Dưới đây là link download của kho Luận án, Luận văn ngành Vật lý, sư phạm Vật lý, khoa học Vật lý (phần 2), tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Tổng hợp và khảo sát các tính chất của vật liệu nano phát quang nền nayf4 chứa ion đất hiếm er3+ và yb3+ định hướng ứng dụng trong y sinh 
 2. Khóa luận design of english electronic lectures for teaching chapter electromagnetic induction, physics 11th grade
 3. Khóa luận khảo sát cấu trúc địa chất bằng phương pháp chụp cắt lớp ảnh điện 2d 3d (có kiểm chứng bằng khoan thăm dò) tại khu vực thuộc quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng
 4.  Dạy học phần “điện học” vật lý 11 trung học phổ thông góp phần bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
 5.  Luận văn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập các định luật bảo toàn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh giỏi vật lí​ 
 6. Luận văn tổ chức dạy học chương hạt nhân nguyên tử, vật lí 12 theo hướng phát triển năng lực vật lí của học sinh​ 
 7. Luận văn xây dựng hệ thống bài tập cơ sở của nhiệt động lực học nhằm phát triển năng lực tìm tòi, khám phá cho học sinh chuyên lí​ 
 8. Luận văn tổ chức dạy học chương dòng điện xoay chiều, vật lý 12 với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học và bản đồ tư duy theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh​ 
 9. Luận văn tổ chức phối hợp các lực lượng trong giáo dục luật giao thông đường bộ cho học sinh ở trường trung học phổ thông thành phố hải dương, tỉnh hải dương
 10. Luận văn lựa chọn và sử dụng hệ thống bài tập vật lí chương động lực học chất điểm (vật lý 10) nhằm phát triển năng lực tư duy của học sinh trung học phổ thông miền núi​ 
 11. Luận văn bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thcs sử dụng công cụ toán học trong việc giải bài tập vật lí phần điện học(vật lí 9) nhằm phát triển tư duy sáng tạo
 12. Luận văn dạy học chủ đề tích hợp rượu với đời sống cho học sinh trung học phổ thông​ 
 13. Luận văn xây dựng và sử dụng bài tập vật lí đại cương góp phần phát triển năng lực kĩ thuật cho sinh viên trường đại học công nghiệp quảng ninh
 14. Luận văn xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm củng cố kiến thức chương chất khí cho học sinh lớp 10 cơ bản trung học phổ thông
 15. Luận văn xây dựng và sử dụng bài tập theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh khi dạy chương dòng điện xoay chiều vật lý 12​ 
 16. Dạy học chủ đề tích hợp rượu với đời sống cho học sinh trung học phổ thông 
 17. đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của công tác quản lý rừng thông qua cơ chế chi trả dịch vụ môi trường tỉnh bắc kạn nghiên cứu trường hợp huyện ba bể
 18. Nghiên cứu hiệu quả của hoạt động giao tiếp cùng thời điểm qua trung gian máy tính đối với việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho sinh viên đại học việt nam​ 
 19. Tổ chức dạy học chương dòng điện xoay chiều, vật lý 12 với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học và bản đồ tư duy theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
 20. Xây dựng tiến trình dạy học bài tập chương điện tích điện trường vật lý 11 nâng cao theo hướng phát huy tích cực, tự lực của học sinh​ 
 21. Khóa luận xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tiếp cận năng lực của pisa phần cơ học vật lý lớp 10 
 22. Các hiệu ứng vật lý mới trong các mô hình 3 2 3 1 và 3 3 3 1
 23. Luận văn sử dụng phần mềm crocodile physics trong dạy học thí nghiệm phần cơ học chương trình vật lý lớp 10 nhằm tăng tính tích cực trong quá trình nhận thức của học sinh
 24. Luận án hiệu ứng hạt vô hướng trong mô hình randall sundrum
 25. Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học chương chất khí vật lí 10 cho học sinh trung học phổ thông miền núi 
 26. Trạng thái ngưng tụ exciton trong các hệ có chuyển pha bán kim loại – bán dẫn
 27. Luận án nghiên cứu sự phá vỡ đối xứng tự phát trong một số hệ quang học phi tuyến 
 28. Vận dụng lý thuyết khảo thí cổ điển để đánh giá bài kiểm tra một tiết tự thiết kế lớp 10 trung học phổ thông 
 29. Tensor đề các và ứng dụng trong vật lí 
 30. Sử dụng phương pháp quang phổ phát hiện độc tố aflatoxin trong thực phẩm 
 31. Khóa luận tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học các kiến thức chương cảm ứng điện từ vật lí 11 
 32. Khóa luận tổ chức dạy học một số kiến thức chương “quang học” vật lí 9 theo định hướng phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh
 33.  Khóa luận xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tiếp cận năng lực của pisa chương “cảm ứng điện từ” – vật lí 11
 34. Sử dụng phần mềm crocodile physics trong dạy học thí nghiệm phần cơ học chương trình vật lý lớp 10 nhằm tăng tính tích cực trong quá trình nhận thức của học
 35. Tensor đề các và ứng dụng trong vật lí
 36. Trạng thái ngưng tụ exciton trong các hệ có chuyển pha bán kim loại bán dẫn
 37. Khóa luận thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề “các định luật chất khí” – vật lý 10
