Dưới đây là link download của kho Luận án Tiến sĩ, Luận văn Thạc sĩ ngành Chính Sách Công- quản lý công, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Thực hiện chính sách quản lý tài sản công từ thực tiễn cục văn thư và lưu trữ nhà nước
 2. Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc
 3. Thực hiện chính sách tôn giáo từ thực tiễn tỉnh phú thọ
 4. Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn quận hai bà trưng, thành phố hà nội 
 5. Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện thanh oai, thành phố hà nội
 6. Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn học viện y dược học cổ truyền việt nam
 7. Thực hiện chính sách phát triển viên chức khoa học ở nước ta hiện nay
 8. Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện an lão, thành phố hải phòng
 9. Thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn tỉnh hòa bình
 10. Thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em từ thực tiễn thành phố hà nội 
 11. Thực hiện chính sách phát triển ngành thủy sản từ thực tiễn tỉnh thái bình 
 12. Thực hiện chính sách phát triển viên chức từ thực tiễn huyện ba vì, thành phố hà nội
 13. Thực hiện chính sách phát triển văn hóa từ thực tiễn thành phố hải phòng
 14. Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn hội nông dân việt nam 
 15. Thực hiện chính sách pháp luật về đất đai từ thực tiễn huyện thanh liêm, tỉnh hà nam 
 16. Thực hiện chính sách phát triển công chức ngành nội vụ từ thực tiễn tỉnh hà giang 
 17. Thực hiện chính sách cải cách hành chính từ thực tiễn huyện phú xuyên, thành phố hà nội 
 18. Thực hiện chính sách cải cách hành chính từ thực tiễn huyện mỹ đức, thành phố hà nội
 19. Thực hiện chính sách cải cách hành chính từ thực tiễn huyện bình giang, tỉnh hải dương
 20. Giám sát thực hiện chính sách từ thực tiễn tỉnh phú thọ 
 21. Chính sách về di sản tư liệu từ thực tiễn tỉnh bắc giang 
 22. Chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng từ thực tiễn tại một số trường đại học công nghệ trên địa bàn hà nội
 23. Chính sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn tỉnh thanh hóa
 24. Chính sách phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn thị xã sơn tây, thành phố hà nội
 25. Chính sách phòng ngừa tội phạm kinh tế từ thực tiễn thành phố hà nội
 26. Chính sách thu hút nhân tài ở nước ta hiện nay
 27. Chính sách phát triển nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn tỉnh hòa bình
 28. Thực hiện chính sách ứng dụng công nghệ thông tin từ thực tiễn tỉnh hưng yên 
 29. Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn huyện đông anh, thành phố hà nội
 30. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh cao bằng
 31. Thực hiện chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn tỉnh yên bái
 32. Giáo dục ý thức chính trị của đoàn thanh niên từ thực tiễn quận hà đông, thành phố hà nội
 33. Thực hiện chính sách về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở từ thực tiễn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh
 34. Thực hiện chính sách về bđkh từ thực tiễn bộ tài nguyên và môi trường 
 35. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh tây bắc đến năm 2020
 36. Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công ở việt nam
 37. Quản lý nhà nước về môi trường ở hàn quốc – những giá trị tham khảo cho việt nam
 38. Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở tây nguyên
 39. Quản lý nhà nước đối với các ngân hàng thương mại việt nam trong giai đoạn hiện nay 
 40. Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục đào tạo đại học và sau đại học ở việt nam 
 41. Giải quyết khiếu nại, tố cáo – phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước ở việt nam hiện nay
 42. Nâng cao năng lực thể chế hành chính nhà nƣớc để thích ứng với kinh tế thị trƣờng và yêu cầu hội nhập quốc tế ở nƣớc tahiện nay
 43. Giải quyết khiếu nại hành chính trong công cuộc cải cách hành chính ở việt nam
 44. Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ
 45. Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở hà nội hiện nay
 46. Chính sách phát triển trường đại học tư thục ở việt nam
 47. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống hiv-aids ở việt nam trong giai đoạn mới
 48. Chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng tây bắc việt nam
 49. Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở chu lai, tỉnh quảng nam
 50. Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh quảng ngãi 
 51. Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam
 52. Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh quảng bình
 53. Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình
 54. Quản lý nhà nƣớc về phát triển đội ngũ giáo viên các trƣờng tiểu học trên địa bàn huyện đan phƣợng, thành phố hà nội
 55. Thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tây nguyên
 56. Hiệu quả công tác quản lý văn bản đi, đến tại sở y tế hà nội
 57. Thực hiện chính sách phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ thực tiễn thành phố hà nội
 58. Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số tỉnh, thành phố đông nam bộ
 59. Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ
 60. Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
 61. Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
 62. Tuyển dụng công chức các sở  ở tỉnh hủa phăn,  nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
 63. Thể chế quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông
 64. Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế nghệ an
