Dưới đây là link download của kho Luận án, Luận văn ngành Luật, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

LUẬT KINH TẾ:

 1. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân việt nam tại nước ngoài thực trạng và giải pháp
 2. So sánh các chế tài vi phạm hợp đồng theo pháp luật việt nam và theo bộ nguyên tắc unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế
 3. So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài việt nam và singapore luận văn ths luật kinh tế
 4. So sánh pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở việt nam và nhật bản luận văn ths. luật
 5. So sánh chế định giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo pháp luật việt nam và theo công ước viên 1980
 6. So sánh pháp luật về điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của liên minh châu âu và việt nam
 7. Quyền kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người việt nam định cư ở nước ngoài theo pháp luật kinh doanh bất động sản việt nam
 8. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hoạt động bảo hiểm tiền gửi theo pháp luật việt nam
 9. Quản lý thuế đối với các dự án thủy điện đầu tư tại lào luận văn ths. luật
 10. Quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động trong pháp luật lao động việt nam luận văn ths. luật
 11. Quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực tiện tại địa bàn tỉnh vĩnh phúc
 12. Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên tại việt nam luận văn ths. luật
 13. Quy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán ở việt nam. luận văn ths. luật
 14. Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội
 15. Pháp luật việt nam về hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân
 16. Pháp luật về xử lý nợ quá hạn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở việt nam
 17. Pháp luật việt nam về góp vốn thành lập doanh nghiệp. luận văn ths. luật
 18. Pháp luật về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật ở việt nam hiện nay luận văn ths. luật
 19. Pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 20. Pháp luật về thỏa thuận trọng tài ở việt nam luận văn ths. luật
 21. Pháp luật về tố tụng cạnh tranh đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở việt nam. luận văn ths. luật
 22. Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở việt nam
 23. Pháp luật về tuyển dụng lao động trong các cơ quan nhà nước ở việt nam
 24. Pháp luật về thành lập và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng và thực tiễn thực thi trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay
 25. Pháp luật về thanh toán bằng thư tín dụng ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 26. Pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở việt nam
 27. Pháp luật về sử dụng đất nông nghiệp ở việt nam
 28. Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng tại ngân hàng công thương việt nam
 29. Pháp luật về sở hữu nhà ở của người việt nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại việt nam
 30. Pháp luật về sáp ngân hàng thương mại cổ phần ở việt nam
 31. Pháp luật về sàn giao dịch bất động sản ở việt nam
 32. Pháp luật về quy hoạch đô thị ở việt nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc
 33. Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần ở việt nam
 34. Pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ở việt na
 35. Pháp luật về quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong công ty cổ phần ở việt nam
 36. Thực tiến giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở việt nam
 37. Pháp luật về mô hình công ty mẹ - công ty con và thực tiễn tổng công ty chè việt nam
 38. Pháp luật về quản lý và sử dụng vốn oda và thực tiễn tại thanh tra chính phủ
 39. Pháp luật về quản lý sử dụng vốn của ngân hàng thương mại ở việt nam và thực tiễn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh ba đình
 40. Pháp luật về quản lý thuế giá trị gia tăng tại việt nam luận văn ths. luật
 41. Pháp luật về quản lý quy hoạch ở việt nam luận văn ts. luậ
 42. Pháp luật về mua bán nợ xấu của ngân hàng thương mại ở việt nam
 43. Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại và thực tiễn áp dụng trên địa bàn hà nội
 44. Pháp luật về mua bán công ty cổ phần ở việt nam luận văn ths. luật
 45. Pháp luật về hoạt động tín dụng của công ty cho thuê tài chính ở việt nam luận văn ths. luật
 46. Pháp luật về môi giới bất động sản ở việt nam
 47. Pháp luật về kiểm soát bán hàng đa cấp ở việt nam
 48. Pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ ở việt n
 49. Pháp luật về kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn tại việt nam
 50. Pháp luật về huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi của ngân hàng thương mại ở việt nam
 51. Thiết lập phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo luật trọng tài thương mại 2010
 52. Pháp luật về hoạt động thanh tra của ngân hàng nhà nước việt nam
 53. Pháp luật về giám sát hoạt động sử dụng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên ở việt nam
 54. Pháp luật về hợp đồng điện tử ở việt nam
 55. Thực hiện vai trò của công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ở thành phố đà nẵng
 56. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
 57. Thủ tục tố tụng của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
 58. Thực tiễn thi hành pháp luật về quản lý nhà nước đối với đất đai tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang
 59. Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên đá trên địa bàn tỉnh hà nam
