trong môn toán ở lớp 1
 55. skkn tổ chức trò chơi học tập trong dạy học môn toán lớp 1
 56. skkn rèn kỹ năng giải toán có lời văn ở học sinh lớp 1
 57. skkn một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán lớp 1
 58. skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi học toán cho học sinh lớp 1
 59. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học giải toán có lời văn lớp 1
 60. skkn một số biện pháp nâng cao giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 61. skkn giúp học sinh lớp 1 học tốt môn toán qua hoạt động trò chơi
 62. skkn đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh trong môn toán lớp 1
 63. skkn biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1
 64. skkn biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1 (2019)
 65. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
 66. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng việt 1 công nghệ giáo dục
 67. skkn một số trò chơi học tập rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 1 là người dân tôc thiểu số
 68. skkn một số biện pháp giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành môn tiếng việt ở lớp 1
 69. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1
 70. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
 71. skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1
 72. skkn rèn kĩ năng nghe nói đọc viết cho học sinh lớp 1
 73. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả
 74. skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 75. skkn một số biện pháp rèn chữ đẹp, giữ vở sạch cho học sinh lớp 1
 76. skkn một vài biện pháp dạy tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở trường tiểu học
 77. skkn một số biện pháp rèn chữ đẹp cho học sinh lớp 1
 78. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 trong giờ tập đọc
 79. skkn tổ chức trò chơi trong giảng dạy phần vần lớp 1
 80. skkn một số kinh nghiệm hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1
 81. skkn tổ chức hoạt động luyện nói trong việc dạy học tiếng việt 1
 82. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 1
 83. skkn kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc đối với học sinh lớp 1
 84. skkn một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc
 85. skkn một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính lớp 1b luyện viết đúng chính tả
 86. skkn xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1
 87. skkn một vài biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả
 88. skkn Dạy viết chữ ghi âm cho học sinh lớp 1
 89. skkn kinh nghiệm dạy học phát huy tính tích cực trong môn tiếng việt đối với HS lớp 1 DTTS
 90. skkn một số biện pháp rèn luyện phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1
 91. skkn xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1
 92. skkn rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 93. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1
 94. SKKN một số biện pháp giúp học sinh đọc thơ đúng và tổ chức trò chơi trong dạy học tập đọc lớp 1
 95. skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho HS lớp 1
 96. skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 97. skkn vài kinh nghiệm trong công tác phụ đạo cho học sinh chậm tiếp thu ở lớp 1 môn học vần
 98. skkn rèn phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc mông
 99. skkn rèn kĩ năng nghe nói đọc viết cho học sinh lớp 1
 100. skkn rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
Previous Post Next Post