Dưới đây là link download của kho Tài liệu, giáo trình chuyên ngành đại học - cao đẳng, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


NGÀNH KINH TẾ

 1. Bài tập tài chính doanh nghiệp- xác định dòng tiền dự án, quyết định đầu tư và tính điểm hòa vốn
 2. Bài tập nhóm môn tài chính doanh nghiệp- phân tích tài chính doanh nghiệp
 3. Trắc nghiệm quản trị chiến lược có đáp án 
 4. Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế có đáp án
 5. 200 bài tập phân tích và đầu tư chứng khoán 
 6. Giáo trình quản lý dự án đầu tư
 7. Giáo trình lập dự án đầu tư 
 8. Giáo trình marketing căn bản philip kotler 
 9. Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 
 10. Giáo trình kinh tế vi mô..
 11. Bài tập lập và phân tích dự án đầu tư có lời giải 
 12. Bộ đề trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp án
 13. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh
 14. Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh
 15. Bài giảng toán kinh tế 
 16. Câu hỏi ôn tập khoa học hành chính
 17. Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp án


NGÀNH NÔNG LÂM NGƯ-THỰC PHẨM

 1. Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau quả nguyễn vân tiếp.
 2. Cẩm nang ngành lâm nghiêp
 3. Giáo trình thực vật học
 4. Thuốc bảo vệ thực vật sinh học nguyễn mạnh chinh 
 5. Giáo trình công nghệ chế biến rau trái tập 1 nguyên liệu và bảo quản sau thu hoạch tôn nữ minh nguyệt, lê văn việt mẫn 
 6. Hệ thống bài thí nghiệm phân tích cấu trúc thực phẩm môn học vật lý thực phẩm 
 7. Giáo trình tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm tập 1
 8. Quá trình thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm


NGÀNH LUẬT

Previous Post Next Post