 65. Chất lượng công chức ngành lao động phúc lợi xã hội thủ đô viêng chăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
 66. Hoạt động của văn phòng tỉnh bolykhamxay nƣớc cộng hòa dân chủ nhân dân lào
 67. Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh luông pha bang, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
 68. Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh khăm muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào 
 69. Năng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, bộ nội vụ
 70. Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể từ thực tiễn di sản quan họ tại tỉnh bắc ninh
 71. Thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể từ thực tiễn tỉnh hòa bình
 72. Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan nhà nước từ thực tiễn tỉnh cao bằng
 73. Thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa từ thực tiễn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên
 74. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân từ thực tiễn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng
 75. Giải pháp chính sách phát triển du lịch từ thực tiễn tỉnh quảng nam
 76. Đánh giá thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã từ thực tễn huyện đức phổ, tỉnh quảng ngãi
 77. Thực hiện chính sách công tác xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi 
 78. Chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn tỉnh vĩnh phúc 
 79. Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn bệnh viện hữu nghị việt đức
 80. Thực hiện chính sách về xây dựng gia đình văn hóa từ thực tiễn huyện cẩm thủy, tỉnh thanh hoá 
 81. Thực hiện chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi
 82. Vấn đề chính sách phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay
 83. Thực hiện chính sách phát triển công chức từ thực tiễn tỉnh bà rịa – vũng tàu
 84. Xây dựng nông thôn mới của huyện sóc sơn, thành phố hà nội 
 85. Xây dựng nông thôn mới ở huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên
 86. Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở việt nam 
 87. Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trƣờng cao đẳng sƣ phạm nghệ an
 88. Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nam định 
 89. Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa đông anh, thành phố hà nội
 90. Tạo động lực làm việc cho công chức tại trung tâm tin học, văn phòng quốc hội, nƣớc cộng dân chủ nhân dân lào
 91. Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện lâm thao, tỉnh phú thọ 
 92. Quy trình ban hành văn bản hành chính tại ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
 93. Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn thành phố hà nội
 94. Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận hai bà trưng, thành phố hà nội
 95. Quản lý nhà nƣớc về phát triển nhiệt điện ở việt nam 
 96. Quản lý nhà nƣớc về hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài 
 97. Quản lý nhà nƣớc về phát triển đội ngũ giáo viên các trƣờng tiểu học trên địa bàn huyện đan phƣợng thành phố hà nội
 98. Quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài tại tỉnh hủa phăn, nƣớc chdcnd lào
 99. Quản lý nhà nƣớc về ngoại thƣơng ở việt nam
 100. Quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện đô lƣơng, tỉnh nghệ an 
 101. Quản lý nhà nƣớc đối với viên chức ngành y tế từ thực tiễn bệnh viện phổi trung ƣơng 
 102. Quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thủ đô viêng chăn, nƣớc cộng hõa dân chủ nhân dân lào
 103. Quản lý nhà nƣớc đối với nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh vĩnh phúc 
 104. Quản lí nhà nƣớc về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh 
 105. Quản lý nhà nƣớc của bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông đƣờng bộ
 106.  Phát triển chính phủ điện tử ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào
 107. Năng lực công chức văn phòng thống kê các xã miền núi tỉnh vĩnh phúc
 108. Năng lực thực thi công vụ của công chức ở tỉnh xaynhabyuly, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
 109. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô viêng chăn, nƣớc cộng hõa dân chủ nhân dân lào
 110. Kỹ năng giao tiếp của công chức làm việc tại bộ phận một cửa ủy ban nhân dân thị xã sơn tây, thành phố hà nội
 111. Hiện đại hóa công tác văn thư tại viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
 112. Hiệu quả hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện lƣơng tài tỉnh bắc ninh
 113. Hiện đại hóa hành chính tại ủy ban nhân dân thành phố việt trì, tỉnh phú thọ
 114.  Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh phong sa ly, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào 
 115. Chất lượng công chức phường thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang
 116. Cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện kim động, tỉnh hƣng yên
 117. Quản lý nhà nước đối với kinh tế du lịch trên địa bàn thành phố hà nội
 118. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh quảng ninh
 119. Quản lý nhà nước về chứng thực của ubnd phường – từ thực tiến quân thanh xuân, thành phố hà nội
 120. Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng ở tỉnh bắc ninh hiện nay
 121. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại tổng cục thuế, bộ tài chính 
 122. Chất lượng công chức các phường thuộc quận hoàn kiếm, thành phố hà nội 
 123.  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đƣờng bộ của lực lƣợng cảnh sát giao thông thành phố hà nội