 38. Khóa luận tìm kiếm công trình cổ bị chôn vùi bằng phương pháp chụp cắt lớp ảnh điện 2d 3d (có kiểm chứng bằng khoan thăm dò) tại đà lạt lâm đồng
 39. Khóa luận tính chất nén của ánh sáng
 40. Khóa luận thiết kế và tổ chức dạy học theo chủ đề “khúc xạ ánh sáng” vật lí 11
 41. Phóng xạ tự nhiên trong một số vật liệu xây dựng phổ biến tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
 42. Khóa luận dạy học song ngữ một số kiến thức chương “dòng điện không đổi” vật lý 11 nhằm phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh
 43. Khóa luận nghiên cứu các đặc trưng phát quang của nhóm vật liệu mo.al2o3,sio2 đồng pha tạp eu2+, mn2+”
 44. Nghiên cứu bột ớt đã chiếu xạ gamma bằng cơ chế nhiệt huỳnh quang
 45. Phương pháp tiếp cận vi mô ginzburg landau đối với sự đồng tồn tại pha trong hệ nhiều hạt 
 46.  Nghiên cứu động lực học của hạt tải và các dao động trong một số bán dẫn có cấu trúc nano
 47. Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu tio2 có cấu trúc nano pha tạp ion đất hiếm
 48. Sử dụng phối hợp các loại hình thí nghiệm trong dạy học nhiệt học vật lí 10 trung học phổ thông
 49. Nâng cao độ chính xác tra cứu ảnh dựa vào nội dung sử dụng kỹ thuật điều chỉnh trọng số hàm khoảng cách
 50. ước lượng kênh truyền mimo dùng thuật toán mù cải tiến 
 51. Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề khi dạy học chương “các định luật bảo toàn” vật lí cơ bản 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh miền núi 
 52. Luận văn vận dụng dạy học giải quyết vấn đề chương cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10, ban cơ bản
 53. Luận văn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 ban cơ bản theo lí thuyết phát triển bài tập vật lí nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh 
 54. Luận văn nghiên cứu dạy học chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 ban cơ bản theo hướng giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
 55. Luận văn xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương cơ học vật lý đại cương để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học lâm nghiệp 
 56. Luận văn nghiên cứu ngưng tụ bose einstein hai thành phần trong không gian bị hạn chế
 57. đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11
 58. Nghiên cứu cấu trúc đa thù hình và các tính chất động học của co bằng phương pháp mô phỏng 
 59. Chế tạo bột huỳnh quang znal2o4 pha tạp cu, mn ứng dụng trong led phát xạ ánh sáng trắng 
 60. Nghiên cứu động học laser ce fluoride phát bức xạ trong vùng tử ngoại 
 61. Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano pt bằng phương pháp ăn mòn laser
 62. Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang từ của vật liệu spinel cofe2o4 cấu trúc nano
 63. Nghiên cứu tính chất từ và quang học của vật liệu batio3 pha tạp fe tại vùng biên pha cấu trúc
 64. Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể cdse cds dạng cầu và tetrapod 
 65. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai fe3o4 ag chế tạo bằng phương pháp điện hóa
 66. Nghiên cứu mở rộng dải tần hoạt động của vật liệu biến hóa có độ từ thẩm và chiết suất âm
 67. Nghiên cứu tính chất quang điện và phổ của laser bán dẫn công suất cao dfb 780 nano mét 
 68. Tổng hợp thanh nano zno trên đế điện cực in (pcb) ứng dụng trong cảm biến huỳnh quang sinh học đo hàm lượng đường​
 69. Nghiên cứu ô nhiễm một số kim loại nặng trong không khí tại thành phố hà nội bằng phương pháp phân tích pixe​
 70. Nghiên cứu chế tạo hạt nano fe3o4@ag và thử nghiệm ứng dụng trong y sinh
 71. Phân tích mẫu đá quý văn hóa óc eo trên máy huỳnh quang tia x titan s800 
 72. Nghiên cứu một số tính chất của vật liệu perovskite la2 3pb1 3mn1 xznxo3​
 73. Nghiên cứu tính chất điện và từ trong hệ vật liệu perovskite nd1 xsrxmno3
 74.  Nghiên cứu chế tạo hạt nano từ tính bằng phương pháp điện hóa​
 75. Tính toán quá trình sản xuất iodine 125 từ khí xenon 124 chiếu xạ bởi dòng nơtron nhiệt 
 76. Nghiên cứu một số đặc trưng và ứng dụng của nguồn nơtron đồng vị pu be
 77. Khảo sát tính chất của chíp cảm biến làm từ dan và dải semiconductor graphene phụ thuộc vào độ ph của môi trường​ 
 78. Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các hạt nano silica chứa các chấm lượng tử
 79. Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng hall trong siêu mạng hợp phần​
 80. Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu màng tio2 pha tạp 
 81. Thiết kế, chế tạo cảm biến quang học sử dụng smartphone​ 
 82. đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của công tác quản lý rừng thông qua cơ chế chi trả dịch vụ môi trường tỉnh bắc kạn nghiên cứu trường hợp huyện ba bể​
 83. Sử dụng bài tập trong dạy học chương động lực học chất điểm (vật lí 10) góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh (chdcnn lào)​
 84. Xây dựng và sử dụng bài tập vật lí đại cương góp phần phát triển năng lực kĩ thuật cho sinh viên trường đại học công nghiệp quảng ninh​
 85. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập các định luật bảo toàn nhằm phát triển năng lực

Previous Post Next Post