Dưới đây là link download của kho Luận án, Luận văn ngành Toán, sư phạm Toán, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Dạy học toán cho học sinh trung học phổ thông chuyên lí, hóa, sinh theo định hướng bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức 
 2. Dạy học chuyên đề tọa độ trong mặt phẳng theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 10 thpt
 3. Các chặn cho hệ số hilbert của môđun đối với iđêan tham số trên vành địa phương 
 4. Khảo sát thành phần hóa học và khả năng kích thích hệ miễn dịch của cỏ sữa lá lớn (euphorbia hirta l.) vùng đồng bằng sông cửu long trên đối tượng cá tra
 5. Dạy học giải toán về phương trình đường thẳng, đường tròn trong mặt phẳng cho học sinh cuối cấp thpt theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề​ 
 6. Dạy học giải toán về khoảng cách trong không gian cho học sinh trung học phổ thông bằng phương pháp đàm thoại phát hiện​
 7. Dạy học giải toán bằng phương pháp vectơ cho học sinh khá giỏi lớp 10 theo hướng phát triển năng lực 
 8. Dạy học giải toán chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng cho học sinh trung học phổ thông
 9. Dạy học phân hóa chủ đề phương trình và bất phương trình trong một lớp học toán ở trường thcs
 10. Dạy học theo dự án nội dung tổ hợp xác suất cho học sinh trung học phổ thông
 11. Dạy học nội dung phép biến hình với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin cho học sinh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
 12. Dạy học phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán phương trình và bất phương trình cho học sinh trung học phổ thông​ 
 13. Khai thác một số yếu tố của phép biện chứng duy vật trong dạy học hình học lớp 9 góp phần bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học sinh
 14. Bài toán cân bằng với song hàm giả đơn điệu mạnh 
 15. Về hàm triệt tiêu cấp vô hạn 
 16. Ma trận và hệ truy hồi
 17. Một vài nguyên lý và bài toán tổ hợp
 18. Phân số ai cập và biểu diễn đơn vị 
 19. P nhóm và ứng dụng trong lý thuyết số 
 20. Một số chuyên đề và đa thức dành cho học sinh giỏi toán bậc trung học phổ thông 
 21. Các đường bậc hai và ứng dụng
 22. Tính cohen macaulay dãy của đại số rees 
 23. Về môđun đối đồng điều địa phương artin 
 24. Tính minimax và tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương
 25.  Chặn đều chỉ số khả quy cho iđêan tham số của môđun hữu hạn sinh trên vành noether địa phương​ 
 26. Nâng cao hiệu quả bài toán sắp xếp với giải thuật song song
 27. Luận văn điều kiện tối ưu cấp hai cho bài toán tối ưu đa mục tiêu dưới ngôn ngữ đạo hàm parabolic 
 28. Luận văn điều kiện cần và đủ cho nghiệm hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu qua dưới vi phân suy rộng 
 29. Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trong dạy chuyên đề tam thức bậc hai định hướng và các dạng bất đẳng thức liên quan​ 
 30. Tổ chức tình huống dạy học hiệu quả trong chủ đề cung và góc lượng giác. công thức lượng giác ở môn toán lớp 10​
 31. Dạy học khám phá chủ đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ở lớp 10​ 
 32. Giao thức trục giao và ứng dụng trong toán phổ thông 
 33.  Về phân tích phổ của hệ động lực tô pô 
 34. Số mũ lyapunov và sự không ổn định 
 35.  đặc trưng tính nhị phân mũ mạnh của họ tiến hóa​ 
 36. Bài toán calderón trong hình tròn đơn vị 
 37. Tính ổn định và tính co của các phương pháp runge kutta 
 38. Một số tính chất của bài toán tối ưu hai cấp 
 39. Cấu trúc đại số của độ đo xác suất​
 40. Bất đẳng thức và đồng nhất thức về tổng các hàm phần nguyên 
 41.  Tính tạo hàm của hàm số tại điểm mút và ứng dụng vào dự báo đường huyết 
 42. Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá quá trình học tập của học sinh vào dạy học chương đạo hàm đại số và giải tích 1
 43. Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá quá trình học tập của học sinh vào dạy học chương đạo hàm đại số và giải tích 1
 44. Vận dụng lí thuyết về vùng phát triển gần nhất trong dạy học một số yếu tố đại số và giải tích lớp 11​ 
 45. Tổ chức dạy học phân hóa chủ đề tổ hợp xác suất cho học sinh lớp 11
 46. Luận văn một số kết quả mới trong hình học 
 47. Luận văn một số phương pháp giải số phương trình và hệ phương trình vi phân cấp cao 
 48. Luận văn một số liên hệ của số cân bằng và số đối cân bằng với số pell và số pell liên kết