 60. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh thanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
 61. Thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hóa công ty supe phốt phát và hóa chất lâm thao
 62. Thủ tục phục hồi trong pháp luật phá sản - những vấn đề lý luận và thực tiễn tại việt nam
 63. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở việt nam hiện nay
 64. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại ở việt nam hiện nay
 65. Bảo đảm tính đại diện của quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay
 66. Bảo đảm tính đại diện của quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay [tt]
 67. Vấn đề bảo vệ quyền lợi bên nhận quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại theo pháp luật việt nam
 68. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế bằng trọng tài ở việt nam
 69. Những qui định về hợp đồng thương mại của tổ chức hài hoà hoá pháp luạt kinh doanh châu phi và giải pháp áp dụng đối với các doanh nghiệp việt nam
 70. Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng - thực trạng và giải pháp
 71. Các quy định của luật thương mại việt nam năm 2005 về hợp đồng dịch vụ và thực tiễn áp dụng
 72. ảnh hưởng của công ước viên năm 1980 của liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đến các doanh nghiệp việt nam
 73. Thực trạng quản lý về ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng hà nội
 74. So sánh về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong công ước viên và luật việt nam
 75. Luận án quyền tự do hợp đồng trong hoạt động thương mại ở việt nam_ những vấn đề lý luận và thực tiễn
 76. Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở bắc trung bộ giai đoạn hiện nay
 77. Lý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mại
 78. Huỷ hợp đồng trong trường hợp hàng hoá không phù hợp với hợp đồng theo công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
 79. Pháp luật điều chỉnh quan hệ thuê đất giữa nhà nước và người sử dụng đất từ thực tiễn tại hà nội
 80. Pháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở việt nam
 81. Luận văn thạc sĩ chính sách tạo động lực cho nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội tỉnh ninh bình
 82. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễn
 83. Những vấn đề pháp lý về tập đoàn kinh tế tại việt nam
 84. Hoàn thiện pháp luật việt nam về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 85. Pháp luật về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp việt nam
 86. Pháp luật về mua bán doanh nghiệp ở việt nam
 87. Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu và cơ chế thực thi tại việt nam
 88. Hiệu lực của hợp đồng theo qui định của pháp luật việt nam
 89. Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật việt nam
 90. Vấn đề pháp lý của công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp
 91. Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở việt nam
 92. Kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty cổ phần theo pháp luật việt nam
 93. Chế độ pháp lý về vốn của công ty cổ phần theo pháp luật việt nam
 94. Tội phạm hóa các hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán việt nam
 95. Thực tiễn áp dụng pháp luật giao dịch bảo đảm trong hàng hải
 96. Pháp luật về sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở việt nam hiện nay
 97. Pháp luật về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp việt nam
 98. Pháp luật về mua bán công ty cổ phần ở việt nam
 99. Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu và cơ chế thực thi tại việt nam
 100. Pháp luật về mua bán doanh nghiệp ở việt nam
 101. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở việt nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn
 102. Pháp luật về đại diện lao động ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện
 103. Pháp luật về đất kinh tế trang trại hộ gia đình – thực tiễn áp dụng tại ủy ban nhân dân xã đông sơn
 104. Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách cải cách thủ tục hành chính ở việt nam
 105. Nội dung cơ bản của pháp luật việt nam và pháp luật hoa kỳ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
 106. Luận án tiến sĩ luật học pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường ở việt nam hiện nay
 107. Luận án tiến sĩ luật học giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân ở việt nam hiện nay
 108. Luận án tiến sĩ luật học pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở việt nam
 109. Hoàn thiện pháp luật việt nam về việc quản trị công ty cổ phần
 110. Chế độ pháp lý về quản trị công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp
 111. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với việc dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật việt nam
 112. An toàn lao động và vệ sinh lao động theo luật lao động việt nam
 113. Áp dụng pháp luật cạnh tranh trong giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh thực trạng và giải pháp
 114. Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án nhân dân việt nam hiện nay
 115. Áp dụng pháp luật về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam
 116. Bảo vệ trật tự quản lý kinh tế bằng pháp luật hình sự (trên cơ sở số liệu, thực tiễn địa bàn thành phố đà nẵng)
 117. Bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở việt nam
 118. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với việc dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật việt nam
 119. Ban kiểm soát trong quản trị nội bộ công ty cổ phần theo pháp luật ở việt nam hiện nay