 124. Tạo động lực làm việc cho viên chức trường đại học hùng vương, tỉnh phú thọ 
 125. Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại ủy ban nhân dân huyện phú xuyên, thành phố hà nội
 126. Chất lƣợng công chức phƣờng thành phố việt trì, tỉnh phú thọ
 127. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại uỷ ban nhân dân thị xã sơn tây, thành phố hà nội 
 128. Quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phú thọ 
 129. Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài tại tỉnh bo kẹo nước chdcnd lào
 130. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh nghệ an 
 131. Quản lý nhà nƣớc về thƣơng mại trên địa bàn tỉnh luang prabang nƣớc chdcnd lào hiện nay
 132. Quản lý nhà nƣớc về y tế cấp xã trên địa bàn huyện ba vì, thành phố hà nội
 133. Quản lý nhà nƣớc về thi đua khen thƣởng đối với các trƣờng cao đẳng trên địa bàn thành phố hà nội
 134. Quản lý nhà nƣớc đối với hợp tác công – tƣ trong đầu tƣ cơ sở hạ tầng ngành hàng không
 135. Quản lý nhà nƣớc về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ
 136. Quản lý nhà nƣớc về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh phú thọ
 137. Quản lý ngân sách nhà nƣớc tại huyện can lộc, tĩnh hà tĩnh
 138. Quản lý nhà nƣớc bằng pháp luật về bảo vệ môi trƣờng từ thực tiễn tỉnh hải dƣơng
 139. Năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
 140. Nâng cao năng lực công chức phòng nội vụ thuộc an nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh bắc ninh
 141. Nâng cao chất lƣợng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phƣờng, thị trấn của thành phố hà nội
 142. Hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố vinh, tỉnh nghệ an
 143. Hoạt động của chính quyền xã – từ thực tiễn huyện văn lâm, tỉnh hƣng yên
 144. Đào tạo, bồi dƣỡng công chức văn phòng thống kê cấp xã tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh 
 145. Đánh giá thực hiện quy tắc ứng xử tại các bệnh viện công thuộc thành phố hà nội
 146. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng nguồn ngân sách nhà nước tại huyện pak xeng, tỉnh luang prabang, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào 
 147. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, thành phố hà nội 
 148. Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi từ thực tiễn huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh 
 149. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, thành phố hà nội 
 150. Quản lý nhà nước của bộ giao thông vận tải về trật tự an toàn giao thông đường bộ 
 151. Tác động của chính sách thông tin truyền thông mạng internet đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ từ thực tiễn thành phố đà nẵng
 152. Thực hiện chính sách giáo dục phổ thông từ thực tiễn thành phố đà nẵng
 153. Thực hiện chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn huyện đại lộc, tỉnh quảng nam
 154. Vấn đề chính sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố đà nẵng
 155. Thực hiện chính sách xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách từ thực tiễn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng 
 156. Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố đà nẵng 
 157. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế biển từ thực tiễn huyện đảo lý sơn, tỉnh quảng ngãi 
 158. Thực hiện chính sách phát triển lâm nghiệp huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam
 159. Giải pháp chính sách phát triển cán bộ, công chức từ thực tiễn tỉnh quảng nam
 160. Thực hiện chính sách phát triển cán bộ công chức cấp xã từ thực tiễn thành phố đà nẵng
 161. Thực hiện chính sách dân tộc từ thực tiễn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi
 162. Thực hiện chính sách phát triển công nghệ thông tin từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi
 163. Giải pháp chính sách phát triển cán bộ, công chức từ thực tiễn thành phố đà nẵng
 164. Thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn thành phố đà nẵng 
 165. Giải pháp chính sách phát triển công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi
 166. Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn từ thực tiễn tỉnh quảng nam 
 167. Giải pháp chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn tỉnh quảng nam
 168. Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
 169. Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn bệnh viện Việt Pháp Hà Nội 
 170. Quản lý Tài chính tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
 171. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 172. Thực hiện chính sách phát triển thanh niên từ thực tiễn tỉnh bắc ninh
 173. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn huyện mai châu, tỉnh hòa bình
 174. Chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn tỉnh hải dương
 175. Chính sách phát triển nhân lực từ thực tiễn tổng công ty tài nguyên và môi trường việt nam
 176. Vấn đề chính sách giảm nghèo bền vững từ thực tiễn tỉnh bắc ninh
 177. Thực hiện chính sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn thị xã cửa lò, nghệ an 
 178. Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội
 179. Vai trò nhân viên công tác xã hội đối với trẻ em bị hiv,aids từ thực tiễn các trung tâm bảo trợ xã hội, tỉnh bà rịa – vũng tàu
 180. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức từ thực tiễn viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
 181. Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã ở huyện hà trung, tỉnh thanh hóa hiện nay
 182. Phân tích việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trường hợp tỉnh bến tre
 183. Chất lượng thanh tra viên ở tỉnh quảng nam