 49. Luận văn một số chứng minh định lý pythagoras
 50. Luận văn kĩ thuật tổng hợp giải phương trình, hệ phương trình hỗn hợp 
 51. Luận văn định lý thác triển hội tụ đối với họ các ánh xạ chuẩn tắc
 52. Luận văn một số chuyên đề và đa thức dành cho học sinh giỏi toán bậc trung học phổ thông
 53. Luận văn ma trận và hệ truy hồi 
 54. Luận văn họ chuẩn tắc đều và ứng dụng
 55. Luận văn liên phân số và đa thức trực giao
 56. Luận văn không gian mêtríc nón và một số định lý điểm bất động
 57. Luận văn độ sâu stanley của iđêan đơn thức
 58. Luận văn giao thức trục giao và ứng dụng trong toán phổ thông
 59. Luận văn hiều, số bội và tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phương với giá cực đại 
 60. Luận văn định lý hayman đối với hàm hữu tỷ trên trường đóng đại số, đặc số không và ứng dụng
 61. Luận văn phương pháp diện tích và thể tích trong hình học sơ cấp 
 62. Luận văn số mũ lyapunov và sự không ổn định
 63. Luận văn phân tích đoạn nhiệt sóng xung kích trong hốn hợp chất lỏng và chất khí 
 64. Luận văn phương trình gần đúng và tính nghiệm gần đúng
 65.  Luận văn phân số ai cập và biểu diễn đơn vị 
 66. Luận văn nghiệm siêu hữu hiệu của bài toán tối ưu và bài toán cân bằng véc tơ
 67.  Luận văn phép phân hoạch tập hợp và một số ứng dụng trong toán sơ cấp
 68. Luận văn một số tính chất về nghiệm của đa thức
 69.  Luận văn một vài nguyên lý và bài toán tổ hợp
 70. Luận văn một vài tính chất số học của các dãy số được xây dựng từ các dãy số của roettger 
 71.  Luận văn một số dạng bài tập về thiết diện dành cho học sinh giỏi 
 72. Luận văn một số phát triển và áp dụng của bất đẳng thức tích phân 
 73.  Luận văn một số tính chất của bài toán tối ưu hai cấp 
 74. Luận văn một số lớp phương trình hàm trong số học 
 75. Luận văn về hàm tổng lcm 
 76. Luận văn tính tạo hàm của hàm số tại điểm mút và ứng dụng vào dự báo đường huyết
 77. Luận văn vành các số nguyên đại số
 78. Luận văn vận dụng tính chất số phức vào giải một số đề thi học sinh giỏi toán (phần hình học)
 79. Luận văn tính ổn định và tính co của các phương pháp runge kutta
 80. Luận văn tính minimax và tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương
 81. Luận văn vành các hàm số học và một vài ứng dụng 
 82. Luận văn tính bất khả quy của các đa thức lặp của một số lớp đa thức trên một trường
 83. Luận văn tính chất nhân tử của tổng lũy thừa các số nguyên 
 84.  Luận văn tính cohen macaulay dãy của đại số rees 
 85. Luận văn sử dụng kỹ thuật phễu tìm đường ngắn nhất giữa hai điểm trong đa giác đơn và trên mặt khối đa diện 
 86. Luận văn nâng cao hiệu quả bài toán sắp xếp với giải thuật song song 
 87. Luận văn tập iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phương qua địa phương hóa và đầy đủ hóa 
 88. Luận văn bất đẳng thức và đồng nhất thức về tổng các hàm phần nguyên 
 89. Luận văn cấu trúc đại số của độ đo xác suất​ 
 90. Luận văn đặc trưng cho tập nghiệm của bài toán quy hoạch lồi và bài toán bất đẳng thức biến phân 
 91. Luận văn bao đa cực và tập đa cực đầy trong cn 
 92. Luận văn bài toán về chia hình vuông
 93. Luận văn bài toán calderón trong hình tròn đơn vị 
 94. Luận văn về phân tích phổ của hệ động lực tô pô
 95. Luận văn bài toán biên giá trị ban đầu cho phương trình parabolic tuyến tính cấp hai
 96. Luận văn sử dụng hàng điểm điều hòa trong giải toán hình học phẳng 
 97. Luận văn về môđun đối đồng điều địa phương artin 
 98. Luận văn về một mô hình cân bằng nash cournot với cước phí lõm 
 99.  Luận văn về bất đẳng thức erdos mordell 
 100. Luận văn về hàm triệt tiêu cấp vô hạn 
 101. Dạy học vận dụng tính chất của hàm lồi để chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong tam giác nhằm phát triển kỹ năng giải toán cho học sinh
 102. Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy học chuyên đề tích phân lớp 12​ 
 103. Dạy học nội dung hàm số và đồ thị ở lớp 10 góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ toán học cho học sinh​
 104. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học chuyên đề ứng dụng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở lớp 12​
 105. Dạy học chuyên đề hệ phương trình bậc nhất ba ẩn ở lớp 10 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh
 106.  Rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong vận dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức đại số trong tam giác