LUẬT HÌNH SỰ:

 1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng ở huyện đông anh qua dự án cầu nhật tân
 2. Chế định miễn trách nhiệm hình sự trong luật hình sự việt nam
 3. Các biện pháp điều tra trong tố tụng hình sự
 4. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng ở huyện đông anh qua dự án cầu nhật tân
 5. Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những ngườitiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự việt nam –những vấn đề lý luận và thực tiễn
 6. Luận án tiến sĩ luật học bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam
 7. Luận án tiến sĩ luật học bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam
 8. Hiệu lực của hợp đồng theo qui định của pháp luật việt nam 
 9. Chế định trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam 
 10. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự việt nam
 11. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội với tư cách là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự việt nam
 12. Hình phạt cải tạo không giam giữ trong luật hình sự việt nam
 13. Hoàn thiện pháp luật về hòa giải tranh chấp lao động ở việt nam
 14. Hoạt động của vks trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp
 15. Các biện pháp điều tra trong tố tụng hình sự
 16. Tội phạm hóa, phi tội phạm hóa; hình sự hóa, phi hình sự hóa những hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế tại việt nam trong giai đoạn hiện nay
 17. Dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật việt nam
 18. Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự việt nam
 19. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
 20. Tội không tố giác tội phạm - một số khía cạnh pháp lí hình sự và tội phạm học
 21. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự việt nam - trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh nam định
 22. Thực tiễn việc tổ chức thi hành án tại địa phương
 23. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm
 24. Những yếu tố tâm lý kìm hãm hành động khai báo sự thật của bị can trong các vụ án tang trữ, lưu hành tiền giả ở hà nội và phương pháp tác động tâm lý trong hỏi cùng loại bị can nà

Luận văn Luật Hiến pháp, Luật Hành chính

 1. Những nguyên tắc cơ bản xây dựng hiến pháp hoa kỳ
 2. Luận án tiến sĩ luật học quyền được thông tin của công dân ở việt nam hiện nay 
 3. Luận án tiến sĩ luật học giải quyết khiếu kiện hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam

Luận văn Luật Tư pháp:

 1. Kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự việt nam tại tỉnh đồng tháp
 2. Hoạt độngtranh tụng trong pháp luật tốtụng hình sự -thực trạng và hướng hoàn thiện theo tinh thần cải cách tư pháp

Luận văn Luật Lao động:

 1. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Kho luận văn ngành Luật dân sự - Luật tố tụng dân sự:

 1. Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014
 2. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong luật tố tụng dân sự lý luận và thực tiễn
 3. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố tụng hình sự việt nam
 4. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
 5. Hoàn thiện pháp luật về gia đình ở việt nam hiện nay
 6. Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở việt nam
 7. Vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp
 8. Thừa kế theo pháp luật trong hoàng việt luật lệ thời nguyễn ở việt nam luận văn ths. luật học
 9. Bảo đảm tính đại diện của quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay
 10. Vấn đề bảo vệ quyền lợi bên nhận quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại theo pháp luật việt nam
 11. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế bằng trọng tài ở việt nam
 12. Những qui định về hợp đồng thương mại của tổ chức hài hoà hoá pháp luạt kinh doanh châu phi và giải pháp áp dụng đối với các doanh nghiệp việt nam
 13. Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng - thực trạng và giải pháp
 14. Các quy định của luật thương mại việt nam năm 2005 về hợp đồng dịch vụ và thực tiễn áp dụng
 15. Ảnh hưởng của công ước viên năm 1980 của liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đến các doanh nghiệp việt nam
 16. Thực trạng quản lý về ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng hà nội
 17. So sánh về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong công ước viên và luật việt nam
 18. Luận án quyền tự do hợp đồng trong hoạt động thương mại ở việt nam_ những vấn đề lý luận và thực tiễn
 19. Phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở bắc trung bộ giai đoạn hiện nay
 20. Lý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mại
 21. Huỷ hợp đồng trong trường hợp hàng hoá không phù hợp với hợp đồng theo công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
 22. Những vấn đề pháp lý về tập đoàn kinh tế tại việt nam
 23. Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc khmer ở vùng đồng bằng sông cửu long
 24. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật giao thông đường bộ qua thực tiễn xét xử tại tỉnh lạng sơn
 25. Vài vấn đề về tài sản thế chấp được hình thành trong tương lai
 26. Thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự của tòa án cấp sơ thẩm
 27. Quyền an tử những vấn đề lý luận và thực tiễn luận văn ths. pháp luật và quyền con người
 28. Năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo pháp luật dân sự việt nam
 29. Luận án tiến sĩ luật học áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của tòa án nhân dân ở việt nam hiện nay
 30. Hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân gia đình năm 2000

Kho Luận văn Luật Quốc tế:

 1. Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân việt nam trong giai đoạn hiện nay
 2. Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai việt nam và thụy điển
 3. Bảo đảm quyền có người bào chữa của người bị buộc tội - so sánh giữa luật tố tụng hình sự việt nam, đức và mỹ
 4. Luận án tiến sĩ luật học hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai việt nam và thụy điển
 5. Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân việt nam trong giai đoạn hiện nay
 6. Vấn đề an ninh con người trong pháp luật quốc tế hiện đại
 7. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng nghiên cứu so sánh giữa pháp luật liên minh châu âu và việt nam
 8. Nghiên cứu so sánh quản lý công ty cổ phần theo pháp luật chxhcn việt nam và pháp luật chnd trung hoa
 9. Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai việt nam và thụy điển
 10. Giải quyết tranh chấp thềm lục địa trong pháp luật quốc tế
Previous Post Next Post