 184. Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố hà nội 
 185. Phát triển nguồn lực sĩ quan trẻ ngành hậu cần quân đội nhân dân việt nam hiện nay
 186. Luận văn quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở chu lai, tỉnh quảng nam
 187. Luận văn quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
 188. Luận văn quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh quảng bình
 189. Luận văn năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam
 190. Luận văn hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình 
 191. Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố hồ chí minh 
 192. Xây dựng nông thôn mới tại xã mai sơn, huyện yên mô, tỉnh ninh bình
 193. Xây dựng nông thôn mới ở huyện hoài đức thành phố hà nội 
 194. Xây dựng chiến lược phát triển cho ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025
 195. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần kinh doanh than miền bắc vinacomin
 196. Tổ chức, thực hiện chính sách tái định cư tại thị xã thái hòa, tỉnh nghệ an
 197. Nâng cao năng lực quản lý trong kinh doanh xuất bản phẩm tại nhà xuất bản đại học quốc gia hà nội
 198. Ứng dụng e learning trong đào tạo cán bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
 199. Thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện bình liêu, tỉnh quảng ninh
 200. Thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao hòa lạc
 201. Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc
 202. Tạo động lực cho người lao động tại trường quản trị kinh doanh vinacomin 
 203. Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khách sạn mường thanh tại hà nội
 204. Quản trị rủi ro trong vận hành các thiết bị tại trạm biến áp thuộc công ty truyển tải điện 1
 205. Quản trị tri thức gắn với hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu vipco
 206. Quản lý vốn nhà nước tại công ty cổ phần đầu tư bảo việt
 207. Quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) tại ban quản lý dự án phát triển đô thị thành phố phủ lý tỉnh hà nam 
 208. Quản lý vốn ngân sách nhà nước tại dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến cát linh hà đông 
 209. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lai châu
 210. Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh thái nguyên
 211. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương
 212. Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện đô lương, tỉnh nghệ an
 213. Quản lý vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ở việt nam
 214. Quản lý thu thuế gtgt đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện thạch thất thành phố hà nội
 215. Quản lý tiêu thụ sản phẩm bất động sản tại tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (hud)
 216. Quản lý thu ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện thạch thất, hà nội
 217. Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan thành phố hà nội
 218. Quản lý thu thuế tại chi cục thuế thành phố vinh, nghệ an
 219. Quản lý thu ngân sách tại huyện lục nam, tỉnh bắc giang
 220. Quản lý thu tại bảo hiểm xã hội huyện bá thước tỉnh thanh hóa
 221. Quản lý thị trường thuốc đông dược ở việt nam 
 222. Quản lý thu bảo hiểm xã hội huyện quế võ, tỉnh bắc ninh luận văn ths. tài chính ngân hàng bảo hiểm
 223. Quản lý tài chính của trường trung cấp kinh tế quảng ninh
 224. Quản lý tài chính tại công ty vận chuyển và kho vận bưu điện
 225. Quản lý tài chính ở công ty cổ phần điện tử tin học viễn thông hà nội
 226. Quản lý rủi ro tính dụng dài hạn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thanh xuân
 227. Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng công thương việt nam chi nhánh hà tĩnh
 228.  Quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị tại tổng công ty xây dựng hà nội
 229. Quản lý rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ngân hàng tmcp quân đội 
 230. Quản lý nhân lực tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp
 231. Quản lý rủi ro của ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nghệ an
 232. Quản lý rủi ro hoạt động hướng đến đạt chuẩn basel ii tại ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam
 233. Quản lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh trung yên, hà nội
 234. Quản lý nhân lực tại trường đại học fpt 
 235. Quản lý nhân lực tại tổng công ty hàng hải việt nam
 236. Quản lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh từ liêm
 237. Quản lý nhân lực tại viện công nghiệp phần mềm và nội dung số việt nam
 238. Quản lý nhân lực tại nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật 
 239. Quản lý nhân lực trong cơ quan bộ nội vụ
 240. Quản lý tài chính tại công ty cổ phần công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí 
 241.  Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện lâm bình, tỉnh tuyên quang 
 242. Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh
 243. Quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn quận nam từ liêm
 244. Quản lý nhà nước về du lịch sinh thái tại tỉnh vĩnh phúc 
 245. Quản lý nhà nước về xuất khẩu trên địa bàn tỉnh thanh hóa
 246. Quản lý nhà nước về vận tải thủy nội địa ở việt nam
 247. Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh thanh hóa
 248. Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp của việt nam sang campuchia 
 249. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của việt nam sang thị trường đài loan
 250. Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đường bộ tại việt nam
   Previous Post Next Post