Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 5-6 tuổi [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn một số biện pháp giúp hình thành tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 2. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng, tạo hứng thú trong hoạt động làm quen với tác phẫm văn học cho trẻ 5 6 tuổi
 3. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học
 4. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi vận động theo nhạc
 5. Skkn một số biện pháp nâng cao chát lượng giáo phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 6. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống biết quan tâm chia sẻ cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi ở trường mầm non
 7. Skkn một số biện pháp tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
 8. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ lớp 5 6 tuổi
 9. Skkn một số biện pháp phát triển nhận thức thông qua hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 6 tuổi
 10. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ “đọc, viết” cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 11. Skkn một số biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ 5 6 tuổi
 12. Skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổi
 13. Skkn một số biện phát giúp trẻ học tốt hoạt động làm quen với văn học
 14. Skkn giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển tư duy theo phương pháp montessori
 15. Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5 6 tuổi trong việc hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng
 16. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ “đọc, viết” cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 17. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn chữ cái
 18. Skkn một số biện pháp rèn cho trẻ 5 6 tuổi về những kỹ năng vệ sinh và hành vi văn minh
 19. Skkn sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5 6 tuổi
 20. Skkn một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi
 21. Skkn một số biện pháp giúp trẻ yêu thích môn học tạo hình (năm 2020)
 22. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học và khám phá xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi (năm 2020)
 23. Skkn xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ hoạt động tích cực
 24. Skkn một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi, nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện
 25. Skkn cho trẻ 5 6 tuổi khám phá môi trường xung quanh bằng vật thật thông qua những hoạt động thực tiễn
 26. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 6 tuổi
 27. Skkn xây dựng môi trường học tập cho trẻ 5 tuổi hoạt động một cách tích cực
 28. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non”
 29. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 30. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường mầm non
 31. Skkn một số biện pháp trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 32. Skkn một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non
 33. Skkn một số biện pháp xây dựng môi trường học toán cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non
 34. Skkn biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động âm nhạc
 35. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi phát triển âm nhạc thông qua vận động minh họa
 36. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 tuổi yêu thích hoạt động âm nhạc ở trường mầm non
 37. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt hoạt động học làm quen văn học
 38. Skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mầm non ở lứa tuổi 5 – 6 tuổi
 39. skkn một số kinh nghiệm dạy trẻ 5 6 tuổi phòng chống hỏa hoạn trong trường mầm non ninh vân
 40. skkn Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi
 41. SKKN một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi thông qua dạy trẻ kể truyện sáng tạo
 42. skkn một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 6 tuổi
 43. SKKN một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 6 tuổi
 44. skkn nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động làm quen với văn học đặc biệt là giờ kể chuyện cho trẻ 5 6 tuổi
 45. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động làm quen với tác phẩm văn học
 46. skkn một số giải pháp phát huy khả năng sáng tạo, tính mạnh dạn tự tin qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể cho trẻ lớp mẫu giáo 5 6 tuổi
 47. skkn một số biện pháp giáo dục giới tính giúp phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mẫu giáo
 48. skkn một số biện pháp giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho trẻ mầm non 5 6 tuổi
 49. skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 6 tuổi theo hướng lấy trẻ làm trung tâm
 50. skkn một số biện pháp giúp trẻ tự bảo vệ bản thân phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ 5 6 tuổi
 51. skkn một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 5 6 tuổi thông qua trò chơi dân gian ở trường mầm non
 52. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 53. skkn biện pháp giúp trẻ hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua hoạt động chơi tại lớp 5 6 tuổi
 54. skkn giúp trẻ 5 6 tuổi khám phá môi trường xung quanh qua phương pháp trải nghiệm
 55. skkn một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi
 56. skkn tạo hứng thú cho trẻ mầm non khám phá khoa học qua các thí nghiệm
 57. skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động trò chơi dân gian lớp mẫu giáo ghép
 58. skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động góc
 59. skkn một số biện pháp tạo môi trường chữ viết giúp trẻ mẫu giáo có kỹ năng học tốt môn làm quen với chữ cái tại lớp 5 6 tuổi
 60. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 61. skkn một số biện pháp trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi theo quan đểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 62. skkn nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động làm quen với văn học đặc biệt là giờ kể chuyện
 63. skkn một số biện pháp dạy trẻ 5 6 tuổi kể sáng tạo chuyện cổ tích
 64. skkn một số biện pháp kết hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non
 65. SKKN một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ đạo khi tham gia hoạt động ngoài trời cho trẻ 5 6 tuổi
 66. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non
 67. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi học tốt hoạt động tạo hình
 68. SKKN một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mâm non
 69. SKKN một số biện pháp giúp tre 5 6 tuổi học tốt văn học thể loại thơ
 70. skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với văn học
 71. SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa học qua các thí nghiệm
 72. skkn một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5 6 tuổi
 73. SKKN một số biện pháp chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 6 tuổi vào lớp 1
 74. skkn một số biên pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán
 75. skkn một số biện pháp trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 76. skkn một số kinh nghiệm về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường mầm non
 77. skkn một số biện pháp phối hợp với phụ huynh để chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi ở trường mầm non
 78. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường mầm non
 79. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở trường mầm non
 80. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non
 81. skkn một số biện pháp tận dụng nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
 82. skkn biện pháp sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên trong hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi
 83. skkn một số biện pháp phòng tránh bị xâm hại ở trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
 84. skkn biện pháp giúp trẻ hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua hoạt động chơi tại lớp 5 6 tuổi
 85. skkn một số biện pháp rèn phát âm chữ l n cho trẻ 5 6 tuổi
 86. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển nhận thức thông qua hoạt động “làm quen với các biểu tượng toán học
 87. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi
 88. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen chữ cái tại trường mầm non hoa phượng
 89. skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung
 90. skkn một số biên pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen với toán theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 91. SKKN một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi người đồng bào dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen văn học tại lớp lá 4 trường mầm non
 92. skkn một số biện pháp giúp trẻ hứng thú trong giáo dục phát triển vận động đối với trẻ 5 6 tuổi
 93. skkn một số biện pháp giúp trẻ tích cực hoạt động thông qua môn làm quen chữ cái
 94. skkn một số biện pháp kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục cho trẻ 5 6 tuổi
 95. skkn một số biện pháp khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5 6 tuổi
 96. skkn một số biện pháp làm giảm nguy cơ không an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
 97. skkn một số biện pháp lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh cho trẻ 5 6 tuổi
 98. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5 6 tuổi
 99. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng môn làm quen chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi
 100. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng môn làm quen văn học cho trẻ 5 6
Previous Post Next Post