KHO TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 1. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường đại học, cao đẳng, tccn
 2. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
 3. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên xử lý hiệu trưởng và kế toán vi phạm trong việc thu, chi ngân sách tại trường thcs 
 4. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên giải pháp giải quyết khiếu nại về tai nạn lao động
 5. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên tài phán hành chính trong quản lý hành chính nhà nước
 6. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường tiểu học t, huyện y, tỉnh ninh bình
 7. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng cntt trong dạy học tại trường thpt hoà phú, chiêm hoá, tuyên quang
 8. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên tình huống quản lý nhà nước không đăng ký khai sinh, hậu quả và trách nhiệm thuộc về ai 
 9. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đoàn trong tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên 
 10. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên xử lý chay ỳ nợ tiền thuế của một số hộ ở xã c huyện b
 11. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường mầm non xã y, huyện yên phong, tỉnh bắc ninh 
 12. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường đại học, cao đẳng, tccn
 13. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên tình huống quản lý nhà nước không đăng ký khai sinh, hậu quả và trách nhiệm thuộc về ai
 14. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
 15. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường mầm non xã y, huyện yên phong, tỉnh bắc ninh 
 16. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên, trong các trường đại học, cao đẳng, tccn
 17. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
 18. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên tài phán hành chính trong quản lý hành chính nhà nước
 19. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đoàn trong tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên
 20. Tiểu luận qlnn ngạch chuyên viên giải pháp giải quyết khiếu nại về tai nạn lao động
Previous Post Next Post