Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm Lớp 4 [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả lớp 4
 2. skkn một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4
 3. skkn một số giải pháp trong việc vận động học sinh dân tộc thiểu số lớp 4 đi học chuyên cần
 4. skkn công tác chủ nhiệm lớp – duy trì sĩ số lớp 4
 5. skkn một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4
 6. SKKN một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4
 7. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiêm lớp 4
 8. skkn giáo dục môi trường lớp học thân thiện, học sinh tích cực (lớp 4)
 9. SKKN chủ nhiệm một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động cho học sinh lớp 4
 10. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinhthông qua các môn học và hoạt động ngoài giờlên lớp (lớp 4)
 11. skkn một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4
 12. skkn rèn kĩ năng tự phục vụ, tự quản cho học sinh lớp 4
 13. SKKN ứng dụng CNTT vào công tác chủ nhiệm ở lớp 4
 14. skkn một số biện pháp trong việc duy trì sĩ số lớp chủ nhiệm lớp 4
 15. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp
 16. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4
 17. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 4
 18. SKKN một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh lớp 4 vùng dân tộc thiểu số
 19. skkn một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm lớp giúp phát triển năng lực và phẩm chất học sinh lớp 4
 20. skkn công tác chủ nhiệm lớp – duy trì sĩ số lớp 4
 21. skkn công tác chủ nhiệm lớp 4
 22. skkn công tác chủ nhiệm lớp 4
 23. skkn giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4
 24. skkn lồng ghép kĩ năng sống vào một số môn học để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4
 25. skkn một số biện pháp nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh lớp 4
 26. skkn tổ chức hoạt động nhóm có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng môn tin học lớp 4
 27. skkn một số phương pháp dạy tốt môn tin học lớp 4
 28. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4, 5
 29. Skkn một số biện pháp dạy từ vựng môn tiếng anh lớp 4
 30. Skkn một số biện pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở lớp 4
 31. Skkn một số biện pháp dạy từ vựng môn tiếng anh ở lớp 4
 32. Skkn một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng anh lớp 4
 33. Skkn một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng anh lớp 4
 34. Skkn một số biện pháp dạy từ vựng môn tiếng anh lớp 4
 35. Skkn một số trò chơi giúp học sinh phát huy tính tích cực khi học tiếng anh lớp 3, 4, 5
 36. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4, 5
 37. skkn vài kinh nghiệm thu hút sự chú ý trong giờ học tiếng anh đối với các em học sinh lớp 4 người êđê
 38. skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng anh cho học sinh lớp 4
 39. skkn một số giải pháp sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong chương trình tiếng anh lớp 4
 40. skkn một số kinh nghiệm dạy từ vựng trong môn tiếng anh cho học sinh lớp 4
 41. skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4
 42. skkn một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng anh (tiểu học)
 43. skkn một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng anh lớp 4
 44. skkn một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng anh (tiểu học)
 45. skkn một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng anh lớp 4
 46. skkn kinh nghiệm sử dụng một số thủ thuật gây hứng thú cho học sinh lớp 4 khi học tiếng anh
 47. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 4, 5
 48. Skkn giúp học sinh giải tốt dạng toán tổng hiệu lớp 4
 49. Skkn các biện pháp bồi dưỡng học sinh lớp 4 giải toán hình học
 50. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4
 51. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt dạng toán tìm số trung bình cộng
 52. skkn một số biện pháp giúp học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt nội dung môn toán lớp 4
 53. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng so sánh hai phân số cho học sinh lớp 4
 54. skkn ứng dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải toán tổng tỉ hiệu tỉ ở lớp 4
 55. skkn biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 ước lượng thương trong phép chia cho số có hai, ba chữ số
 56. skkn phụ đạo học sinh lớp 4 chậm tiến bộ môn toán
 57. skkn hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 4
 58. skkn một số biện pháp rèn học sinh dân tộc thiểu số học yếu môn toán ở lớp 4
 59. skkn hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán dạng “tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”
 60. skkn hướng dẫn học sinh giải toán dạng “tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó”lớp 4 đối với học sinh dân tộc thiểu số
 61. skkn một số rèn kỹ năng giải toán điển hình ở lớp 4
 62. skkn phương pháp ước lượng thương cho học sinh yếu lớp 4
 63. skkn nâng cao chất lượng dạy học giải các bài toán 4 phép tính về phân số ở lớp 4
 64. skkn tiểu học lớp 4, 5 dạy học toán trên băng số
 65. skkn toán 4 rèn kỹ năng quy đồng mẫu số cấc phân số
 66. skkn giúp HS làm tốt các phép tính về phân số ở lớp 4
 67. skkn hướng dẫn giải các bài toán về phân số cho HS năng khiếu lớp 4,5
 68. skkn dạy giải toán tìm số trung bình cộng cho học sinh lớp 4
 69. skkn phương pháp bồi dưỡng HSG lớp 4 phần quan hệ phép cộng, phép trừ
 70. skkn nâng cao chất lượng dạy các yếu tố hình học cho HS lớp 4
 71. skkn một số cách rèn học sinh chậm tiến môn toán ở lớp 4
 72. skkn giúp học sinh lớp 4,5 phân loại và giải bài toán bằng phương pháp tính ngược từ cuối
 73. skkn một số biện pháp nhằm nầng cao chất lượng môn toán lớp 4
 74. skkn hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 75. skkn giúp học sinh lớp 4 vận dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải một số bài toán
 76. skkn một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu, kém môn toán lớp 4
 77. skkn giúp học sinh lớp 4 vận dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải một số bài toán
 78. skkn rèn kĩ năng giải các dạng toán điền hình lớp 4
 79. skkn giúp học sinh lớp 5b trường tiểu học bàu đồn thực hiện tốt 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
 80. skkn thiết kế bài toán trắc nghiệm khách quan phần số tự nhiên môn toán lớp 4
 81. SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán điển hình cho học sinh lớp 4
 82. SKKN toán 4 giải pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn
 83. skkn phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm trong môn toán lớp 4
 84. skkn phụ đạo học sinh lớp 4 chậm tiến bộ môn toán
 85. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh yếu, kém về môn toán lớp 4
 86. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng so sánh hai phân số cho học sinh lớp 4
 87. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4
 88. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt dạng toán tìm số trung bình cộng
 89. skkn một số biện pháp giúp học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt nội dung môn toán lớp 4
 90. skkn một số biện pháp dạy học phân số ở lớp 4
 91. SKKN hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán dạng “tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 92. skkn hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn lớp 4
 93. skkn các biện pháp bồi dưỡng học sinh lớp 4 giải toán hình học
 94. skkn biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 quy đồng mẫu số các phân số để vận dụng thực hiện cộng, trừ các phân số khác mẫu số trong mô hình trường học mới vnen có hiệu quả
 95. skkn kinh nghiệm giúp học sinh chưa hoàn thành và hoàn thành còn yếu học tốt môn toán lớp 4
 96. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng bài tập làm văn cho học sinh lớp 4
 97. Skkn giúp học sinh lớp 4 nhận biết từ đơn từ ghép từ láy
 98. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu lớp 4
 99. skkn một số giải pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4
 100. skkn biện pháp giúp học sinh học tốt văn miêu tả lớp 4
Previous Post Next Post