Dưới đây là link download của kho TÀI LIỆU GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.LỚP 8


 1. Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 8 có đáp án và thang điểm
 2. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 8 
 3. Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 8 có đáp án và thang điểm [112 trang]
 4. 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lý 8 có đáp án
 5. Tài liệu bồi dưỡng hsg môn địa lý thcs
 6. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 8 
 7. 11 đề kiểm tra 1 tiết địa 8 (kèm đáp án)
 8. Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 8 có đáp án và thang điểm
 9. Tuyển chọn 40 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 8 có đáp án và thang điểm 
 10. 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lý 8 có đáp án
 11. Tài liệu bồi dưỡng hsg môn địa lý thcs
 12. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 8 

  LỚP 9


  1. Chuyên đề bồi dưỡng hsg địa lý 9
  2. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 9 hay
  3. Tuyển chọn 45 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 9 có đáp án và thang điểm
  4. 23 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 9 có đáp án
  5. Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 9 có đáp án và thang điểm
  6. Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí 9-nguyễn đức vũ
  7. Lý thuyết bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 9
  8. Bài tập kĩ năng bồi dưỡng hsg môn địa lý 9
  9. Bộ đề ôn thi học sinh giỏi địa lí 9 có đáp án
  10. Hướng dẫn cách học và làm bài thi học sinh giỏi địa lí
  11. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 9
  12. 23 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 9 có đáp án
  13. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 8, 9
  14. Nội dung cơ bản lý thuyết bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý thcs (ngắn gọn, trọng tâm) 
  15. Giáo án giáo dục kỹ năng sống môn địa lý 
  16. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 9 hay 
  17. Tài liệu bồi dưỡng hsg môn địa lý thcs
  18.  Tài liệu bồi dưỡng hsg địa lí 9 (phần địa lí tự nhiên vn)
  19. Tài liệu bồi dưỡng hsg địa lí 9 (phần địa lí tự nhiên vn)
  20. Chuyên đề bồi dưỡng hsg địa lý 9
  21. Tài liệu bồi dưỡng hsg địa lí 9 (phần địa lí đại cương)
  22. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9
  23. Chuyên đề bồi dưỡng hsg địa lý 9
  24. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9 
  25. Nội dung lý thuyết bồi dưỡng hsg môn địa lí 9
  26. Tài liệu bồi dưỡng hsg môn địa lý thcs
  Previous Post Next Post