Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm quản lý tiểu học [Phần 3], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường tiểu học
 2. Skkn kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ trường học tiểu học
 3. Skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục và huy động các nguồn lực ở trường tiểu học
 4. Skkn một số biện pháp chỉ đạo phong trào “nét chữ nết người” ở tổ chuyên môn 2 3
 5. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay
 6. Skkn một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học
 7. Skkn đẩy mạnh ứng dụng cntt để nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng dạy học trong trường tiểu học”
 8. Skkn chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp tiểu học huyện đông sơn
 9. Skkn chỉ đạo sử dụng bản đồ tư duy trong việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học
 10. Skkn cải tiến biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh trường tiểu học
 11. skkn cách làm thư viện xanh , thư viện di động trong trường tiểu học
 12. skkn biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học trong nhà trường
 13. skkn biện pháp quản lý chỉ đạo rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
 14. skkn biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học
 15. skkn một số biện pháp chỉ đạo xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp và an toàn ờ trường tiểu học
 16. skkn chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường tiểu học
 17. skkn hiệu trưởng phối hợp với công đoàn cơ sở để tổ chức thi đua thực hiện kế hoạch năm học và phong trào quần chúng (tiểu học)
 18. skkn hiệu trưởng một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại trường tiểu học
 19. skkn hiệu phó chuyên môn trường tiểu học chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trường tiểu học
 20. skkn giải pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học hướng phùng
 21. skkn giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở địa bàn vùng ven
 22. skkn giải pháp giới thiệu sách theo từng đối tượng học sinh để thu hút các em đến thư viện trường tiểu học
 23. skkn duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
 24. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc ở trường tiểu học
 25. skkn một số kinh nghiệm và biện pháp giáo dục đạo đức học sinh tiểu học hiện nay
 26. skkn một số kinh nghiệm của hiệu trưởng trong việc huy động nguồn lực phát triển trường tiểu học
 27. skkn cách làm tấm bảng phụ để nâng cao hiệu quả giờ dạy trên lớp ở trường tiểu học
 28. skkn biện pháp chỉ đạo việc áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào dạy và học
 29. skkn an toàn giao thông tiểu học một số biện pháp giáo dục học sinh đi xe đạp an toàn
 30. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong trường tiểu học
 31. skkn một số giải pháp giúp giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 5
 32. skkn một số biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động ngoài giờ lên lớp
 33. skkn một số kỹ thuật để các trường tiểu học vận dụng bộ mẫu thống kê đã đồng bộ hóa vào công tác tổng hợp chất lượng cuối kỳ
 34. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh dân tộc
Previous Post Next Post