Dưới đây là link download của kho TÀI LIỆU GIẢNG DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.LỚP 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 6-tạ thị thúy anh

LỚP 7


 1. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 7
 2. Kiến thức cơ bản lịch sử 7-tạ thị thúy anh
 3. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thcs 
 4. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 7LỚP 8

 1. 20 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 8 có đáp án chi tiết 
 2. Tuyển chọn 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp án và thang điểm
 3. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 8
 4. Bồi dưỡng học sinh giỏi sử 8
 5. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thcs
 6. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử thcs
 7. 555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 8-tạ thị thúy anh
 8. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử lớp 8-tạ thị thúy anh 

LỚP 9

 1. Tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 có đáp án và thang điểm
 2. 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 có đáp án
 3. Tuyển chọn 20 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 có đáp án và thang điểm
 4. Bộ 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 có đáp án
 5. Tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 có đáp án và thang điểm
 6. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 9
 7. Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9 hay
 8. Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 9
 9. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 9 
 10. Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kĩ năng lịch sử 9-lê văn anh
 11. Để học tốt lịch sử lớp 9-trịnh đình tùng
 12. Bài tập trắc nghiệm lịch sử lớp 9-tạ thị thúy anh
 13. 555 câu hỏi trắc nghiệp lịch sử lớp 9-tạ thị thúy an
 14. Kiến thức cơ bản lịch sử 9-tạ thị thúy anh
 15. Bộ 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9
 16. 25 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 có đáp án
Previous Post Next Post