 107. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở​ 
 108. Dạy học mô hình hoá toán học trong chương trình đại số lớp 7​ 
 109. Dạy học một số chủ đề trong môn toán lớp 10 theo định hướng giáo dục stem.
 110. Dạy học khái niệm hàm số với phần mềm cabri ii plus
 111. Luận văn dạy học một số chủ đề trong môn toán lớp 10 theo định hướng giáo dục stem
 112. Phát triển năng lực trực giác toán học cho học sinh trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông 
 113.  Bài toán đồng hóa dữ liệu đối với một số phương trình tiến hóa trong cơ học chất lỏng
 114. Một số vấn đề về tứ giác và ứng dụng.
 115. Rèn luyện cho học sinh khả năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tiễn trong dạy học đại số lớp 10
 116. Hệ mật trên đường cong elliptic 
 117. Một số vấn đề về không gian sobolev
 118. Phân bố giá trị của ánh xạ phân hình từ đa tạp kähler vào đa tạp xạ ảnh và ứng dụng 
 119. Tỷ lệ vàng và ứng dụng
 120. Phát triển kỹ năng toán học trong giáo dục stem cho học sinh thông qua dạy học hình học lớp 10
 121. Nghiên cứu các phép biến hình theo quan điểm nhóm
 122.  Phát triển năng lực suy luận ngoại suy cho học sinh trong dạy học hình học lớp 9
 123. Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề “tổ hợp – xác suất” đại số giải tích 11 nâng cao
 124. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông trong dạy học chương tổ hợp xác suất lớp 11
 125. Cơ sở groebner và chứng minh định lý hình học bằng máy tính
 126. Phương pháp số giải bài toán ngược phương trình truyền nhiệt có nguồn nhiệt
 127. Xây dựng hệ thống bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề tổ hợp xác suất cho học sinh lớp 11
 128. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông trong dạy học chương tổ hợp xác suất lớp 11
 129. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài toán về “phương pháp toạ độ trong không gian” nhằm rèn luyện các thành phần tư duy sáng tạo cho học sinh thpt
 130. Dạy bài toán tìm gtln, gtnn theo định hƣớng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh thpt 
 131. Thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác trong dạy học chương ‘‘ phương trình, hệ phương trình’’ lớp 10 ở trường thpt 
 132. đổi mới công tác bồi dưỡng năng lực cho giáo viên toán thcs tỉnh lai châu 
 133. Dạy bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất theo định hướng phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh thpt 
 134. Dạy học phương trình chứa căn thức theo hướng phát triển năng lực giải toán cho học sinh trung học phổ thông 
 135.  Dạy học khám phá chủ đề tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn la 
 136. Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải tích lớp 11 thpt 
 137.  Sử dụng hàng điểm điều hòa trong giải toán hình học phẳng
 138. Dạy học giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình ở trường trung học cơ sở theo phương pháp mô hình hóa 
 139. Phát triển năng lực suy luận thống kê cho học sinh lớp 10 ở trường trung học phổ thông 
 140. Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học chủ đề nguyên hàm tích phân cho học sinh trung học phổ thông
 141. Tích hợp tri thức toán học với vật lý trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông 
 142. Vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học đại số lớp 10 ở trường trung học phổ thông
 143. Xây dựng hệ thống bài tập đánh giá năng lực toán học của học sinh lớp 10 theo định hướng của chương trình đánh giá học sinh quốc tế pisa
 144. Cơ sở groebner và chứng minh định lí hình học bằng máy tính
 145. Bồi dưỡng năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học nội dung xác suất thống kê ở trường trung học phổ thông 
