Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học tiểu học (Skkn Tin học lớp 1, 2, 3, 4, 5), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 học tốt môn tin học (năm 2021)
 2. Skkn sử dụng phần mềm netop school trong quản lí và giảng dạy trong phòng tin học lớp 5
 3. Skkn sử dụng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn tin học lớp 3
 4. Skkn phương pháp nâng cao chất lượng môn tin học ở trường tiểu học
 5. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón tay cho học sinh lớp 3
 6. Skkn một số biện pháp để dạy tốt môn tin học ở tiểu học
 7. skkn áp dụng phương pháp hợp tác trong giờ thực hành môn tin học tiểu học (lớp 3, 4, 5)
 8. Skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập môn tin học tiểu học
 9. skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 học tốt phần mềm đồ họa paint
 10. skkn một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm encore 5 tại trường tiểu học
 11. skkn áp dụng bài tập trắc nghiệm vào môn tin học dành cho học sinh lớp 3
 12. skkn áp dụng phương pháp hợp tác trong giờ thực hành môn tin học tiểu học
 13. skkn một số biện pháp chơi trò chơi blocks (tin học lớp 3)
 14. skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học tiểu học
 15. skkn nâng cao hiệu quả dạy và học tin học ở trường tiểu học thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin
 16. skkn tổ chức hoạt động nhóm có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng môn tin học lớp 4
 17. skkn áp dụng phương pháp hợp tác trong giờ thực hành môn tin học tiểu học
 18. SKKN sử dụng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm vào kiểm tra đánh giá môn tin học lớp 3
 19. skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ở tiểu học
 20. skkn tin học tiểu học
 21. Skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập môn tin học tiểu học
 22. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tin học trong trường tiểu học
 23. skkn một số biện pháp giúp học sinh yêu thích học tin học tiểu học
 24. skkn một số biện pháp để dạy tốt môn tin học ở tiểu học
 25. skkn một số biện pháp để dạy tốt môn tin học cấp tiểu học
 26. skkn hướng dẫn học sinh học tốt môn tin học tiểu học
 27. skkn một số phương pháp dạy tốt môn tin học lớp 4
 28. skkn áp dụng phương pháp hợp tác trong giờ thực hành môn tin học tiểu học (lớp 3, 4, 5)
 29. skkn một số biện pháp rèn kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón tay cho học sinh lớp 3
 30. skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 3
 31. skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở học sinh lớp 3
 32. skkn áp dụng bài tập trắc nghiệm vào môn tin học dành cho học sinh lớp 3
 33. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn tin học trong trường tiểu học
Previous Post Next Post