Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ THPT (Skkn môn Công nghệ lớp 10, 11, 12), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. skkn công nghệ 12 xây dựng bảng thực hành dàn trải cho phần kỹ thuật điện tử công nghệ 12 (năm 2020)
 2. skkn môn công nghệ thpt dạy học dự án “ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
 3. skkn công nghệ 11 vận dụng giáo dục stem vào hoạt động sáng tạo trong bài công nghệ chế tạo phôi môn công nghệ 11 (chủ đề stem chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn thạch cao)
 4. Skkn tổ chức dạy học theo dự án bài 56 – sgk công nghệ 10 nhằm định hướng phát triển năng lực cho học sinh
 5. Skkn stem công nghệ lớp 10 dạy học dự án “sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ thực vật” theo định hướng stem nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
 6. Skkn dạy học theo chủ đề tích hợp trong bài 17 công nghệ cắt gọt kim loại môn công nghệ lớp 11 nhằm nâng cao việc trải nghiệm sáng tạo của học sinh
 7. Skkn tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 12 đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường – công nghệ 10
 8. skkn nâng cao chất lượng dạy và học chương cấu tạo động cơ đốt trong – công nghệ 11 THPT thông qua việc sử dụng video clip
 9. skkn dạy học trong nhà trường gắn với sản xuất kinh doanh tại địa phương thông qua chủ đề bài học các cơ cấu của động cơ đốt trong công nghệ lớp 11
 10. skkn giải pháp nâng cao hiệu quả GD “sử dụng phân bón hiệu quả trong nông nghiệp và bảo vệ môi trường” bằng dạy học theo chủ đề tích hợp
 11. SKKN tổ chức tiết học ngoại khóa môn công nghệ lớp 10
 12. skkn dạy học theo chủ đề bài học máy điện ba pha công nghệ lớp 12
 13. skkn phương pháp dạy học thực hành phần kỹ thuật điện tử môn công nghệ
 14. skkn nâng cao hiệu quả dạy học cho học sinh theo chủ đề tích hợp liên môn trong bài “khái niệm mạch điện tử chỉnh lưu nguồn một chiều” chương trình công nghệ 12 ở trường THPT
 15. skkn môn công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học dự án phần động cơ đốt trong
 16. skkn dạy học môn công nghệ lớp 11, 12 gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương
 17. skkn dạy học dự án ứng dụng vào chương tạo lập doanh nghiệp trong giảng dạy công nghệ 10
 18. skkn giảng dạy bộ môn công nghệ theo phương pháp dạy học dự án
 19. skkn môn công nghệ ứng dụng AutoCAD vào dạy học phần vẽ kĩ thuật môn công nghệ 11
 20. skkn nâng cao chất lượng dạy và học phần động cơ đốt trong môn công nghệ 11
 21. skkn công nghệ 12 tích hợp liên môn động cơ không đồng bộ ba pha
 22. skkn công nghệ 11 ứng dụng phần mềm activinspire để thiết kế bài giảng nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn công nghệ 11
 23. skkn tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong một số bài dạy ở môn công nghệ 11
 24. skkn tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong một số bài dạy ở môn công nghệ 11
 25. skkn công nghệ 11 ứng dụng phần mềm activinspire để thiết kế bài giảng nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn công nghệ 11
 26. skkn công nghệ 12 tích hợp liên môn động cơ không đồng bộ ba pha
 27. skkn hướng dẫn học sinh xây dựng sơ đồ tư duy để nâng cao kết quả học tập chương ii môn công nghệ 10
 28. skkn vận dụng giáo dục stem vào dạy học chủ đề “ủ chua thức ăn chăn nuôi” (skkn công nghệ thpt)
 29. skkn sử dụng máy vi tính giảng dạy các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô tô ở trường THPT vĩnh lộc
 30. skkn công nghệ 12 xây dựng bảng thực hành dàn trải cho phần kỹ thuật điện tử công nghệ 12 (năm 2020)
 31. skkn công nghệ 12 thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề stem cho học sinh 12 môn công nghệ (năm 2020)
 32. skkn công nghệ 11 vận dụng giáo dục stem vào hoạt động sáng tạo trong bài công nghệ chế tạo phôi môn công nghệ 11 (chủ đề stem chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn thạch cao)
 33. skkn vận dụng giáo dục stem vào dạy học chủ đề “ủ chua thức ăn chăn nuôi
 34. skkn hoạt động trải nghiệm nghề kĩ sư trồng trọt và kĩ sư công nghệ thực phẩm trong dạy học chủ đề tích hợp theo định hướng giáo dục STEM
 35. skkn sử dụng phương tiện infographic trong dạy học môn công nghệ nhằm nâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh lớp 11
 36. skkn tổ chức hoạt động thực hành soạn thảo văn bản theo hướng phát triển năng lực công nghệ thông tin cho học sinh lớp 10
Previous Post Next Post