 146. Phương pháp số giải bài toán ngược phương trình truyền nhiệt có nguồn nhiệt 
 147. Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 6, lớp 7
 148. Phương pháp đánh chỉ số cho tài liệu xml tin sinh học dựa trên r tree 
 149. Khóa luận hằng số waldschmidt của các lược đồ đặc biệt có chiều không 
 150. Khóa luận một số phương pháp giúp học sinh giải tốt các bài toán về hệ phương trình trong chương trình toán thpt
 151. Khóa luận hằng số waldschmidt của các lược đồ đặc biệt có chiều không
 152. Phân đoạn mờ và khôi phục thông tin trong ảnh rgb d 
 153. Phát triển một số kỹ thuật dựa trên ngữ nghĩa cho lựa chọn cạnh tranh và giảm phình mã trong lập trình di truyền
 154. Dáng điệu nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân 
 155.  Tính ổn định của một số hệ ràng buộc và bài toán tối ưu 
 156. Về môđun cohen macaulay suy rộng chính tắc và một số quỹ tích không cohen macaulay trên vành noether địa phương.
 157. Phương pháp tách biến giải các phương trình đạo hàm riêng
 158. Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng ontology và ứng dụng xây dựng hệ thống tra cứu tìm kiếm văn bản mẫu bệnh 
 159. Nghiên cứu phát triển một số lược đồ chữ ký số dựa trên hệ mật rabin và rsa
 160. Nghiên cứu đề xuất một số thuật toán phân loại gói tin và phát hiện xung đột nhằm phát triển tường lửa hiệu năng cao
 161. Rút gọn mô hình cho một số hệ điều khiển tuyến tính
 162. Dạy học toán cho học sinh trung học phổ thông chuyên lí, hóa, sinh theo định hướng bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức 
 163. Một số bài toán ngược cho phương trình parabolic phi tuyến
 164. đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 trung học phổ thông
 165. điều hành dự án bằng phương pháp sơ đồ mạng lưới (phương pháp pert cpm)
 166. Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian 
 167. Rèn luyện cho học sinh khả năng mô hình hóa toán học các bài toán thực tiễn trong dạy học đại số lớp 10 
 168. Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở các trường trung học cơ sở huyện vũ thư, tỉnh thái bình theo hướng phát triển năng lực 
 169.  Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong giảng dạy phần phương trình, bất phương trình mũ và logarit sách giáo khoa giải tích lớp 12
 170. Sử dụng các phương án giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng ở lớp 10
 171. Một số vấn đề về tứ giác và ứng dụng 
 172. Phương pháp số giải bài toán ngược phương trình truyền nhiệt có nguồn nhiệt.
 173. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường thpt.
 174.  Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 thpt
 175. Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh phổ thông qua dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn thuộc chủ đề tổ hợp và xác suất.
 176. Chuỗi fourier và biến đổi hilbert. 
 177. đẳng thức và bất đẳng thức trong lớp hàm hyperbolic. 
 178.  Một số phương pháp giải xấp xỉ phương trình tích phân phi tuyến volterra fredholm loại hai
 179. Hợp và tổ hợp lồi của các toán tử không giãn trung bình và ứng dụng
 180. Phương pháp hiệu chỉnh tìm điểm bất động chung của nửa nhóm không giãn trong không gian hilbert 
 181.  Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của nửa nhóm không giãn
 182. Phương pháp số giải bài toán quy hoạch lồi và ứng dụng 
 183. Một phương pháp qui hoạch lồi giải bài toán chấp nhận lồi 
 184.  định lí điểm bất động trong không gian b metric với wt khoảng cách 
 185. định lý forelli đối với ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức
 186. Về tính ổn định của một số lớp hệ nơ ron thần kinh phân thứ 
 187. Hàm green đa phức và hàm green thực trên các miền khả lồi phức kiểu hữu hạn
 188. định lý tương giao cantor trong không gian metric nón và ứng dụng
 189. Xấp xỉ hàm đa điều hòa dưới bởi hàm green đa cực
 190. Tập hút đều đối với một lớp phương trình parabolic suy biến tựa tuyến tính không ôtônôm 
 191. Luận văn các đường bậc hai và ứng dụng 
 192. Luận văn đặc trưng tính nhị phân mũ mạnh của họ tiến hóa​ 
 193. Luận văn các lớp cegrell của hàm m điều hóa dưới và phương trình hessian trong các lớp cegrell 
 194. Luận văn căn nguyên thủy, trường chia đường tròn và ứng dụng 
 195. Thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông 
 196. Tổ chức một số dự án học tập gắn với thực tiễn trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông

Previous Post Next Post